งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตอนที่ ๑ การจัดการเกี่ยวกับภาพเพื่อนำภาพมาใช้ ประกอบงาน การจัดการเกี่ยวกับภาพเพื่อนำภาพมาใช้ประกอบ งาน มีอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่ กับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตอนที่ ๑ การจัดการเกี่ยวกับภาพเพื่อนำภาพมาใช้ ประกอบงาน การจัดการเกี่ยวกับภาพเพื่อนำภาพมาใช้ประกอบ งาน มีอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่ กับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตอนที่ ๑ การจัดการเกี่ยวกับภาพเพื่อนำภาพมาใช้ ประกอบงาน การจัดการเกี่ยวกับภาพเพื่อนำภาพมาใช้ประกอบ งาน มีอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่ กับ “ เครื่องมือ ” ซึ่งนำมาใช้ประกอบการจัดทำ ในที่นี้ ยกตัวอย่างโดยใช้ชุดคำสั่ง ตระกูล ADOBE PHOTOSHOP ตั้งแต่รุ่น ๕. ๕ ขึ้นมา เป็นหลัก ส่วนจะนำมาใช้ อย่างไร ด้วยวิธีใด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ว่าต้องการ นำภาพนั้นๆไปใช้เพื่อการ ประกอบภาพแบบใด ที่ ไหน แบบใด นักเรียนควรหาโอกาสฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้ ชุดคำสั่งใดๆที่จำเป็นต้อง นำมาใช้ร่วมกับการปฏิบัติงานพอเข้าใจ เพื่อให้ได้ผลงาน ซึ่งต้องนำมาเป็นส่วนร่วม กับการปฏิบัติงานของตนอย่าง เหมาะสมกับลักษณะงาน

2 การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตอนที่ ๑ การจัดการเกี่ยวกับภาพเพื่อนำภาพมาใช้ ประกอบงาน การจัดการเกี่ยวกับภาพโดยใช้ชุดคำสั่ง ADOBE PHOTOSHOP รุ่น ๕. ๕ การดำเนินการพื้นฐานควรมี ขั้นตอนดังนี้ ๑. เรียกใช้ชุดคำสั่ง ADOBE PHOTOSHOP รุ่น ๕. ๕

3 การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตอนที่ ๑ การจัดการเกี่ยวกับภาพเพื่อนำภาพมาใช้ ประกอบงาน ๒. เกิดหน้าต่างของชุดคำสั่ง ADOBE PHOTOSHOP รุ่น ๕. ๕

4 การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตอนที่ ๑ การจัดการเกี่ยวกับภาพเพื่อนำภาพมาใช้ ประกอบงาน ๒. พร้อมที่จะใช้งานชุดคำสั่ง ADOBE PHOTOSHOP รุ่น ๕. ๕ ต่อไปได้


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเกี่ยวกับรูปภาพตอนที่ ๑ การจัดการเกี่ยวกับภาพเพื่อนำภาพมาใช้ ประกอบงาน การจัดการเกี่ยวกับภาพเพื่อนำภาพมาใช้ประกอบ งาน มีอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่ กับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google