งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักอำนวยความปลอดภัย อน. ๔๐๓๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๑ - บ้านใหม่หนองแก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักอำนวยความปลอดภัย อน. ๔๐๓๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๑ - บ้านใหม่หนองแก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักอำนวยความปลอดภัย อน. ๔๐๓๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๑ - บ้านใหม่หนองแก

2 สำนักอำนวยความปลอดภัย ผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครทาง หลวงชนบท ไตรมาส 4 ( ก. ค. – ก. ย. 55) สค. ๒๐๕๕ แยก ทล. หมายเลข ๓๕ - เมืองสมุทรสาคร

3 รายละเอียด เดือน รวม กรกฎาคมสิงหาคมกันยายน 1. ด้านกำกับทางหลวง รวม 149 ครั้ง ( ร้อยละ 1.44 %) ร่วม ทช. ตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก ( อันดับ 1) 19184380 รถบรรทุกน้ำหนักเกิน ( อันดับ 2) 2410640 ขอให้ช่วยตั้งด่านชั่งน้ำหนัก ( อันดับ 3) 109322 บุกรุกเขตทางหลวง ( อันดับ 4) 3227 2. ด้านบำรุงรักษาทาง รวม 1,818 ครั้ง ( ร้อยละ 17.60 %) แจ้งถนนชำรุดเสียหาย ( อันดับ 1) 279385292956 แจ้งตัดหญ้า / ต้นไม้ขึ้นปกคลุม ( อันดับ 2) 155336120611 ป้ายจราจรและเครื่องหมายนำทางชำรุดหรือ ขอให้ ติด ตั้ง ( อันดับ 3) 805470204 ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรชำรุดหรือ ขอให้ติดตั้ง ( อันดับ 4) 1415534 เครื่องหมายบนผิวจราจรชำรุด ( อันดับ 5) 2338 คอสะพานชำรุด ( อันดับ 6) 1113 บริเวณที่เกิดอุทกภัย ( อันดับ 7) 1-12

4 รายละเอียด เดือน รวม กรกฎาคมสิงหาคมกันยายน 3. ด้านความปลอดภัยแจ้งอุบัติเหตุ รวม 22 ครั้ง ( ร้อยละ 0.21 %) บริเวณเสี่ยงอันตราย ( อันดับ 1) 45413 อุบัติเหตุจราจร ( อันดับ 2) 6129 4. ด้านการมีส่วนร่วม / ประชาสัมพันธ์ รวม 1,518 ครั้ง ( ร้อยละ 14.70%) เชื่อมโยงข่าวสาร อส. ทช. กับ ทชจ. ( อันดับ 1) 301228355884 สอบถามสภาพสายทาง ( อันดับ 2) 156200148504 สนง. ทชจ. ไปเยี่ยม อส. ทช. ( อันดับ 3) 363544115 ข่าว อส. ทช. ร่วมกับชาวบ้านพัฒนาถนน ( อันดับ 4) 931022 ข่าว อส. ทช. ร่วมตั้งหน่วยบริการ ( อันดับ 5) 4--4 5. ด้านอื่นๆ รวม 6,824 ครั้ง ( ร้อยละ 66.05 %) สภาพทางปกติ 2,0622,3441,988 6,39 4 แจ้งขอบคุณ 75 62212 อื่น ๆ 3215234218

5 ผลการปฏิบัติงาน อส. ทช. ปีงบประมาณ 2555 ( ต. ค.54- ก. ย.55) รวม 35,326 ครั้ง สำนักอำนวยความปลอดภัย ครั้ง

6 ผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครทางหลวง ชนบท ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ( ต. ค.54 – ก. ย. 55) สำนักอำนวยความปลอดภัย

7 จำนวน อส. ทช. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน ทุกปี สำนักอำนวยความปลอดภัย

8 สำนักอำนวยความปลอดภัย จบการ นำเสนอ

9 รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน อส. ทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รายละเอียดผลปฏิบัติงาน 1. ด้านกำกับทางหลวง 401 ครั้ง ( ร้อยละ 1.14 ) 1.1 บุกรุกเขตทางหลวง 21 1.2 บรรทุกน้ำหนักเกิน 164 1.3 ร่วม ทช. ตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก 117 1.4 ขอให้ช่วยตั้งด่านชั่งน้ำหนัก 99 2. ด้านบำรุงรักษาทาง 6,486 ครั้ง ( ร้อยละ 18.36) 2.1 ถนนชำรุดเสียหาย 3,690 2.2 บริเวณที่เกิดอุทกภัย 263 2.3 เครื่องหมายบนผิวจราจรชำรุด 46 2.4 ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรชำรุด หรือ ติดตั้ง 166 2.5 ป้ายจราจรและเครื่องหมายนำทางชำรุด หรือ ติดตั้ง 580 2.6 คอสะพานชำรุด 72 2.7 ตัดหญ้า / ต้นไม้ขึ้นปกคลุม 1,669

10 รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน อส. ทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รายละเอียดผลปฏิบัติงาน 3. ด้านความปลอดภัยแจ้งอุบัติเหตุ 158 ครั้ง ( ร้อยละ 0.45) 3.1 อุบัติเหตุจราจร 42 3.2 บริเวณเสี่ยงอันตราย 116 4. ด้านการมีส่วนร่วม / ประชาสัมพันธ์ 5,237 ครั้ง ( ร้อยละ 14.82) 4.1 ข่าว อส. ทช. ร่วมกับชาวบ้านพัฒนาถนน 147 4.2 เชื่อมโยงข่าวสาร อส. ทช. กับ ทชจ. 2,485 4.3 สอบถามสภาพสายทาง 2,088 4.4 สนง. ทชจ. ไปเยี่ยม อส. ทช. 459 4.5 ข่าว อส. ทช. ร่วมตั้งหน่วยบริการ 58 5. ด้านอื่นๆ 23,044 ครั้ง ( ร้อยละ 65.23) 5.1 สภาพทางปกติ 22,064 5.2 แจ้งขอบคุณ 634 5.3 อื่นๆ 346


ดาวน์โหลด ppt สำนักอำนวยความปลอดภัย อน. ๔๐๓๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๑ - บ้านใหม่หนองแก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google