งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาการผิดปกติ ที่ควรได้รับการ ตรวจ * หญิงที่ติดเชื้อไวรัสหงอนไก่ (HPV) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เยื่อบุปากมดลูก และมีโอกาส กลายเป็นมะเร็งได้โดยไวรัสตัวนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาการผิดปกติ ที่ควรได้รับการ ตรวจ * หญิงที่ติดเชื้อไวรัสหงอนไก่ (HPV) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เยื่อบุปากมดลูก และมีโอกาส กลายเป็นมะเร็งได้โดยไวรัสตัวนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาการผิดปกติ ที่ควรได้รับการ ตรวจ * หญิงที่ติดเชื้อไวรัสหงอนไก่ (HPV) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เยื่อบุปากมดลูก และมีโอกาส กลายเป็นมะเร็งได้โดยไวรัสตัวนี้ สามารถติดต่อกันทางการมี เพศสัมพันธ์ หญิงที่มีคู่นอนหลายคน หรือมี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อย หญิงสูบบุหรี่ เพราะสารในบุหรี่ สามารถกระตุ้นให้เซลล์ที่ปากมดลูกมี การแบ่งตัวผิดปกติและมีการตรวจพบ สารนี้ในน้ำเมือกที่ปากมดลูกของ หญิงที่สูบบุหรี่ หญิงที่ไม่เคยตรวจแป๊บสเมียร์หรือ ตรวจแต่ตรวจไม่สม่ำเสมอ ( สม่ำเสมอ หมายถึงตรวจอย่างน้อยทุก 2-5 ปี หากผลการตรวจครั้งสุดท้ายปกติ ) ด้วยความปรารถนาให้ท่านมี สุขภาพดี จาก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โทร.(055) 411064 ภัยเงียบ ! ผู้หญิง การเกิดมะเร็งปากมดลูก ยังไม่ทราบ สาเหตุ ที่แน่นอน แต่จากการศึกษาพบปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็น มะเร็งปากมดลูก ผู้หญิง 2000 กว่าราย ตรวจพบ ระยะก่อนเป็นมะเร็ง ปากมดลูก จากการทำแป๊บส เมียร์ ในโครงการปี 2548 ( โดยไม่มีอาการ ผิดปกติใดๆ และ สามารถรักษาให้หาย ได้ ) ผู้หญิงส่วนใหญ่ ที่มีเซลล์ปากมดลุกผิดปกติยัง ไม่มีอาการ อะไรเลย แต่อาการที่ควรสงสัยและต้องรีบ ปรึกษาแพทย์ คือ มีเลือดออกจากช่องคลอดกระปริบประปรอย มีเลือดออกระหว่างหรือหลังการมีเพศสัมพันธ์ มีอาการตกขาวผิดปกติ ส่วนอาการปวดอุ้งเชิงกราน ตกเลือด ขาบวม หรือปวดหลังจะพบในมะเร็งระยะท้ายๆ ควรเริ่มตรวจแป๊บส เมียร์เมื่อใด * เมื่อมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว 1-2 ปี ( แม้อายุยังไม่ ถึง 35 ปี ) * หญิงมีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป กรณีที่มีเซลล์ผิดปกติและไม่ได้รับการ รักษาอย่างทันเวลา เซลล์เหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็ง ใครบ้างที่ควรตรวจ แป๊บสเมียร์ * หญิงเมื่อครบอายุ 35, 40, 45, 50, 55 และ 60 ปี ควร ได้รับการตรวจแป๊บสเมียร์ เพื่อค้นหามะเร็ง ปากมดลูก ระยะเริ่มแรกและในระยะก่อนเป็นมะเร็ง * หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วทุกคน ( ถึงแม้ อายุจะน้อยกว่า 35 ปี ) * ผู้ที่มีเลือดออกทางช่องคลอดอย่างผิดปกติ หรือมีตกขาวผิดปกติ ดังนั้นหญิงทุกคนที่อายุ 35 ปี ขึ้นไป จึงควรตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูก โดยการตรวจภายในและทำแป๊บสเมียร์ หมายเหตุ * หญิงที่ตัดมดลูกแล้ว * หญิงวัยหมดประจำเดือน * หญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ * กลุ่มเลสเบี้ยน ( หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน ) ทั้ง 4 กลุ่มยังคงได้รับการตรวจแป๊บสเมียร์

2 มะเร็ง คืออะไร ? มะเร็ง คือ โรคของเซลล์ของ ร่างกายซึ่งปกติเซลล์ของร่างกาย จะมีการเจริญเติบโตและแบ่งตัว ภายใต้การควบคุมของยีนส์ ทำให้ เซลล์ของร่างกายเจริญเติบโต ถ้า เซลล์มีการแบ่งตัวและเจริญเติบโต ผิดปกติอย่างรวดเร็ว เป็นก้อน เรียกว่า เนื้องอก ซึ่งแบ่งเป็น ชนิด ธรรมดา (Benign) และชนิดร้ายแรง (Malignant) ในประเทศไทย พบผู้เป็นมะเร็งปาก มดลูกเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 6,000 รายและ เสียชีวิตประมาณ 3,000 ราย ส่วนใหญ่มี อายุเฉลี่ยประมาณ 45 ปี โดยธรรมชาติของ โรคจะเริ่มจากการมีเซลล์เปลี่ยนแปลง จน กลายเป็นเซลล์มะเร็งปากมดลูก จะใช้เวลา เกือบ 10 ปี ซึ่งทำให้การคัดกรองหาความ ผิดปกติของปากมดลูกมีประโยชน์สามารถ ลดอัตราการเป็นมะเร็งปากมดลุกลงได้ การตรวจแป๊บเสมียร์ เป็นการตรวจที่ง่ายและ รวดเร็วใช้ เวลาเพียง 2-5 นาที โดย 1. คุณขึ้นนอนบนเตียง และขึ้นขาหยั่ง 2. แพทย์หรือพยาบาลจะสอดเครื่องมือที่เรียกว่า ปากเป็ดอันเล็กๆ (Speculum) เข้าไปในช่องคลอด เพื่อให้ มองเห็นปากมดลูกชัดเจน 3. แพทย์หรือพยาบาล จะป้ายเซลล์ที่ปากมดลูก โดยใช้ไม้เล็กๆ เก็บเซลล์ที่คอมดลูกและมดลูก ป้ายบน แผ่นใส (Glass slide) ทำให้เซลล์ติดกระจกแน่นและส่งไปตรวจที่ ห้องปฏิบัติการ รังไข่ปากมดลูก ช่องคลอด ปากมดลูกอยู่ที่ไหน ปากมดลูกเป็นช่องทางเปิดเข้าสู่ มดลูก ปากมดลูกอยู่ส่วนล่างสุด ของปากมดลูก โดยมดลูกจะอยู่ใน อุ้งเชิงกรานและส่วนที่เป็นปาก มดลูก คือส่วนที่ยื่นลงมาอยู่ในช่อง คลอด มดลูก มะเร็งปากมดลูกพบบ่อยหรือไม่ แป๊บสเมียร์ คืออะไร แป๊บสเมียร์ เป็นการตรวจหาความ ผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก ซึ่งการตรวจนี้ เป็นการค้นหาความผิดปกติของเซลล์ปาก มดลูกได้ตั้งแต่ระยะก่อนเป็นมะเร็ง ทำไมต้องทำแป๊บส เมียร์ การทำแป๊บสเมียร์ สามารถตรวจเซลล์ ปากมดลูกที่เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็น ระยะ ก่อนเป็นมะเร็ง ซึ่งถ้าทำการรักษาและ ติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ จะลดอัตราการ เป็นมะเร็งปากมดลูกได้ เซลล์ปาก มดลูก ปกติ เซลล์ปากมดลูก เปลี่ยนแปลงเป็น ระยะก่อนเป็นมะเร็ง เซลล์ปากมดลูก เปลี่ยนแปลง เป็นมะเร็ง แป๊บสเมียร์ช่วยคุณได้ การตรวจแป๊บสเมียร์ทำอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt อาการผิดปกติ ที่ควรได้รับการ ตรวจ * หญิงที่ติดเชื้อไวรัสหงอนไก่ (HPV) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เยื่อบุปากมดลูก และมีโอกาส กลายเป็นมะเร็งได้โดยไวรัสตัวนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google