งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Job Vacancies.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Job Vacancies."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Job Vacancies

2 ข้อมูลบริษัทและสวัสดิการ
บริษัท อิสนะ จำกัด 11/70 เบญจางค์ ซอย 1ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี 41000 โทร บริษัท อิสนะ จำกัด ประกอบกิจการบริการโฆษณา กำลังเติบโตและอยู่ในช่วง ขยายบริษัท มีความประสงค์รับพนักงานเพิ่ม สวัสดิการ ประกันสังคม วันหยุดพักผ่อนประจำปี ลากิจ เวลาทำงาน จันทร์ – เสาร์ 8.30 – น.

3 เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป 3 อัตรา JD ดูแลระบบบัญชีรับ-จ่าย และบัญชีทั่วไป จัดทำรายงานประจำเดือนหรือตามที่หัวหน้างานมอบหมาย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง JS เพศหญิง/ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิขั้นต่ำ ปวส-ปริญญาตรี  บัญชี หรือการเงิน  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีความอดทน, ละเอียดรอบคอบ, ใจเย็น    ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้

4 เจ้าหน้าที่ Media Production 4 อัตรา
JD ถ่ายทำ จัดแสง ตัดต่อ และผลิตวิดีโอ และงาน Presentation ออกแบบงาน Graphic ที่นำไปใช้ในงาน VDO Support งานของฝ่ายอื่นๆ รับผิดชอบดูแลการตัดต่อถ่ายทำวีดีโอ และถ่ายภาพการทำทัวร์โปรแกรม ต่างๆตามที่บริษัทกำหนด JS เพศ หญิง/ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี    วุฒิขั้นต่ำ ปวส-ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง   มีความชำนาญในการถ่ายและตัดต่อวีดีโอ ตามที่ลูกค้าต้องการได้ด้วยตนเอง    มีความรู้และเข้าใจในเรื่องกล้องถ่ายวิดีโอและภาพนิ่ง    สามารถใช้โปรแกรม Premiere Pro ,After Effect ,Photoshop, illustrator ได้    มีประสบการณ์ด้านงานที่ตัดต่อ   มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและรับผิดชอบ สามารถทำงานในเวลาที่ เร่งด่วนได้ ยอมรับการติชมและพร้อมแก้ไขงานได้ตลอดเวลา   มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ สามารถเดินทางไปถ่ายทำวีดีโอหรือถ่ายภาพยังสถานที่ต่างๆ สามารถเดินทาง ไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ **แนบ Portfolio ผลงานที่ผ่านมาประกอบการพิจารณา  

5 เจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 อัตรา
JD อำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ, สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานท้องถิ่น รวมถึง สนับสนุนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท Support งานของฝ่ายอื่นๆ รับผิดชอบดูแลงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย JS เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิขั้นต่ำ ปวส-ปริญญาตรี มีประสบการณ์ติดต่อประสานงานราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว สามารถทำงานแบบพึ่งพาตนเองได้ อดทนต่อสภาวะกดดันได้ดี มีไหวพริบและปฏิภาณ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

6 Graphic Design & Web Programmer 1 อัตรา
JD ใช้โปรแกรม Graphic : Autocad , Sketchup, Photoshop, illastrator , Corel Draw and others / Animation: Flash , Flex ,3dMAx , Maya ,Action Acript and others. เพื่อผลิตงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย JS เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิขั้นต่ำ ปวส-ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้าน web design จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำการออกแบบ และ สร้างการนำเสนอ แบบ Animation ได้ สามารถทำ content ไปแสดงในอุปกรณ์ต่างๆได้ เช่น PC, MAC Book, tablet , IPhone, IPad ,Smart phone อื่นๆได้ดี มีความรู้ด้านเทคนิค computer ระบบ Flash มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและ ภายนอก มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและรับผิดชอบ สามารถทำงานในเวลาที่ เร่งด่วนได้ **แนบ Portfolio ผลงานที่ผ่านมาประกอบการพิจารณา     

7 Graphic Design 2 อัตรา JD
ออกแบบ-จัดหน้างานสิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร หนังสือ โปสเตอร์ โบว์ชัวร์ ออกแบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย JS เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิขั้นต่ำ ปวส-ปริญญาตรี ด้านการออกแบบกราฟฟิค คอมพิวเตอร์กราฟฟิค สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงาน Art work โบว์ชัวร์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา จะพิจารณาเป็น พิเศษ ชำนาญการใช้โปรแกรม Photoshop illustrator 3D, Flash มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและ ภายนอก มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและรับผิดชอบ สามารถทำงานในเวลาที่ เร่งด่วนได้ **แนบ Portfolio ผลงานที่ผ่านมาประกอบการพิจารณา     

8 ช่างภาพ 1 อัตรา JD ดูแลฐานข้อมูลภาพ ถ่ายรายการ งานอีเว้นท์ ออกกองถ่าย
ถ่ายภาพงานกิจกรรมของหน่วยงานราชการ ลูกค้าของบริษัท หรือกิจกรรม อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย JS เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิขั้นต่ำ ปวส-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นการพิเศษ มีความรู้ความเข้าใจในอุปกรณ์การถ่ายภาพ สามารถใช้โปรแกรมแต่งภาพได้ เช่น Photoshop Illustrator etc. สามารถใช้กล้องได้หลายแบบ ถ่ายภาพได้ทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหว มีความรู้เรื่องการถ่ายภาพและการตัดต่องาน มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและ ภายนอก สามารถเดินทางไปถ่ายทำวีดีโอหรือถ่ายภาพยังสถานที่ต่างๆ สามารถเดินทาง ไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและรับผิดชอบ สามารถทำงานในเวลาที่ เร่งด่วนได้ **แนบ Portfolio ผลงานที่ผ่านมาประกอบการพิจารณา  

9 วิศวกรโครงการ 1 อัตรา JD
คำนวณค่าใช้จ่ายวัสดุ และอุปกรณ์ ในความรับผิดชอบของตน สำหรับการ เสนอโครงการ ควบคุมการก่อสร้างตามโครงการที่ได้รับมอบหมายในระยะเวลาที่กำหนด รับผิดชอบประสานงานการติดตั้งรื้อถอนอุปกรณ์จัดงาน ควบคุมการ ดำเนินงาน ประสานงานการดำเนินงาน JS เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิขั้นต่ำ ปวส-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ในการทำงานอีเว้นท์ จะได้รับพิจารณาเป็นการพิเศษ มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานล่วงเวลาได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถประสานงานการติดตั้ง-รื้อถอนอุปกรณ์การจัดงานอีเว้นท์ได้ มีความรู้ด้านช่าง ไฟฟ้า หรือโครงสร้าง มีความกระตือรือร้น กล้าคิด กล้า ตัดสินใจ ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานได้ดี มีความรู้ความสามารถรอบตัว มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและ ภายนอก มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและรับผิดชอบ สามารถทำงานในเวลาที่ เร่งด่วนได้

10 สถาปนิกโครงการ 1 อัตรา JD
ออกแบบ และเขียนบบ โครงสร้างงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย สำหรับการ เสนอโครงการ ควบคุมการก่อสร้างตามโครงการที่ได้รับมอบหมายในระยะเวลาที่กำหนด JS เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิขั้นต่ำ ปวส-ปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม Autocad, Sketch Up, Photo Shop, MicroSoft Office หากมีประสบการณ์ในการทำงานอีเว้นท์ จะได้รับพิจารณาเป็นการพิเศษ มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานล่วงเวลาได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความรู้ด้านช่าง ไฟฟ้า หรือโครงสร้าง มีความกระตือรือร้น กล้าคิด กล้า ตัดสินใจ มีความรู้ความสามารถรอบตัว มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและ ภายนอก มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและรับผิดชอบ สามารถทำงานในเวลาที่ เร่งด่วนได้ **แนบ Portfolio ผลงานที่ผ่านมาประกอบการพิจารณา  


ดาวน์โหลด ppt Job Vacancies.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google