งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบรายงานสภาพจราจรโดย เครือข่ายผู้ใช้งาน. สร้างเครือข่ายสำหรับการรายงานสภาพจราจร โดยมุ่งเน้นที่ กลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท PDA และมีอายุประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบรายงานสภาพจราจรโดย เครือข่ายผู้ใช้งาน. สร้างเครือข่ายสำหรับการรายงานสภาพจราจร โดยมุ่งเน้นที่ กลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท PDA และมีอายุประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบรายงานสภาพจราจรโดย เครือข่ายผู้ใช้งาน

2

3

4 สร้างเครือข่ายสำหรับการรายงานสภาพจราจร โดยมุ่งเน้นที่ กลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท PDA และมีอายุประมาณ 20-35 ปี เพื่อสร้างระบบรายงานสภาพจราจรจากข้อมูลที่ถูกสร้าง ขึ้นโดยผู้ใช้งาน (Data generated by user) และสามารถส่งต่อหรือกระจาย ข้อมูลออกไปให้ผู้ใช้คนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลเหล่านั้นด้วย

5 เพื่อสร้างเครื่องมือในการรายงานสภาพจราจร ที่มีความ น่าสนใจ ดึงดูดให้ผู้ใช้งานเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ซึ่งผู้ใช้ สามารถให้ข้อมูลจราจร ทั้งในรูปแบบของ ข้อความ รูปภาพ และ สามารถระบุจุดหรือบริเวณที่ต้องการให้ข้อมูลโดยใช้ GPS พิกัด จากโทรศัพท์มือถือ (Cell ID) และแผนที่ เพื่อให้ผู้ใช้คนอื่นๆ ได้รับประโยชน์จาก ข้อมูลเหล่านั้น เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ใช้งาน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ ประสบหรือพบเห็นเหตุการณ์ หรือสิ่งต่างๆ และต้องการบอกต่อสิ่งเหล่านั้นให้ผู้อื่นได้รับ ทราบ แบ่งปันข้อมูลที่มีอยู่จนเกิดเป็นสังคมบนเครือข่าย ผู้ใช้งาน

6 การเพิ่มข้อมูลรายงานสภาพจราจรต้องใช้งานผ่าน iPhone เท่านั้น การเพิ่มข้อมูลรายงานสภาพจราจรต้องใช้งานผ่าน iPhone เท่านั้น ระบบไม่สามารถวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลที่มี ผู้ใช้เข้ามารายงานได้ ระบบไม่สามารถวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลที่มี ผู้ใช้เข้ามารายงานได้ การใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์อื่นจะไม่สามารถระบุ พิกัดได้ การใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์อื่นจะไม่สามารถระบุ พิกัดได้ อุปกรณ์ที่ใช้ต้องมี web browser และสามารถเชื่อมต่อ กับระบบอินเตอร์เน็ตได้ อุปกรณ์ที่ใช้ต้องมี web browser และสามารถเชื่อมต่อ กับระบบอินเตอร์เน็ตได้ ระบบใช้งานได้เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น

7 Application ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการรายงาน สภาพจราจรในปัจจุบันนั้นมีอยู่หลาย Application แต่ ไม่ได้เป็นการรายงานสภาพจราจรจากกลุ่มผู้ใช้งานหรือ การให้ข่าวสารจากกลุ่มคนซึ่งใช้งาน Application เดียวกัน ได้แก่ โปรแกรม iTraffic โปรแกรม iTraffic โปรแกรม Traffic Report โปรแกรม Traffic Report

8 iTraffic จะสามารถแสดง ข้อมูลการจราจร ตามแยกต่างๆ ได้ แบบ Realtime ผ่าน เครือข่าย Wi-Fi หรือ GPRS/EDGE iTraffic จะสามารถแสดง ข้อมูลการจราจร ตามแยกต่างๆ ได้ แบบ Realtime ผ่าน เครือข่าย Wi-Fi หรือ GPRS/EDGE ความสามารถของระบบ - ระบบสามารถค้นหา หรือ แสดงรายชื่อถนนที่มีข้อมูล เกี่ยวกับสภาพจราจรได้ - ระบบสามารถค้นหา หรือ แสดงรายชื่อถนนที่มีข้อมูล เกี่ยวกับสภาพจราจรได้ - สามารถสร้างรายการที่ใช้ ประจำได้ - สามารถสร้างรายการที่ใช้ ประจำได้

9 หน้าจอหลักของ โปรแกรม itraffic V0.1 เมนูค้นหา สถานที่ แสดงผลของ การจราจรของ พื้นที่สถานที่นั้นๆ

10 ระบบสามารถให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูลรายงานสภาพ จราจรได้ ระบบสามารถให้ผู้ใช้ดูข้อมูลรายงานสภาพ จราจรที่ผู้อื่นรายงาน ไว้แล้วได้ ระบบสามารถแสดงตำแหน่งปัจจุบันได้ และ สามารถให้ผู้ใช้ระบุ ตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มหรือดูข้อมูลรายงาน สภาพจราจร โดยใช้ GPS ร่วมกับแผนที่ได้ ระบบสามารถกระจายข้อมูลออกทาง twitter โดยอัตโนมัติได้

11 web-based application Client–Server โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่ server

12

13

14

15 iWebKit Groovy Google map

16

17

18

19

20

21 Use cas e No. Use Case Name Act or Description1 View Traffic Information Use r แสดงข้อมูลรายงานสภาพ จราจร โดย ผู้ใช้งานสามารถระบุตำแหน่ง หรือบริเวณ ที่ต้องการทราบรายงาน สภาพจราจร หรือ สามารถเลือกดูข้อมูลทั้งหมด ได้ 2 Create New Traffic Information Use r ดำเนินการเพิ่มข้อมูลการ รายงานสภาพ จราจรโดยผู้ใช้งานสามารถ ระบุพิกัดหรือ ตำแหน่งที่ต้องการให้ข้อมูล สภาพจราจร ซึ่งผู้ใช้สามารถให้ รายละเอียดของข้อมูล สภาพจราจรต่างๆ ตามที่ ระบบกำหนดไว้

22

23

24 Interface การพัฒนาโปรแกรมบน ไอโฟนซึ่งเป็น web base เครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนา รูปแบบหน้าจอให้เป็นรูปแบบ เดียวกับ iPhone คือ iwebkit

25 การระบุตำแหน่ง ทำได้โดยใช้ geo location API

26 interface Coordinates { readonly attribute double latitude; readonly attribute double longitude; readonly attribute double? altitude; readonly attribute double accuracy; readonly attribute double? altitudeAccuracy; readonly attribute double? heading; readonly attribute double? speed; };latitudelongitudealtitudeaccuracyaltitudeAccuracyheadingspeed interface Coordinates { readonly attribute double latitude; readonly attribute double longitude; readonly attribute double? altitude; readonly attribute double accuracy; readonly attribute double? altitudeAccuracy; readonly attribute double? heading; readonly attribute double? speed; };latitudelongitudealtitudeaccuracyaltitudeAccuracyheadingspeed

27 1. Call watch position method 2. Callback function

28 ระบุตำแหน่งบนแผนที่ ทำได้โดยใช้ Google Maps API

29 var latlng = new google.maps.LatLng(13.744456,100.533272); var myOptions = { zoom: 9, center: latlng, navigationControl: true, navigationControlOptions: {style: google.maps.NavigationControlStyle.SMALL}, scaleControl: true, mapTypeControl: true, mapTypeControlOptions: {style: google.maps.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU}, mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP } map = new google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), myOptions); var latlng = new google.maps.LatLng(13.744456,100.533272); var myOptions = { zoom: 9, center: latlng, navigationControl: true, navigationControlOptions: {style: google.maps.NavigationControlStyle.SMALL}, scaleControl: true, mapTypeControl: true, mapTypeControlOptions: {style: google.maps.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU}, mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP } map = new google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), myOptions);

30 ดึงข้อมูลจากทวิตเตอร์ ดึงข้อมูลใช้ Twitter API โดยดึงข้อมูลจาก account ที่มีอยู่

31 http://twitter.com/statuses/user_timeline.xml?screen_name=ctis_tu

32 ป้ายจราจรอัจฉริยะ ดึงพิกัดจาก GPS Query ข้อมูลจาก server ของ nectec ในรูปแบบของ xml และ json

33

34

35

36

37

38


ดาวน์โหลด ppt ระบบรายงานสภาพจราจรโดย เครือข่ายผู้ใช้งาน. สร้างเครือข่ายสำหรับการรายงานสภาพจราจร โดยมุ่งเน้นที่ กลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท PDA และมีอายุประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google