งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนผู้มารับบริการฝากครรภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนผู้มารับบริการฝากครรภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนผู้มารับบริการฝากครรภ์
แหล่งข้อมูล : งานข้อมูล ศูนย์อนามัยที่ 6

2 จำนวนผู้รับการคลินิกนรีเวช
แหล่งข้อมูล : งานข้อมูล ศูนย์อนามัยที่ 6

3 อัตราการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก
แหล่งข้อมูล : งานข้อมูล ศูนย์อนามัยที่ 6

4 จำนวนมารดาคลอด แหล่งข้อมูล : งานข้อมูล ศูนย์อนามัยที่ 6

5 อัตราขาดออกซิเจน แหล่งข้อมูล : งานข้อมูล ศูนย์อนามัยที่ 6

6 อัตราทารกตายปริกำเนิด
แหล่งข้อมูล : งานข้อมูล ศูนย์อนามัยที่ 6

7 อัตราเกิดไร้ชีพ แหล่งข้อมูล : งานข้อมูล ศูนย์อนามัยที่ 6

8 อัตราทารก 0-7 วันตาย แหล่งข้อมูล : งานข้อมูล ศูนย์อนามัยที่ 6

9 LBW แหล่งข้อมูล : งานข้อมูล ศูนย์อนามัยที่ 6


ดาวน์โหลด ppt จำนวนผู้มารับบริการฝากครรภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google