งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์ไม้ ยาง (Dipterocarpacea) บางชนิดในประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์ไม้ ยาง (Dipterocarpacea) บางชนิดในประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์ไม้ ยาง (Dipterocarpacea) บางชนิดในประเทศไทย

2 1. วิธีการลอกผิวใบ 1.1 นำชิ้นตัวอย่างแผ่นใบมาล้างด้วยน้ำสะอาด ขูดด้านที่ไม่ต้องการออกด้วยใบมีดโกน นำด้านที่ ต้องการไปล้างด้วยน้ำ 1.2 แช่ตัวอย่างในแอลกอฮอล์ 30%,50% และ 70% แล้วนำชิ้นตัวอย่างย้อมด้วยซาฟานิน เข้มข้น 1% ที่ละลายในแอลกอฮอล์ 70% นานถึง 1-3 วัน 1.3 ย้ายชิ้นตัวอย่างไปแช่ในแอลกอฮอล์ 70%,90%,100% และ 100% ที่ผสมกับไซลีน นาน 10 นาที่ และผนึกสไลด์ด้วย DePeX วิธีการ ทดลอง

3 2. ทำให้แผ่นใบใส 2.1 นำชิ้นตัวอย่างแผ่นใบมาล้างด้วยน้ำสะอาด ตัดแบ่งตัวอย่างให้มีขนาดประมาณ 1×1 เซนติเมตร นำไปแช่ในสารละลายโปแตสเซียม ไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 5-10% เป็นเวลา 15-30 วัน 2.2 ย้ายตัวอย่างไปแช่ในน้ำยาฟอกขาว 6% เป็นเวลา 20-30 นาที จนชิ้นตัวอย่างใส ล้าง ตัวอย่างด้วยน้ำสะอาดจนหมดฤทธิ์ด่าง 2.3 แช่ตัวอย่างในแอลกอฮอล์ 30%,50% และ 70% แล้วนำชิ้นตัวอย่างย้อมด้วยซาฟานิน เข้มข้น 1% ที่ละลายในแอลกอฮอล์ 70% นาน ถึง 3-4 วัน 2.4 ย้ายชิ้นตัวอย่างไปแช่ในแอลกอฮอล์ 70%,95%,100% และ 100% ที่ผสมกับไซลีน นาน 10 นาที่ และผนึกสไลด์ด้วย DePeX

4 1. เซลล์ในเนื้อเยื่อชั้นผิว 1.1 กลุ่มที่มีเซลล์รูปร่างสี่เหลี่ยมถึงหลาย เหลี่ยม 1.2 กลุ่มที่มีรูปร่างกลมหรือรีปนกับรูปร่าง สี่เหลี่ยมถึงหลายเหลี่ยม 2. ปากใบ 2.1 ชนิดของปากใบ - แบบไซโคลไซติก - แบบไซโคลไซติก และเฮกซะไซติก - แบบพาราไซติก ผลและวิจารณ์การ ทดลอง

5 2.2 ต่ำแหน่งที่พบปากใบ - มีปากใบทั้งที่ผิวด้านบนและด้านล่าง - มีปากใบเฉพาะด้านล่าง 3. ขน 3.1 ขนเซลล์เดียว 3.2 ขนหลายเซลล์ 3.3 ขนรูปโล่ 3.4 ขนรูปดาว 3.5 ขนต่อม

6 4. ผลึก 4.1 ผลึกรูปดาว 4.2 ผลึกรูปปริซึม 5. สารสะสม 5.1 แทนนิน 5.2 เซลล์หลั่งที่บริเวณปลายเส้นใบและมี โซฟิลล์ 5.3 ท่อน้ำมันยาง

7 เนื้อเยื่อชั้นผิวของวงศ์ ไม้ยางบางชนิด H. odorata D. turbinatu s D. tuberculat as S. siamensis

8 S. assamic a S. obtusa V. harmandia na V. ambonat a

9 S. assamic a V. harmandia na V. ambonat a

10 V. harmandia na S. assamic a C. lanceolatum S. henryan a

11 นำเสนอโดย นางสาว สือก๊ะ มะตาเห ขอขอบคุณค่ะ นำเสนอโดย นางสาว สือก๊ะ มะตาเห ขอขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์ไม้ ยาง (Dipterocarpacea) บางชนิดในประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google