งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ ของการเสวนา รร เล็ก ๑. เพื่อรับนโยบาย จาก ผอ. เขต ๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ ของการเสวนา รร เล็ก ๑. เพื่อรับนโยบาย จาก ผอ. เขต ๒"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์ ของการเสวนา รร เล็ก ๑. เพื่อรับนโยบาย จาก ผอ. เขต ๒
วัตถุประสงค์ ของการเสวนา รร เล็ก ๑.เพื่อรับนโยบาย จาก ผอ.เขต ๒.รู้จักกัน ครู บุคลากร รร.เล็ก ๓.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๔.รับสิ่งดีๆ จากเพื่อนไปใช้ประโยชน์ ๓๒ รร ๒๖ ผอ. ๑๘๘ ครู ๒,๖๕๐ นร.

2 กำหนดการ ลงทะเบียน ผอ.ปราโมทย์
ลงทะเบียน ผอ.ปราโมทย์ ระหว่างลงทะเบียน ชม VTR ร.ร.เล็ก กำหนดการ พิธีเปิด รอง โอภาส กล่าวรายงาน ผอ.เขต มอบ ประกาศเกียรติคุณ ครูผู้นำทางวิชาการ ผอ.เขต กล่าวเปิดงาน ให้นโยบาย บรรยายพิเศษ

3 กำหนดการ พัก อาหารว่าง จัดกลุ่มเสวนา พิธีกร (ผอ.ปราโมทย์)
พัก อาหารว่าง จัดกลุ่มเสวนา พิธีกร (ผอ.ปราโมทย์) เสวนา กลุ่มสาระ (ดร.พิภพ ผอ.วิภา และ พี่เลี้ยง Mentor) พัก อาหารกลางวัน นำเสนอ กลุ่มละ ๕ นาที (ส่งเอกสาร สรุปบทเรียนกลุ่ม) พัก อาหารว่าง ส่งเอกสาร สรุปบทเรียน รายคน นำเสนอต่อ วิพากษ์ ซักถาม สรุปบทเรียนเสวนา นัดแนะ มอบงาน เสวนา ครั้งที่ ๒ ปิดการเสวนา

4 ผู้นำการเสวนา พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม ๒ คน
ผู้นำการเสวนา พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม ๒ คน 5. มาวันนี้ได้อะไร จะนำไปใช้อย่างไร (กับเด็ก กับตัวเอง กับโรงเรียน) 4. เพื่อนร่วมอาชีพในกลุ่ม เสวนากัน 3. ให้ผู้นำทางวิชาการ แนะนำตัวเอง (ชื่อ สอนกี่วิชา กี่ชั้น โรงเรียน) 2. ให้เลือก ประธาน เลขา กลุ่ม(ที่ไม่ใช่ผู้นำทางวิชาการ) 1. ให้เวลาสมาชิกหาเพื่อน ในกลุ่ม ๑ คน บันทึก 0. ปิดเครื่องมือสื่อสาร หรือปรับเป็นสั่น

5 ๕ ขั้นตอนการเสวนา(5 Steps ของกระบวนการเรียนรู้) ดร.พิภพ ผอ.วิภา
5. ตอบแทนสังคม จะเอาไปใช้อย่างไร (กับเด็ก กับตัวเอง กับโรงเรียน) 4. สื่อสาร จะบอกเพื่อนว่าไง นำเสนอ 3. สร้างองค์ความรู้ แล้วรู้อะไร 2. แสวงหาสารสนเทศ แล้วจะถามใคร หาที่ไหน 1. ตั้งคำถาม อยากรู้อะไร เขาทำอะไรกัน 0. หาเพื่อนต่างโรงเรียน ๑ คน

6 กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (5 STEPs)
5. ตอบแทนสังคม จะเอาไปใช้อย่างไร (กับเด็ก กับตัวเอง กับโรงเรียน กับชุมชน) L N R 4. สื่อสาร จะบอกเพื่อนว่าไง นำเสนอ 3. สร้างองค์ความรู้ แล้วรู้อะไร L N R 2. แสวงหาสารสนเทศ แล้วจะถามใคร หาที่ไหน 1. ตั้งคำถาม อยากรู้อะไร เขาทำอะไรกัน L L iteracy การรู้หนังสือ N umeracy การรู้เรื่องจำนวน R easoning Ability ความสามารถในการให้เหตุผล

7 ๑๓ กลุ่มเสวนา ๒ กลุ่ม ภาษาไทย สีเหลือง (๓๒คน)
๑๓ กลุ่มเสวนา ๒ กลุ่ม ภาษาไทย สีเหลือง (๓๒คน) ๒ กลุ่ม ภาษาอังกฤษ แดง (๓๒คน) ๒ กลุ่ม คณิตศาสตร์ ฟ้า (๓๒คน) ๒ กลุ่ม วิทยาศาสตร์ ม่วง (๓๒คน) ๒ กลุ่ม สังคม ชมพู (๓๒ คน) ๓ กลุ่ม ปฐมวัย ขาว (๓๙ คน)

8 ขั้นตอนการลงทะเบียน ๑.ลงชื่อ
๒.รับป้ายชื่อสี โรงเรียนเดียวกัน รับป้ายสีต่างกัน ๓.ป้ายสี มี ๖ สี แต่ละสี มีเลข ๑ - ๓๒ สีขาว มีถึงเลขที่ ๓๙ ๔. เลข ๑ - ๑๖ อยู่กลุ่มเสวนาที่ ๑ ๕. เลข ๑๗- ๓๒ อยู่กลุ่มเสวนาที่ ๒

9 ผู้นำทางวิชาการ ได้จาก ครู ๕ กลุ่มสาระหลัก เรียงคะแนน โอเน็ต ลำดับที่ ๑ ถึง ๕ รับประกาศเกียรติคุณ จากท่าน ผอ.เขต ระหว่างเสวนา นั่งประจำกลุ่มวิชาที่ตนได้รับประกาศเกียรติคุณ

10 จัดเสวนาแล้วได้อะไร ผอ. มี บัดดี้ ครู มี บัดดี้
ครู มี บัดดี้ ประวัติ ผู้นำทางวิชาการ การเสวนาครั้งที่ ๑ เอกสารนำเสนอกลุ่ม บทเรียน(บทสรุป)งานเสวนา ร.ร.เล็ก ครั้งที่ ๑ ป. ๑ – ป.๖ (๕ กลุ่มสาระ) ปฐมวัย

11 เอกสาร สรุปบทเรียนกลุ่มที่....วิชา .......................
ชื่อ ประธาน โรงเรียน ชื่อ เลขากลุ่ม โรงเรียน ชื่อ ผู้นำเสนอ โรงเรียน เสวนา เรื่อง ได้ความรู้อะไร จะบอกเพื่อน ว่าอย่างไร คิดว่าจะนำไปใช้กับใคร อย่างไร มีข้อเสนอแนะ

12 เอกสาร สรุปบทเรียนวิชา .................. ๖ วิชา
เอกสาร สรุปบทเรียนวิชา ๖ วิชา ชื่อ ผู้นำเสนอ โรงเรียน เสวนา เรื่อง ได้ความรู้อะไร คิดว่าจะนำไปใช้กับใคร อย่างไร มีข้อคิดเห็นอย่างไร ชื่อ โรงเรียน

13 เสวนา โรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ ๒
เสวนาเรื่อง การจัดการกับคะแนน ของนักเรียนที่ได้ไม่ถึง ๗๐% หลักการวัดผล

14 ขั้นตอนการเตรียมตัว กลับไปโรงเรียน วิชาใครวิชามัน(กลุ่มที่เราร่วมเสวนาในวันนี้) สอนแล้วสอบ เก็บคะแนน ๒๐ คะแนน กรอกคะแนนในใบรายชื่อ นำใบรายชื่อที่มีคะแนน มาเข้าร่วม เสวนาครั้งที่ ๒ วิเคราะห์ผล หาวิธีแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน(ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน)

15 เสวนา โรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ ๒
เสวนา โรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ ๒ เรื่อง การวัดผลและประเมินผลระดับโรงเรียน วันที่สถานที่ โรเรียน


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ ของการเสวนา รร เล็ก ๑. เพื่อรับนโยบาย จาก ผอ. เขต ๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google