งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ป่าชาย เลน พื้นที่ชุ่มน้ำ เทียม พืชกรอง น้ำเสีย. ชั้นน้ำ ชั้นดิน ชั้นทราย น้ำไหล ด้านข้าง น้ำไหล แนวดิ่ง น้ำเสีย พืชน้ำ O2O2O2O2 O 2 แพร่ผ่านลงสู่น้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ป่าชาย เลน พื้นที่ชุ่มน้ำ เทียม พืชกรอง น้ำเสีย. ชั้นน้ำ ชั้นดิน ชั้นทราย น้ำไหล ด้านข้าง น้ำไหล แนวดิ่ง น้ำเสีย พืชน้ำ O2O2O2O2 O 2 แพร่ผ่านลงสู่น้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ป่าชาย เลน พื้นที่ชุ่มน้ำ เทียม พืชกรอง น้ำเสีย

2 ชั้นน้ำ ชั้นดิน ชั้นทราย น้ำไหล ด้านข้าง น้ำไหล แนวดิ่ง น้ำเสีย พืชน้ำ O2O2O2O2 O 2 แพร่ผ่านลงสู่น้ำ ด้วย thermo-siphon process Rhizop here

3

4 ออกซิเจนจาก อากาศ ออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสง น้ำ ชั้นดิน การเคลื่อนย้ายออกซิเจน Rhizosphere ราก Reduce Zone Oxidized Zone O2O2O2O2 Rhizosphere การเคลื่อนย้าย ออกซิเจนสู่รากพืชด้วย กระบวนการ thermo- osmosis

5 ลักษณะสังเขปรูปแบบเทคโนโลยี การบำบัดน้ำเสีย ด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ เทียม ชั้นดินเหนียวผสม ทราย (3:1) หนา 50 เซนติเมตร ระดับน้ำ สูง 30 เซนติเมต ร ชั้นทรายหยาบ อัดแน่น หนา 20-30 เซนติเมตร ภาพตัดตามแนวกว้าง ทางน้ำ เข้า คันดิน กว้าง 50 เซนติเมตร ระดับน้ำที่ระบาย ลงแปลง ระบบระบายน้ำ ออกใต้ดิน บ่อดัก ตะกอน ความลาดเทแปลง 1 : 1,000 พื้นบดอัดแน่น ทรายหยาบ อัดแน่น หนา 20 เซนติเมตร ดินผสมทราย (3 : 1) หนา 50 เซนติเมตร ภาพตัดตามแนวยาว ทางระบายน้ำล้น

6

7

8

9 การใช้พื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมมาปรับปรุง โดยสร้างคันดินล้อมรอบ ระบายน้ำทะเลที่ขึ้นช่วงที่ สูงสุดเข้า พร้อมกับปล่อยน้ำเสียเข้าเจือจาง กักไว้จนกระทั่ง เริ่มช่วงที่น้ำลงต่ำสุด จึงระบาย ออกพร้อมกับน้ำเริ่มลดระดับลง ปริมาณน้ำที่บำบัด ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่

10


ดาวน์โหลด ppt ป่าชาย เลน พื้นที่ชุ่มน้ำ เทียม พืชกรอง น้ำเสีย. ชั้นน้ำ ชั้นดิน ชั้นทราย น้ำไหล ด้านข้าง น้ำไหล แนวดิ่ง น้ำเสีย พืชน้ำ O2O2O2O2 O 2 แพร่ผ่านลงสู่น้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google