งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเข้าถึงข้อมูล ยุทธนา บัวเสน อมร แก้วมรกต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเข้าถึงข้อมูล ยุทธนา บัวเสน อมร แก้วมรกต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเข้าถึงข้อมูล ยุทธนา บัวเสน yuttana@tmd.go.th yuttana@tmd.go.th อมร แก้วมรกต amorn@tmd.go.th amorn@tmd.go.th

2 จุดประสงค์ วิธีการเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลที่เตรียมไว้ให้ วิธีการใช้งาน ระบบ CDMS และการบันทึกข้อมูลการตรวจวัด

3 วิธีการเข้าถึงข้อมูล http://cdms.tmd.go.th ชื่อผู้ใช้ : หมายเลขสถานี เช่น 48455 รหัสผ่าน : หมายเลขสถานี เช่น 48455

4 ข้อมูลสนับสนุนจังหวัด สถิติรายภาค แผนที่ภูมิสารสนเทศ GIS ภาพถ่ายเรดาร์ตรวจอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ คำพยากรณ์ โมเดล NWP

5 ข้อมูลเพิ่มเติม สถิติของสถานี ข้อมูลดิบจากการตรวจวัด

6 ข้อมูลในการตรวจวัด ข้อมูลราย 3 ชั่วโมง ข้อมูลรายวัน ข้อมูลฝนอำเภอ ข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลสภาพอากาศผิดปกติ

7 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt การเข้าถึงข้อมูล ยุทธนา บัวเสน อมร แก้วมรกต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google