งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการสืบค้นข้อมูล ด้วย Search engine และการเขียนบรรณานุกรม ชุดการสอน วิชากิจกรรม ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นางบุปผา การสมดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการสืบค้นข้อมูล ด้วย Search engine และการเขียนบรรณานุกรม ชุดการสอน วิชากิจกรรม ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นางบุปผา การสมดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการสืบค้นข้อมูล ด้วย Search engine และการเขียนบรรณานุกรม ชุดการสอน วิชากิจกรรม ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นางบุปผา การสมดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ

2 หน้าหลักของ เว็บไซต์ www.googl e.com เข้าหน้าหลักของ เว็บไซต์ ที่ต้องการ

3 1. ใส่คำหรือ ข้อความที่จะหา 2. คลิก ใส่ข้อความที่ต้องการจะหา พยายามบีบประเด็นให้แคบ แล้ว กดคลิก และ ใช้เครื่องหมาย + หรือ - เพื่อช่วยในการค้นหา โดย + เพื่อใช้กับคำที่ ต้องการใช้ในการค้นหา และ – เพื่อใช้กับคำที่ไม่ต้องการใช้ในการค้นหา

4 คลิกเพื่อเปิด เว็บไซต์ ถ้าลิงค์ที่แจ้งเข้าไม่ได้ให้คลิกที่ หน้าที่ถูกเก็บไว้ จะเก็บหน้านั้น ที่ถูกเก็บไว้ใน Google ขึ้นมาแทน กด Shift เพื่อเก็บหน้าหลักไว้ แล้ว คลิก เพื่อเปิดเว็บไซต์

5 การค้นหารูปภาพ ใน Google 1. คลิกที่คำว่า รูปภาพ 2. ใส่คำที่ ต้องการค้นหา 3. คลิก

6 5. คลิกที่นี่หรือ คลิกที่รูป เพื่อแสดงภาพ ขนาดจริง 7. หรือคลิกขวาที่รูปแล้วเลือก Save Picture As 6. ถ้าต้องการ บันทึกให้คลิกที่

7 คลิกที่เครืองมือ แปลภาษา การค้นคำภาษาอังกฤษ จะพิมพ์อักษรตัวใหญ่ หรือเล็กก็ได้ มีความหมายเท่ากัน

8 ใส่หัวข้อข่าวที่ ต้องการจะหา การค้นหากลุ่มข่าวแบบละเอียด เราสามารถระบุ ข้อความที่ต้องการค้นหาจากกลุ่มข่าวด้วยคำ หรือ บางส่วนของข้อความ เช่นเดียวกับการค้นหาบนเว็บเพจ แต่สามารถคัดเลือกเอาเฉพาะคำที่ปรากฎในกลุ่มข่าว ผู้เขียน หมายเลขข้อความ ภาษาที่ใช้

9 การเขียนบรรณานุกรม มีรูปแบบและตัวอย่างดังนี้ รูปแบบ ผู้แต่ง ( ถ้ามี ).// ชื่อเรื่อง.//( ออนไลน์ ).// สืบค้นจาก /:/ แหล่งสารนิเทศหรือเว็บไซต์.// ( วันที่สืบค้น /:). ตัวอย่าง แบบมีผู้เขียน พิชา คล้ายสิงห์. สมุนไพรเพื่อสุขภาพ. ( ออนไลน์ ). สืบค้นจาก : http://www.in.th/herbal Database.html. ( วันที่สืบค้น : 20 มกราคม 2545).http://www.in.th/herbal แบบไม่มีผู้เขียน ปราสาทหินพิมาย. ( ออนไลน์ ). สืบค้นจาก : http://www.pm.ac.th/prasathinphimai.html. ( วันที่สืบค้น : 18 มิถุนายน 2549) หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง เคาะวรรค 1 ตัวอักษร

10 ใบงานที่ 1 เรื่อง รายงานผลการ สืบค้นข้อมูล หลังจากที่ได้ทำการสืบค้นข้อมูลแล้ว ให้แต่ ละกลุ่มตอบคำถามต่อไปนี้ 1. ข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านสืบค้นได้บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตมีลักษณะอย่างไร 2. ถ้าต้องการข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เหตุใดจึงต้อง สืบค้นจากเว็บไซต์ต่างๆ มากกว่า 1 เว็บไซต์ 3. ให้ผู้เรียนอธิบายวิธีการสืบค้นข้อมูลพอสังเขป 4. ให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหาเรื่องอินเทอร์เน็ต จากข้อมูลที่สืบค้นได้

11 ใบงานที่ 2 เรื่อง รูปแบบ การเขียน บรรณานุกรม คำสั่ง ให้นักเรียนค้นหาบทความ เรื่องน่ารู้ สิ่งที่น่าสนใจ เคล็ด ลับน่ารู้ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต โดยใช้เว็บ Search Engine ช่วยในการค้นหาข้อมูล และ จัดรูปแบบให้สวยงามจำนวน 1 หน้ากระดาษ A4 และเขียน บรรณานุกรมให้ถูกต้องตามรูปแบบ พร้อมชื่อ - สกุล ชั้น และเลขที่ ของนักเรียน (10 คะแนน ) ที่มา www.Googel.com


ดาวน์โหลด ppt วิธีการสืบค้นข้อมูล ด้วย Search engine และการเขียนบรรณานุกรม ชุดการสอน วิชากิจกรรม ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นางบุปผา การสมดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google