งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการ แก้ปัญหา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการ แก้ปัญหา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการ แก้ปัญหา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2 หลักในกระบวนการแก้ปัญหา 1. การวิเคราะห์ และกำหนด รายละเอียดของปัญหา เป็นการเข้าใจปัญหา เพื่อแยกให้ ออกว่าข้อมูลที่กำหนดมาในปัญหาหรือ เงื่อนไขคืออะไร และสิ่งที่ต้องการคือ อะไร

3 หลักในกระบวนการแก้ปัญหา 2. การวางแผนการแก้ปัญหา กำหนดวิธีการแก้ปัญหา และเลือกเครื่องมือ ที่ใช้แก้ปัญหา และกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการ แก้ปัญหา แล้วจำลองออกมาเป็นข้อความ หรือออกมาในลักษะของแผนภาพ

4 หลักในกระบวนการแก้ปัญหา 1. ลักษณะการจำลองความคิดออกมาเป็น ข้อความ ตัวอย่างเช่น ผัดกะเพราหมูสับ 1. เตรียมกะเพรา หมู เครื่องปรุงรส กะทะ น้ำมัน ตะหลิว เตาแก๊ส 2. นำกะทะตั้งบนเตาแก๊สติดไฟที่เตาแก๊ส นำ น้ำมันพืชใส่ลงไปในกะทะ 3. นำหมูลงไปในกะทะ เติมเครื่องปรุงรส ใกล้ สุกใส่กะเพราลงไป 4. ชิมผัดกะเพรา หากรสชาติไม่ถูกใจปรุง เพิ่มเติมก่อนตักใส่จาน 5. หากได้รสชาดถูกใจแล้ว ตักใส่จานพร้อม เสิร์ฟ

5 หลักในกระบวนการแก้ปัญหา 2. การวางแผนแล้วจำลองความคิดออกเป็น แผนภาพ จะเขียนเป็นสัญลักษณ์ที่กำหนด ไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ หมายถึง การเริ่มต้น และการลง ท้ายหรือสิ้นสุด หมายถึงการตัดสินใจ หมายถึงการลงมือทำ การปฏิบัติ หมายถึงจุดเปลี่ยนในการ ตัดสินใจ

6 ผัดกะเพรา

7 กิจกรรมกระบวนการ แก้ปัญหา แซนซื้อของเล่นมาให้น้องอายุ 2 ขวบ เลือกเล่น 3 ชนิด ได้แก่ ลูก บอล ลูกโป่ง ตุ๊กตา ปรากฏว่าน้อง เลือกตุ๊กตา ให้นักเรียนวาดแผนผัง แสดงกระบวนการแก้ปัญหาของ แซน


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการ แก้ปัญหา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google