งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Slogan Of the province History Mood &Tone ROIET.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Slogan Of the province History Mood &Tone ROIET."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Slogan Of the province History Mood &Tone ROIET

2 Slogan “สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ”

3 Of the province ตราประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยสัญลักษณ์รูปบึงพลาญชัยศาลหลักเมือง พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตัวเลข ๑๐๑ และรวงข้าวหอมมะลิ พลาญชัย เป็นบึงน้ำใสสะอาดตั้งอยู่กลางเมือง บ่งบอกว่าประชาชนชาว จังหวัดร้อยเอ็ดมีน้ำใจโอบอ้อมอารี รักความสงบและมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารที่มี ความอุดมสมบูรณ์ ศาลหลักเมือง เป็นที่เคารพสักการะและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด พระมหาเจดีย์ชัยมงคล บ่งบอกถึงความเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรือง ตัวเลข ๑๐๑ แสดงถึงเป็น เมืองใหญ่ในอดีตที่ชื่อสาเกตนครและเป็นจังหวัดเดียวที่สามารถเขียนชื่อเมืองเป็นตัวเลขได้ รวงข้าวหอมมะลิ เป็นผลิตผลทางการเกษตรชั้นเลิศที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด

4 Of the province ธงประจำจังหวัด “พื้นธงเป็นสีเหลือง ตรงกลางมีตราประจำจังหวัด รูปศาลหลักเมืองบนเกาะกลางบึงพลาญชัย” พระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ด “พระพุทธมิ่งมงคล” จังหวัดร้อยเอ็ดจึงเลือกซากดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืดหรือที่ชาวบ้านเรียก “ขี้นกอินทรี” จากโพนขี้นกในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นแร่ที่เป็นสัญลักษณ์หรือจุดเด่นของจังหวัด ต้นไม้ประจำจังหวัด “อินทนิล”

5 พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดน้ำทิพย์
ข้าวหอมมะลิ บึงพลาญชัย

6 เมืองร้อยเอ็ด แต่เดิมเคยเป็นเมืองใหญ่เจริญรุ่งเรืองมาก เรียกว่า เมืองสาเกตุนคร ประตูเข้า 11 ประตู
เจ้าผู้ครองนครชื่อ พระเจ้า“กุลุนฑะ” มีกุศโลบายในการปกครองที่ชาญฉลาดโดยให้ขุดคูน้ำ ทำคันดิน เป็นกำแพงสูงรอบเมืองเจาะช่องทางเข้าเมืองจำนวน 11 ประตู เมืองร้อยเอ็ดได้ปกครองตนเองมาด้วย ความร่มเย็นเป็นสุข จนกระทั่งปี พ.ศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดการ ปกครองขึ้นใหม่โดยแบ่งภาคอีสานออกเป็นสองมณฑล คือ มณฑลลาวพวนกับมณฑลลาวกาว ตั้งเมือง ร้อยเอ็ดเป็นศูนย์กลางการบริหารภาคอีสานตอนกลางและล่าง จนกระทั่งหลังการเปลี่ยนแปลงการ ปกครองในปี พ.ศ มณฑลร้อย เอ็ดจึงถูกเปลี่ยนแปลงมาเป็น จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน History

7 Mood &Tone Reference Concept นำเสนอความน่าสนใจของจังหวัดร้อยเอ็ด
ออกมาคล้ายหนังสือ Photobook จัดทำออกมา แบบธรรมชาติ ดูแล้วสบายตา อินไปกับเสียงเพลง บ่งบอกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนจังหวัดร้อยเอ็ด


ดาวน์โหลด ppt Slogan Of the province History Mood &Tone ROIET.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google