งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทารกที่เกิดก่อนอายุ ครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ มีอายุครรภ์ ระหว่าง 34 ถึง 36 +6 สัปดาห์ late preterm มองดูเหมือนทารก ครบกำหนด มีความไม่สมบูรณ์ของสรีรวิทยา ระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทารกที่เกิดก่อนอายุ ครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ มีอายุครรภ์ ระหว่าง 34 ถึง 36 +6 สัปดาห์ late preterm มองดูเหมือนทารก ครบกำหนด มีความไม่สมบูรณ์ของสรีรวิทยา ระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทารกที่เกิดก่อนอายุ ครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ มีอายุครรภ์ ระหว่าง 34 ถึง 36 +6 สัปดาห์ late preterm มองดูเหมือนทารก ครบกำหนด มีความไม่สมบูรณ์ของสรีรวิทยา ระบบ ประสาท รวมทั้งกลไกการปรับตัวกับ สภาวะนอกมดลูก เช่นความสามารถใน การกำจัดน้ำในปอด ( lung fluid ) ออกไปยังทำได้ไม่ดี TTNB

3 surfactant มีไม่สมบูรณ์ หยุดหายใจ ( apnea ) ได้ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการหยุดหายใจจากท่านอนที่ไม่ ถูกต้อง ( positional apnea ) เช่นท่านอน ที่ทำให้ลำคอพับหรือแหงนมากเกินไป เสี่ยงต่อการเกิด Sudden Infant Dead Syndrome ( SIDS ) เป็น 2 เท่าของ ทารกที่เกิดครบกำหนด เสี่ยง / เกิดภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (bradycardia ) หลังเกิดน้ำหนักลดลงมาก อุณหภูมิกายต่ำ นอนหลับมาก ดูดนมยังไม่เก่ง ดูดนมได้ น้อย ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ขาดน้ำ และตัวเหลือง

4 มีสมองพิการ ( cerebral palsy ) มากกว่าทารกที่เกิดครบกำหนด ( เกิดเมื่ออายุครรภ์ 37 – 40 สัปดาห์ ) ถึง 3 เท่า ( Petrini, et al, 2009 ) late preterm

5 การควบคุมอุณหภูมิ อย่างเหมาะสม ดูแลทางเดินหายใจ ประเมินการขับถ่าย อุจจาระและปัสสาวะ การติดตามภาวะความผิดปกติที่อาจเกิด ขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน การควบคุม / การป้องกันการติดเชื้อ ประเมินการแหวะนม และการอาเจียน ดูแลภาวะน้ำหนักตัวแรกเกิดลด การดูแลทางโภชนาการ การพยาบาล

6


ดาวน์โหลด ppt ทารกที่เกิดก่อนอายุ ครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ มีอายุครรภ์ ระหว่าง 34 ถึง 36 +6 สัปดาห์ late preterm มองดูเหมือนทารก ครบกำหนด มีความไม่สมบูรณ์ของสรีรวิทยา ระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google