งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาโลโก (Logo). 1. ความเป็นมา ความเป็นมาของภาษาโลโกเริ่มขึ้นในปี พ. ศ.2513 เมื่อกลุ่มนักวิจัยของสถาบัน เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ นำโดย เซย์มัว พาเพิร์ต ได้ทำการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาโลโก (Logo). 1. ความเป็นมา ความเป็นมาของภาษาโลโกเริ่มขึ้นในปี พ. ศ.2513 เมื่อกลุ่มนักวิจัยของสถาบัน เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ นำโดย เซย์มัว พาเพิร์ต ได้ทำการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาโลโก (Logo)

2 1. ความเป็นมา ความเป็นมาของภาษาโลโกเริ่มขึ้นในปี พ. ศ.2513 เมื่อกลุ่มนักวิจัยของสถาบัน เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ นำโดย เซย์มัว พาเพิร์ต ได้ทำการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ คล้ายกับของ เกย์ วอลเทอร์ เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเขียนโปรแกรมคำสั่งที่ใช้ภาษาที่เข้าใจ ง่าย สั่งให้โปรแกรมทำงานตามที่ต้องการ พวก เขาจึงทำการพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่ เรียกว่าภาษา “ โลโก ” เป็นภาษาที่ง่ายสำหรับ เด็ก ช่วยให้เด็กสามารถเขียนคำสั่งให้หุ่นยนต์ เต่า (Logo) ภาษาโลโกจึงเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับเด็กในการฝึกทักษะทาง ภาษาคอมพิวเตอร์ และสามารถสร้างงานจาก จินตนาการ โดยอาศัยความเข้าใจพื้นฐานของ วิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

3 คำว่า “ โลโก ” หมายถึงหุ่นยนต์เต่า สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่าง ๆ ได้ โดยการควบคุมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ในขณะที่เคลื่อนที่จะเขียนรอยทางเดินไป ตามทิศทางนั้น ๆ ด้วย ผู้เขียนโปรแกรม สามารถใช้คำสั่งภาษาอังกฤษที่เข้าใจได้ ง่าย ๆ เช่น เมื่อต้องการให้เต่าเคลื่อนที่ไป ด้านหน้าจะใช้คำสั่งว่า FORWARD ( ซึ่ง แปลว่า เดินหน้า ) หรือ ต้องการให้ย้อนกลับ จะใช้คำสั่งว่า REVERSE ( ซึ่งแปลว่า ย้อนกลับ ) และคำสั่งให้เลี้ยวขวาหรือเลี้ยว ซ้ายจะใช้ว่า RIGHT หรือ LEFT เป็นต้น

4 ภาษาโลโกมีจุดเริ่มต้นการพัฒนาโปรแกรม จาก ไบรอัน ฮาร์เวย์ และคณะทำงานที่ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียร์ - เบิร์กเลย์ ซึ่ง เรียกโปรแกรมนี้ว่า " โลโกเบิร์กเลย์ " หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถใช้งานภายใต้ระบบปฏิบัติการที่ แตกต่างกัน จากระบบยูนิกซ์ ( UNIX) เป็น ระบบดอส ( DOS) จนถึงปัจจุบัน ยอร์จ มิลส์ ได้พัฒนาให้สามารถทำงานภายใต้ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ได้ เราเรียก โปรแกรมนี้ว่า “ เอ็มเอสดับบลิวโลโก ” ( MSWLogo)

5 MSWLogo เป็นโปรแกรมรุ่นที่มีประสิทธิภาพ สูงสุดจากโปรแกรมโลโกที่มีใช้ทั้งหมดในขณะนี้ เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น และได้มีการเรียนการ สอนเกี่ยวกับโปรแกรมนี้อย่างแพร่หลายใน ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก การใช้งานสะดวก ไม่ ยุ่งยาก เหมือนโปรแกรมอื่นๆ ที่มีปุ่มเลือก และสัญรูป ต่างๆ เป็นจำนวนมาก โปรแกรมนี้จะ กระตุ้นให้นักเรียนมีความกล้าในการสร้างสรรค์ งานกราฟิกรูปแบบต่าง ๆ จากจินตนาการของ ตนเองได้ง่าย ช่วยให้มีพื้นฐานและความถนัด เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ความ แพร่หลายของโปรแกรม MSWLogo ที่นำไปสอน ในโรงเรียนต่าง ๆ ทำให้มีการสนับสนุนทางด้าน วิชาการและตัวอย่างโปรแกรมที่น่าสนใจเป็น จำนวนมาก โดยสามารถสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ได้โดยง่าย

6 จอภาพแสดงการทำงาน

7 ส่วนที่ 1 มีชื่อเรียกว่าหน้าต่างแสดงผล (Display window) เริ่มต้นจะมีภาพเต่าโลโกเป็นรูปสามเหลี่ยม ชี้ไปทางทิศเหนือ ( คือด้านบนของจอภาพ ) และเมื่อมีการสั่ง ให้เต่าทำงาน จะแสดงรอยทางเดินที่เต่า เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่กำหนด ด้วยความ ยาวขนาดต่าง ๆ

8 ส่วนที่ 2 มีชื่อเรียกว่าหน้าต่างแสดง คำสั่ง (Commander window) คำสั่งที่ สั่งให้เต่าโลโกทำงานเมื่อพิมพ์ลงไป แล้วจะปรากฏให้เห็นในหน้าต่างนี้ คำสั่ง ที่พิมพ์เข้าไปก่อนจะอยู่บรรทัดบน ส่วน คำสั่งที่พิมพ์ตามเข้าไปจะอยู่บรรทัดล่าง คำสั่งเหล่านี้สามารถเรียกกลับมาใช้งาน ได้อีก

9 ส่วนที่ 3 มีชื่อเรียกว่าช่องป้อนเข้าข้อมูล (Input box) เป็นส่วนหนึ่งของหน้าต่าง แสดงคำสั่ง เมื่อคลิกที่ช่องนี้จะปรากฏ เครื่องหมายเคอร์เซอร์ (Cursor) ทำให้ สามารถพิมพ์คำสั่งลงไปได้ครั้งละ 1 บรรทัด เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้กดแป้น Enter เสมอ คำสั่งที่พิมพ์ลงไปจะไป ปรากฏในหน้าต่างแสดงคำสั่ง

10 ขณะที่อยู่ในช่องป้อนเข้าข้อมูล ถ้า กดแป้นลูกศรขึ้น เคอร์เซอร์จะเข้า ไปอยู่ในหน้าต่างแสดงคำสั่ง ด้านบน จึงสามารถเลือกคำสั่งเดิม ให้ทำงานได้อีก ( โดยคลิกที่ปุ่ม Execute)

11 คำสั่งเบื้องต้นในภาษาโลโก

12 ให้นักเรียนฝึกใช้คำสั่งพื้นฐาน โดยสร้างรูป ต่างๆ

13 คำสั่งภาษาโลโกเพิ่มเติม http://tom.act.ac.th/teach/p6- 2549/logo/command2.htm http://tom.act.ac.th/teach/p6- 2549/logo/command2.htm


ดาวน์โหลด ppt ภาษาโลโก (Logo). 1. ความเป็นมา ความเป็นมาของภาษาโลโกเริ่มขึ้นในปี พ. ศ.2513 เมื่อกลุ่มนักวิจัยของสถาบัน เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ นำโดย เซย์มัว พาเพิร์ต ได้ทำการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google