งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิมพ์และถ่ายเอกสาร ระบบออนไลน์ การพิมพ์และถ่ายเอกสาร ระบบออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิมพ์และถ่ายเอกสาร ระบบออนไลน์ การพิมพ์และถ่ายเอกสาร ระบบออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิมพ์และถ่ายเอกสาร ระบบออนไลน์ การพิมพ์และถ่ายเอกสาร ระบบออนไลน์

2 1. สั่งพิมพ์เอกสารได้ด้วยตนเอง 2. ถ่ายเอกสารได้ด้วยตนเอง 3. ให้บริการทั้งเอกสารสีและขาวดำ ขนาด A4 และ A3 4. ตรวจสอบวงเงินที่คงเหลือได้ด้วย ตนเอง 5. ตรวจสอบรายการที่ใช้ไปได้ด้วย ตนเอง ความสามารถของระบบ

3 การเข้าใช้งานที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 และห้องบริการคอมพิวเตอร์ชั้น 1 ที่หน้า Login Windows กดปุ่ม Ctrl-Alt-Delete พร้อมกัน การใช้งานระบบ

4 กรอกรหัสนิสิต ตรงช่อง User name ไม่ต้อง กรอก Password การใช้งานระบบ ( ต่อ )

5 หากระบบเตือนให้เปลี่ยน Password หรือเตือนว่า Password หมดอายุ ให้คลิก OK การใช้งานระบบ ( ต่อ )

6 เมื่อปรากฏหน้าจอให้ตั้งรหัสผ่าน ขอแนะนำให้นิสิตไม่ต้องทำการตั้ง Password ให้ คลิก OK เพื่อทำขั้นตอนต่อไป การใช้งานระบบ ( ต่อ )

7 คลิก OK อีกครั้งเพื่อเข้าสู่การทำงาน การใช้งานระบบ ( ต่อ )

8 สามารถเช็คยอดเงินคงเหลือได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ ห้องสมุด http://lib.vit.src.ku.ac.thhttp://lib.vit.src.ku.ac.th ควรตรวจสอบทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีวงเงินคงเหลือ เพียงพอก่อนการสั่งพิมพ์งาน การเช็คยอดเงินออนไลน์

9 ที่หน้าจอตรวจสอบยอดเงิน ให้กรอกรหัสนิสิต แล้วคลิกปุ่ม Log on การเช็คยอดเงินออนไลน์ ( ต่อ )

10 จะเห็นวงเงินคงเหลือที่สามารถใช้ได้ และสามารถ ตรวจสอบรายการที่ใช้ไปได้โดยคลิกที่เมนู Statement การเช็คยอดเงินออนไลน์ ( ต่อ )

11 หน้าต่างแสดงรายการต่างๆ ที่ใช้ไปและสามารถ บันทึกเก็บไว้ได้ การเช็คยอดเงินออนไลน์ ( ต่อ )

12 เปิดเอกสารที่ต้องการสั่งพิมพ์ขึ้นมา เช่น การ สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ การสั่งพิมพ์เอกสาร

13 เลือกเครื่องพิมพ์ : หมายเลข 5010 เป็น เครื่องพิมพ์ขาวดำ : หมายเลข C5400 เป็น เครื่องพิมพ์สี การสั่งพิมพ์เอกสาร ( ต่อ )

14 เลือกเครื่องพิมพ์หมายเลข C5400 คลิกที่ Preferences บางโปรแกรมอาจเป็นคำว่า Properties การสั่งพิมพ์เอกสารแบบสี

15 เปลี่ยน Output Color จาก Black เป็น Color แล้วคลิกปุ่ม OK การสั่งพิมพ์เอกสารแบบสี ( ต่อ )

16 หากหน้าจอดับเนื่องจากอยู่ในโหมดประหยัดไฟให้กด Power Saver แล้วรอสักครู่ การรับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์

17 งานพิมพ์ขาวดำสามารถสั่งพิมพ์ไปที่ เครื่องพิมพ์ใดก็ได้ งานพิมพ์สีต้องสั่งพิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์ C5400 เท่านั้น การรับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ( ต่อ )

18 ทำการรูดบัตร โดยนำบัตรนิสิตด้านที่มีแถบแม่เหล็กหัน ออกนอกตัว ( กรณีบัตรนิสิตรุ่นเก่า ) การรับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ( ต่อ )

19 กดปุ่ม Log In / Out ที่เครื่อง และป้อนรหัสนิสิต ( กรณีบัตรนิสิตรุ่นใหม่ ) การรับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ( ต่อ )

20 ทำการใส่รหัสนิสิต แล้วเลือกที่ปุ่ม Confirm การรับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ( ต่อ )

21 เลือกเมนู Web Applications จากหน้าจอ ทัชสกรีน การรับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ( ต่อ )

22 เลือกเมนู Follow You Print แล้วเลือก Open การรับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ( ต่อ )

23 หน้าจอจะแสดงรายการที่ได้สั่งพิมพ์มา และ วงเงินคงเหลือ การรับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ( ต่อ )

24 เลือกที่รายชื่อเอกสารให้ปรากฏเป็นแถบสีน้ำ เงิน การรับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ( ต่อ )

25 พิมพ์งานที่เลือก พิมพ์งานที่เลือกแล้ว ยังไม่ต้องลบไฟล์ ลบงานที่เลือก ดู รายละเอียด งาน เลือกงาน ทั้งหมด การรับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ( ต่อ )

26 รับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ออกมาให้ การรับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ( ต่อ )

27 หลังใช้งานเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Log In / Out จะ ปรากฏไฟแดง การรับงานพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ( ต่อ )

28 เลือกเมนู COPY ที่หน้าจอ ทัชสกรีน การถ่ายเอกสาร

29 เข้าสู่โหมดการถ่ายเอกสาร การถ่ายเอกสาร ( ต่อ )

30 วางต้นฉบับหงายหน้าขึ้นจนมีไฟเขียวเกิดขึ้น สามารถวางได้ครั้งละหลายแผ่น หรือเปิดฝาวางที่ กระจกก็ได้ การถ่ายเอกสาร ( ต่อ )

31 เลือกฟังก์ชั่นต่างๆ และตั้งจำนวนที่ ต้องการถ่ายเอกสาร การถ่ายเอกสาร ( ต่อ )

32 หลังจากทำการ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว เปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการพิมพ์ โดยเลือกเครื่องพิมพ์ C5400 ดังรูป การพิมพ์งานจากเครื่อง PC ที่ตั้งในจุดบริการ ชั้น 1

33 เมื่อสั่งพิมพ์งานแล้วจะปรากฏไอคอนด้านล่าง ให้คลิกเลือกที่ไอคอนนั้น หลังจากกดปุ่ม OK เครื่องพิมพ์จะทำการพิมพ์งานให้ โดยไม่ต้องไปทำ การ Login ที่เครื่องพิมพ์ เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ทำการ Log off ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุก ครั้ง ป้องกันคนอื่นมาใช้งานต่อ การพิมพ์งานจากเครื่อง PC ที่ตั้งในจุดบริการ ชั้น 1( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt การพิมพ์และถ่ายเอกสาร ระบบออนไลน์ การพิมพ์และถ่ายเอกสาร ระบบออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google