งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องการคุมกำเนิด ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา พ 016 สุขศึกษา โดย อ. จุรีไม้จันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องการคุมกำเนิด ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา พ 016 สุขศึกษา โดย อ. จุรีไม้จันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เรื่องการคุมกำเนิด ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา พ 016 สุขศึกษา โดย อ. จุรีไม้จันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

3 การคุมกำเนิด หมายถึง การที่คู่สมรสควบคุมป้องกัน ไม่ให้มีบุตร โดยเป็นส่วนหนึ่ง ของการวางแผนครอบครัวที่ได้ คุณภาพ

4 ประเภท ของการ คุมกำเนิด  การคุมกำเนิดชั่วคราว  การคุมกำเนิดถาวร การการคุมกำเนิด มี 2 ประเภท ดังนี้ สรุป

5 การคุมกำเนิด ชั่วคราว ยาเม็ด คุมกำเนิด ยาเม็ด คุมกำเนิด ยาฉีด คุมกำเนิด ยาฉีด คุมกำเนิด การใส่ห่วง อนามัย การใส่ห่วง อนามัย ยาฝัง คุมกำเนิด ยาฝัง คุมกำเนิด ยาเม็ดฟอง ฟู่ ยาเม็ดฟอง ฟู่ หมวกยาง คุมกำเนิด หมวกยาง คุมกำเนิด ฟองอัดใน ขวด ฟองอัดใน ขวด ถุงยาง อนามัย ถุงยาง อนามัย

6 การคุมกำเนิด ถาวร การทำหมันหญิง การทำหมันชาย. การทำหมันชาย

7 ยาเม็ดคุมกำเนิด ใช้กับฝ่ายหญิง ป้องกันไม่ให้ไข่ สุก เริ่มวันที่ 5 ของ การมีประจำเดือน อาจคลื่นไส้ อาเจียน อาจทำให้เกิดฝ้า ที่ใบหน้า

8 ยาฉีดคุมกำเนิด ใช้กับฝ่ายหญิง มีผลทำให้ไข่ไม่ สุก ฉีดภายใน 5 วัน แรกของการมี ประจำเดือน 1 เข็มใช้ได้ 3 เดือน ขนาด 150 mg. ต่อ 1 เข็ม

9 ยาฝังคุมกำเนิด ใช้กับฝ่ายหญิง มี 2 แบบ คือ 6 หลอด กับ 2 หลอด ใช้โดยการฝังใต้ ผิวหนังบริเวณ ท้องแขนเป็นรูปพัด เริ่มออกฤทธิ์ นับตั้งแต่การฝัง 24 ชั่วโมง คุมกำเนิดได้ 5 ปี

10 ห่วงอนามัย ใช้กับฝ่ายหญิง ใส่ในโพรงมดลูก ช่วยคุมกำเนิดได้ 3 – 5 ปี สามารถถอดได้ ตลอด ใส่โดยแพทย์ นิยมใส่ขณะที่มี ประจำ เดือน หรือหลัง คลอดใหม่ๆ

11 หมวกยาง คุมกำเนิด ใช้กับฝ่ายหญิง ป้องกันโดยการ ปิดปากมดลูกไว้ ป้องกันอสุจิ ไม่ให้เข้าไปใน มดลูก มีหลายแบบ ควรใช้กับครีมฆ่า อสุจิ

12 ถุงยางอนามัย ใช้กับฝ่ายชาย สวมใส่อวัยวะเพศชาย ในขณะที่ร่วมเพศ ป้องกันการหลั่งอสุจิ เข้าในช่องคลอด มีหลายรูปแบบ เช่น ผิวเรียบ ผิวขรุขระ กลิ่น ต่างๆ เป็นต้น มี 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ มี กระเปาะ กับ ไม่มี กระเปาะเก็บอสุจิ นิยม ใช้แบบมีกระเปาะ มากกว่า

13 ยาเม็ดฟองฟู่ ใช้กับฝ่ายหญิง สอดยาจนถึงปาก มดลูกในท่านั่งยองๆ หรือนอนหงายงอเข่า ยาจะทำปฏิกิริยากับ ความชื้นเกิดเป็นฟอง ยามีฤทธิ์ฆ่าอสุจิใน บริเวณทั่วช่องคลอด และปากมดลูก มีผลป้องกันการ ตั้งครรภ์ภายใน 3 – 5 นาทีหลังจากใส่ ยาออกฤทธิ์นาน 1 ชั่วโมง

14 ฟองอัดในขวด ใช้กับฝ่ายหญิง เป็นยาฆ่าอสุจิ กระจายตัวในช่อง คลอดและปากมดลูก ได้เร็ว ใช้โดยการสอดเข้า ช่องคลอด แล้วดัน ลูกสูบอัด มีผลป้องกันการ ตั้งครรภ์ภายใน 3 – 5 นาที ยาออกฤทธิ์นาน 1 ชั่วโมง

15 การทำหมันฝ่าย หญิง เป็นการทำให้ปีก มดลูกตัน ทำโดยการ ตัด จี้ ไฟฟ้า ผูก ใช้ห่วงรัด เป็นต้น นิยมทำ 2 ระยะ คือ หมันเปียก และหมัน แห้ง หมันเปียก คือ การทำ หมันในระยะมี ประจำเดือน หรือหลัง คลอด หมันแห้ง คือ การทำ หมันในระยะที่ร่างกาย อยู่ในภาวะปกติ

16 การทำหมันฝ่าย ชาย เป็นการทำให้ ทางผ่านอจุจิตัน ทำโดยการตัดและ มัดท่อนำอสุจิ ใช้เวลา 15 – 20 นาที สะดวกและ ปลอดภัย ในช่วง 3 เดือนแรก จะต้องใช้การ คุมกำเนิดวิธีอื่นร่วม ด้วย

17 สรุป ในปัจจุบัน จำนวนประชากรที่มีมากเกินไป ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย ส่งผลกระทบต่อสังคม และประเทศชาติ ฉะนั้นการคุมกำเนิดเป็นวิธีการ หนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้นได้ ….. สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่องการคุมกำเนิด ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา พ 016 สุขศึกษา โดย อ. จุรีไม้จันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google