งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Slogan Of the province History Mood &Tone Slogan “ สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล ผ้าไหมสาเกต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Slogan Of the province History Mood &Tone Slogan “ สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล ผ้าไหมสาเกต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Slogan Of the province History Mood &Tone

3 Slogan “ สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ ” งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ ”

4 ตราประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยสัญลักษณ์รูปบึงพลาญชัยศาลหลักเมือง พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตัวเลข ๑๐๑ และรวงข้าวหอมมะลิ พลาญชัย เป็นบึงน้ำใสสะอาดตั้งอยู่กลางเมือง บ่งบอกว่าประชาชนชาว จังหวัดร้อยเอ็ดมีน้ำใจโอบอ้อมอารี รักความสงบและมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารที่มี ความอุดมสมบูรณ์ ศาลหลักเมือง เป็นที่เคารพสักการะและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด พระมหาเจดีย์ชัยมงคล บ่งบอกถึงความเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรือง ตัวเลข ๑๐๑ แสดงถึงเป็น เมืองใหญ่ในอดีตที่ชื่อสาเกตนครและเป็นจังหวัดเดียวที่สามารถเขียนชื่อเมืองเป็นตัวเลขได้ รวงข้าวหอมมะลิ เป็นผลิตผลทางการเกษตรชั้นเลิศที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด Of the province

5 Of the province ธงประจำจังหวัด “ พื้นธงเป็นสีเหลือง ตรงกลางมีตราประจำจังหวัด รูปศาลหลักเมืองบนเกาะกลางบึงพลาญชัย ” พระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ด “ พระพุทธมิ่งมงคล ” จังหวัดร้อยเอ็ดจึงเลือกซากดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืดหรือที่ชาวบ้านเรียก “ ขี้นกอินทรี ” จากโพนขี้นกในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นแร่ที่เป็นสัญลักษณ์หรือจุดเด่นของจังหวัด ต้นไม้ประจำจังหวัด “ อินทนิล ”

6 ข้าวหอมมะลิ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดน้ำทิพย์ บึงพลาญชัย

7 History เมืองร้อยเอ็ด แต่เดิมเคยเป็นเมืองใหญ่เจริญรุ่งเรืองมาก เรียกว่า เมืองสาเกตุนคร ประตูเข้า 11 ประตู เจ้าผู้ครองนครชื่อ พระเจ้า “ กุลุนฑะ ” มีกุศโลบายในการปกครองที่ชาญฉลาดโดยให้ขุดคูน้ำ ทำคันดิน เป็นกำแพงสูงรอบเมืองเจาะช่องทางเข้าเมืองจำนวน 11 ประตู เมืองร้อยเอ็ดได้ปกครองตนเองมาด้วย ความร่มเย็นเป็นสุข จนกระทั่งปี พ. ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดการ ปกครองขึ้นใหม่โดยแบ่งภาคอีสานออกเป็นสองมณฑล คือ มณฑลลาวพวนกับมณฑลลาวกาว ตั้งเมือง ร้อยเอ็ดเป็นศูนย์กลางการบริหารภาคอีสานตอนกลางและล่าง จนกระทั่งหลังการเปลี่ยนแปลงการ ปกครองในปี พ. ศ. 2475 มณฑลร้อย เอ็ดจึงถูกเปลี่ยนแปลงมาเป็น จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน

8 Reference Mood &Tone Concept


ดาวน์โหลด ppt Slogan Of the province History Mood &Tone Slogan “ สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล ผ้าไหมสาเกต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google