งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hosting ( Hosting, Web Hosting) คือ การให้บริการรับฝากเว็บไซต์ โดยราคานั้นจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ หากใช้พื้นที่ทำเว็บไซต์น้อย ก็ เช่า Hosting พื้นที่ไม่ต้องมากนัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hosting ( Hosting, Web Hosting) คือ การให้บริการรับฝากเว็บไซต์ โดยราคานั้นจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ หากใช้พื้นที่ทำเว็บไซต์น้อย ก็ เช่า Hosting พื้นที่ไม่ต้องมากนัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hosting ( Hosting, Web Hosting) คือ การให้บริการรับฝากเว็บไซต์ โดยราคานั้นจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ หากใช้พื้นที่ทำเว็บไซต์น้อย ก็ เช่า Hosting พื้นที่ไม่ต้องมากนัก ราคาเช่าก็จะ ถูกลงด้วย

2 การเช่าพื้นที่เว็บไซต์ หาก ต้องการมีเว็บไซต์ ต้องจด โดเมนเนมก่อน จากนั้นทำเว็บ ให้เสร็จ แล้วจึงเช่า Hosting เพื่อเก็บ เว็บไซต์ ( โดเมนเนม คือ ชื่อเว็บไซต์ )

3 Domain Name ( โดเมน เนม ) คือ คือ ชื่อเว็บไซต์ (www.yourdomain.com) ที่นักเรียน สามารถเป็นเจ้าของ ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำ กับคนอื่น เพื่อการเรียกหาเว็บไซต์ที่ ต้องการบนอินเทอร์เน็ต “ ชื่อเว็บไซต์ " คือ สิ่งแรกที่แสดง หรือ ประกาศความมีตัวตนบน อินเตอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก สามารถมีได้ชื่อเดียวในโลกเท่านั้น

4 คือ ชื่อเว็บไซต์ย่อยของเว็บไซต์หลัก เกิดจากการที่ เราแบ่งชื่อเว็บไซต์ออกเป็นส่วนย่อย เช่น ปกติโดเมนจะ เป็น www.mindphp.com แล้วแบบที่เรียกว่า sub ก็จะเป็นลักษณะ board.mindphp.com ตรงที่เป็นตัวหนาสีเขียว นั่นก็คือ subdomain ประโยชน์ของ subdomain ช่วยในการแบ่งหมวดหมู่ของเนื้อหาในเว็บไซต์ ให้เป็น ระเบียบมากยิ่งขึ้น เช่น - webboard.xxx.com - wallpaper.xxx.com - vdo.xxx.com Sub Domain ( โดเมน ย่อย ) คือ

5 ชื่อ Domain สามารถใช้ ตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ "-" ( ยัติภังค์ ) ได้Domain ชื่อ Domain โดยปกติ จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และลงท้ายด้วย ตัวอักษรหรือตัวเลขDomain ชื่อ Domain มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 63 ตัวอักษรDomain ชื่อ Domain ตัวอักษรตัวใหญ่ A-Z หรือตัวอักษรตัวเล็ก ถือว่า เหมือนกันDomain ชื่อ Domain ต้องไม่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยเครื่องหมาย - และ ต้องไม่มีเว้นวรรค SpaceDomain การตั้งชื่อ โดเมนเนม

6 ขั้นตอนการสมัคร Hosting ขอพื้นที่เก็บ เว็บไซต์ฟรี 1. เข้าเว็บไซต์ www.hostinger.in.th คลิก ปุ่ม สั่งซื้อwww.hostinger.in.th

7 2. กรอกข้อมูล ** ใช้ อีเมล ที่มีอยู่จริง และงานได้จริง ** นร. ต้องจำรหัสผ่าน ให้ได้ด้วยนะคะ กรอกตัวอักษรให้ตรง ตามข้างบนคะ แล้ว กด ปุ่ม สร้างบัญชี

8 3. จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมา ให้นักเรียนเข้า อีเมล ของ นักเรียนที่กรอกลงทะเบียนไว้

9 4. เข้า อีเมล ของนักเรียน คลิกจดหมาย “ อีเมลล์ ลูกค้าที่สมัคร ” บอกรายละเอียด อีเมล และรหัสผ่าน

10 5. คลิกจดหมาย “ ยืนยันการ ลงทะเบียน ” คลิก url เว็บไซต์ เพื่อยืนยีนการ ลงทะเบียน

11 6. เมื่อคลิก url เว็บไซต์ เพื่อยืนยีน การลงทะเบียนแล้ว จะปรากฏหน้าต่างเว็บนี้ขึ้นมา

12 7. คลิกปุ่ม “ Order Now!”

13 8. คลิกปุ่ม “ สร้างบัญชีใหม่ ”

14 9. กรอกข้อมูล โดเมน / โดเมนย่อย 1. เลือกโดเมนเป็น.url.ph 2. ตั้งชื่อ โดเมนย่อย และ รหัสผ่าน 3. กรอกตัวอักษรให้ ตรงตามข้างบน 4. กดปุ่ม สร้าง

15 10. ตัวอย่างเมื่อกรอกเสร็จ แล้ว ของครูตั้งชื่อ “bkkos”

16 11. เมื่อกดปุ่ม “ สร้าง ” แล้ว จะ ปรากฏหน้าต่างดังนี้ นักเรียนจะต้องรอระบบให้ update เพื่อจะใช้งานได้

17 11. จะได้รับ อีเมล ดังนี้ นักเรียนจะต้องรอ 12 ชั่วโมง จึงจะใช้งานได้

18 12. นักเรียนสามารถตรวจสอบ ได้ โดย กด start พิมพ์ cmd กดเอ็นเทอร์ 1. Start พิมพ์ cmd กด เอ็นเทอร์

19 13. พิมพ์ nslookup กดเอ็นเทอร์ 2. พิมพ์ nslookup กด เอ็นเทอร์

20 14. พิมพ์ ชื่อโดเมนเนม ของนักเรียน กดเอ็นเทอร์ 3. พิมพ์ ชื่อโดเมนเนม ของนักเรียน กด เอ็นเทอร์ 4. ถ้าขึ้นข้อความนี้ ยัง ใช้ไม่ได้

21 15. เข้า อีเมล ของนักเรียน เข้า จดหมาย นักเรียนจะได้ ….. โฮสต์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ( ที่นักเรียน ได้สมัครไว้ )

22 16. โหลดโปรแกรม upload website ชื่อโปรแกรม FileZilla ที่ เว็บไซค์ โรงเรียน 1.www.tup.ac.th 2. เมนูด้านขวา รองสุดท้าย “ แหล่ง เรียนรู้ ” 3. รายวิชา การสร้างเว็บไซค์ 1 ( ง 23245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4. คลิกโหลด และติดตั้ง : โปรแกรม filezilla ( โปรแกรม upload website) นักเรียนสามารถโหลดไฟล์ เกณฑ์การประเมินการสร้างเว็บไซค์ 40 คะแนน ได้เลยคะ

23 17. กรอกข้อมูล โฮสต์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน กดปุ่มเชื่อมต่อด่วน

24 18. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ 1. ดับเบิ้ลคลิกโฟร์เดอร์งานของ นักเรียน ( ของครูชื่อ web ) 2. คลิกเลือกไฟล์งาน แล้วคลิกขวา เลือกคำสั่ง อัพโหลด 3. ไฟล์ที่ อัพโหลด ได้ จะ ปรากฏ ณ ช่องนี้


ดาวน์โหลด ppt Hosting ( Hosting, Web Hosting) คือ การให้บริการรับฝากเว็บไซต์ โดยราคานั้นจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ หากใช้พื้นที่ทำเว็บไซต์น้อย ก็ เช่า Hosting พื้นที่ไม่ต้องมากนัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google