งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักอำนวยความปลอดภัย อน. ๔๐๓๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๑ - บ้านใหม่หนองแก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักอำนวยความปลอดภัย อน. ๔๐๓๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๑ - บ้านใหม่หนองแก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักอำนวยความปลอดภัย อน. ๔๐๓๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๑ - บ้านใหม่หนองแก

2 สำนักอำนวยความปลอดภัย ผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครทาง หลวงชนบท ไตรมาส 4 ( ก. ค. – ก. ย. 55) สค. ๒๐๕๕ แยก ทล. หมายเลข ๓๕ - เมืองสมุทรสาคร

3 รายละเอียด เดือน รวม กรกฎาคมสิงหาคมกันยายน 1. ด้านกำกับทางหลวง รวม 149 ครั้ง ( ร้อยละ 1.44 %) ร่วม ทช. ตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก ( อันดับ 1) รถบรรทุกน้ำหนักเกิน ( อันดับ 2) ขอให้ช่วยตั้งด่านชั่งน้ำหนัก ( อันดับ 3) บุกรุกเขตทางหลวง ( อันดับ 4) ด้านบำรุงรักษาทาง รวม 1,818 ครั้ง ( ร้อยละ %) แจ้งถนนชำรุดเสียหาย ( อันดับ 1) แจ้งตัดหญ้า / ต้นไม้ขึ้นปกคลุม ( อันดับ 2) ป้ายจราจรและเครื่องหมายนำทางชำรุดหรือ ขอให้ ติด ตั้ง ( อันดับ 3) ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรชำรุดหรือ ขอให้ติดตั้ง ( อันดับ 4) เครื่องหมายบนผิวจราจรชำรุด ( อันดับ 5) 2338 คอสะพานชำรุด ( อันดับ 6) 1113 บริเวณที่เกิดอุทกภัย ( อันดับ 7) 1-12

4 รายละเอียด เดือน รวม กรกฎาคมสิงหาคมกันยายน 3. ด้านความปลอดภัยแจ้งอุบัติเหตุ รวม 22 ครั้ง ( ร้อยละ 0.21 %) บริเวณเสี่ยงอันตราย ( อันดับ 1) อุบัติเหตุจราจร ( อันดับ 2) ด้านการมีส่วนร่วม / ประชาสัมพันธ์ รวม 1,518 ครั้ง ( ร้อยละ 14.70%) เชื่อมโยงข่าวสาร อส. ทช. กับ ทชจ. ( อันดับ 1) สอบถามสภาพสายทาง ( อันดับ 2) สนง. ทชจ. ไปเยี่ยม อส. ทช. ( อันดับ 3) ข่าว อส. ทช. ร่วมกับชาวบ้านพัฒนาถนน ( อันดับ 4) ข่าว อส. ทช. ร่วมตั้งหน่วยบริการ ( อันดับ 5) ด้านอื่นๆ รวม 6,824 ครั้ง ( ร้อยละ %) สภาพทางปกติ 2,0622,3441,988 6,39 4 แจ้งขอบคุณ อื่น ๆ

5 ผลการปฏิบัติงาน อส. ทช. ปีงบประมาณ 2555 ( ต. ค.54- ก. ย.55) รวม 35,326 ครั้ง สำนักอำนวยความปลอดภัย ครั้ง

6 ผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครทางหลวง ชนบท ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ( ต. ค.54 – ก. ย. 55) สำนักอำนวยความปลอดภัย

7 จำนวน อส. ทช. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน ทุกปี สำนักอำนวยความปลอดภัย

8 สำนักอำนวยความปลอดภัย จบการ นำเสนอ

9 รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน อส. ทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รายละเอียดผลปฏิบัติงาน 1. ด้านกำกับทางหลวง 401 ครั้ง ( ร้อยละ 1.14 ) 1.1 บุกรุกเขตทางหลวง บรรทุกน้ำหนักเกิน ร่วม ทช. ตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก ขอให้ช่วยตั้งด่านชั่งน้ำหนัก ด้านบำรุงรักษาทาง 6,486 ครั้ง ( ร้อยละ 18.36) 2.1 ถนนชำรุดเสียหาย 3, บริเวณที่เกิดอุทกภัย เครื่องหมายบนผิวจราจรชำรุด ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรชำรุด หรือ ติดตั้ง ป้ายจราจรและเครื่องหมายนำทางชำรุด หรือ ติดตั้ง คอสะพานชำรุด ตัดหญ้า / ต้นไม้ขึ้นปกคลุม 1,669

10 รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน อส. ทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รายละเอียดผลปฏิบัติงาน 3. ด้านความปลอดภัยแจ้งอุบัติเหตุ 158 ครั้ง ( ร้อยละ 0.45) 3.1 อุบัติเหตุจราจร บริเวณเสี่ยงอันตราย ด้านการมีส่วนร่วม / ประชาสัมพันธ์ 5,237 ครั้ง ( ร้อยละ 14.82) 4.1 ข่าว อส. ทช. ร่วมกับชาวบ้านพัฒนาถนน เชื่อมโยงข่าวสาร อส. ทช. กับ ทชจ. 2, สอบถามสภาพสายทาง 2, สนง. ทชจ. ไปเยี่ยม อส. ทช ข่าว อส. ทช. ร่วมตั้งหน่วยบริการ ด้านอื่นๆ 23,044 ครั้ง ( ร้อยละ 65.23) 5.1 สภาพทางปกติ 22, แจ้งขอบคุณ อื่นๆ 346


ดาวน์โหลด ppt สำนักอำนวยความปลอดภัย อน. ๔๐๓๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๑ - บ้านใหม่หนองแก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google