งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การเข้ารหัสและ การถอดรหัส 5. 2 พื้นฐานการเข้ารหัสข้อมูล จุดประสงค์การเข้ารหัส (Encryption) คือ การรักษาความลับของข้อมูล การเข้ารหัส (Encryption) เป็นกรรมวิธีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การเข้ารหัสและ การถอดรหัส 5. 2 พื้นฐานการเข้ารหัสข้อมูล จุดประสงค์การเข้ารหัส (Encryption) คือ การรักษาความลับของข้อมูล การเข้ารหัส (Encryption) เป็นกรรมวิธีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การเข้ารหัสและ การถอดรหัส 5

2 2 พื้นฐานการเข้ารหัสข้อมูล จุดประสงค์การเข้ารหัส (Encryption) คือ การรักษาความลับของข้อมูล การเข้ารหัส (Encryption) เป็นกรรมวิธีที่ ใช้แปลงข้อมูลธรรมดาที่เราสามารถอ่าน ได้ให้อยู่ในรูปสุ่มที่ไม่สามารถอ่านได้ การเข้ารหัส (Encryption) การถอดรหัส (Decryption) ข้อมูลที่อ่าน ไม่ได้ (Cipher Text) ข้อมูลที่ อ่านได้ (Plain Text) กุญแจเข้ารหัส Encryption Key กุญแจ ถอดรหัส Decryption Key

3 3 Plain Text : ข้อมูลที่สามารถอ่านได้ เรียก อีกอย่างว่า Clear Text Cipher Text : ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสเอาไว้ไม่ สามารถอ่านได้ Encryption : ขบวนการเข้ารหัสข้อมูลโดย อาศัย Encryption Key ทำให้ Plain Text เปลี่ยนเป็น Cipher Text เพื่อไม่ให้อ่านข้อมูล ได้ ดังนั้นหากผู้ส่งข้อมูลทำการเข้ารหัส ข้อมูลเพื่อทำให้เป็น Cipher Text แล้วถึงส่ง ข้อมูลไปให้ฝั่งรับ ถึงแม้มีการขโมยข้อมูล ผู้ที่ ขโมยข้อมูลก็ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ Decryption : ขบวนการถอดรหัสข้อมูลโดย อาศัย Decryption Key ทำการแปลง Cipher Text กลับมาเป็น Plain Text ที่สามารถอ่าน ได้

4 4 Caesar Substitution Ciphers Monoalphabetic Substitution Ciphers Transposition Ciphers Secret Key Encryption Public Key Encryption รูปแบบวิธีการเข้ารหัสข้อมูล

5 5 เป็นการแทนค่าแต่ละตัวอักษรด้วย สัญลักษณ์เพียงตัวเดียว เป็นวิธีทีง่ายที่สุด ใช้มาตั้งแต่สมัยจูเลียส ซีซาร์ ในการ เข้ารหัสเนื้อความจดหมายส่งไปให้ทัพ ทหารระหว่างการรบ ตัวอย่าง การเข้ารหัสวิธีนี้ คือ การแทนค่า ของแต่ละตัวอักษรด้วยตัวอักษรที่อยู่ถัดไป อีก 3 ตัว โดยมีวิธีการดังนี้ Plain Text : a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z Cipher Text : d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c เช่น Love You ---> 0ryh brx Caesar Substitution Ciphers

6 6 สามารถจะทำการวิเคราะห์หาข้อความเดิม จาก Cipher Text ได้ง่าย โดยทดสอบการแทนที่ตัวอักษรไปเรื่อยๆ ก็จะเจอข้อความที่สามารถอ่านได้ ข้อเสีย ข้อดี ความง่ายในการเข้ารหัส

7 7 เป็นการแทนค่าแต่ละตัวอักษรด้วย สัญลักษณ์เพียงตัวเดียวเช่นกัน แต่เป็นอย่าง อิสระหรือไม่มีเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ ตัวอย่าง มีการกำหนดตัวอักษรในการ เข้ารหัสแทนที่ ตามแป้น Plain Text : a b c d e f g h I j k L m n o p q r s t u v w x y z Cipher Text : q w e r t y u I o p a s d f g h j k l z x c v b n m เช่น Love You ---> sgct ngx ในการเข้ารหัสข้อมูลและถอดรหัสข้อมูลทั้ง สองฝ่ายจะต้องมี ตารางที่ใช้สำหรับการ แทนที่ตัวอักษร และจะต้องเก็บตาราง ดังกล่าวไว้เป็นอย่างดี Monoalphabetic Substitution Ciphers

8 8 แบบนี้เมื่อมีการขโมย Cipher Text สามารถถอดได้ยากกว่าแบบแรก เนื่องจาก แต่ละตัวมีอักษรที่จะสามารถเป็นไปได้ 26 ตัวอักษรดังนั้นคำตอบที่จะเป็นไปได้ทั้งหมด มี 26! ถ้าการถอดรหัสทำได้โดยใช้อักษร แทนลงที่แต่ละตัวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะ ถอดได้ ข้อดี

9 9 แบบไม่ใช้ Key: ไม่มีการสลับลำดับของ หลัก ตัวอย่าง Plain Text : this is a message for you และใช้ 5 หลัก Transposition Ciphers การแทนค่า ตัวอักษรโดยการใช้วิธีการเลื่อนค่า Transposition : เปลี่ยนแถวในเป็นหลักเปลี่ยนหลักให้เป็นแถว Cipher Text : TSSOHAARIMGYSEEOISFU THISI SAMES SAGEF ORYOU 12345 TSSO I HAAR S IMGY F SEEO U 1 2 3 4 5 หลัก แถว

10 10 แบบใช้ Key ช่วย : มีการจัดลำดับหลักตาม key เช่น MEGABUCK ตัวอย่าง Plain Text : this is a message for you Transposition Ciphers Cipher Text : SAUIGAAFCHSYISOMODTERSEB กำหนด Key ขึ้นมาจะได้ จำนวนหลัก ทั้งหมดและ เรียงลำดับหลัก ตาม Key THISISAM ESSAGEFO RYOU MEGABUCK 74512836 ABCD กรณีจำนวน ตัวอักษร ข้อความไม่ พอ ให้ กำหนดเป็น a b c … แทน

11 11 การถอดรหัส key คือ MEGABUCK Cipher Text : SAUIGAAFCHSYISOMODTERSE B Plain Text : คืออะไร... ทำเป็น การบ้าน ? วิธีนี้เมื่อมีการขโมย Cipher Text จะ ถอดรหัสได้ยากเนื่องจาก ต้องทำการเดา จำนวนหลักทั้งหมดที่ใช้ และ ลำดับในการ เรียงหลักดังกล่าวด้วย

12 12 เข้ารหัส Encryption ถอดรหัส Decryption กุญแจเข้ารหัส Encryption Key กุญแจถอดรหัส Decryption Key Cipher Text Plain Text เทคโนโลยีการเข้ารหัส

13 13 การเข้ารหัส การถอดรหัส ข้อมูลที่อ่าน ไม่ได้ (Cipher Text) ข้อมูลที่ อ่านได้ (Plain Text) หลักการของการเข้ารหัสข้อมูลก็คือแปลงข้อมูลไปอยู่ใน รูปของข้อมูลที่ไม่สามารถอ่านได้โดยตรง ข้อมูลจะถูก ถอดกลับด้วยกระบวนการถอดรหัส

14 14 การเข้ารหัสแบบ Secret Key Encryption การเข้ารหัส Encryption การถอดรหัส Decryption กุญแจรหัส Secret Key Cipher Text Plain Text การเข้ารหัสแบบนี้จะอาศัยกุญแจเข้ารหัส เพียงอันเดียวในการเข้ารหัสและถอดรหัส ข้อมูล ซึ่งทั้งผู้รับและผู้ส่งข้อความจะใช้คีย์ เดียวกัน ดังนั้นกุญแจดังกล่าวจึงต้องเก็บ เป็นความลับ วิธีนี้มีข้อเสียที่ทั้งสองฝ่ายต้องใช้รหัสลับ ร่วมกัน ดังนั้นถ้ามีการติดต่อระหว่างคน n คน จะต้องใช้คีย์เดียวกันหมด ทำให้แต่ละ คนสามารถอ่านข้อความของกันได้

15 15 การเข้ารหัสแบบ Public Key Encryption กุญแจ Public Key สามารถแจกจ่ายให้ ผู้อื่นที่อยู่ในระบบได้และถูกใช้ในการ เข้ารหัสข้อมูล กุญแจ Secret Key จะถูกเก็บไว้เป็น ความลับเพื่อใช้ในการถอดรหัสข้อมูล การเข้ารหัส Encryption การถอดรหัส Decryption กุญแจรหัส สาธารณะ Public Key กุญแจรหัส ส่วนตัว Secret Key Cipher Text Plain Text แจกจ่ายให้ทุก คน เก็บไว้ส่วนตัวไม่ จ่ายแจกให้ใคร

16 16 PK:C C B A PKSK PKSK PKSK PK:A PK:C PK:B PK:A การเข้ารหัสแบบนี้จะอาศัยคู่ของกุญแจ Public Key - Secret Key ใช้ในการเข้ารหัส และถอดรหัสข้อมูล ผู้ใช้แต่ละคนควรมี กุญแจ Public Key - Secret Key คนละคู่

17 17 ในการส่งข้อมูลจาก A ไปหา B นั้น ข้อมูลที่ต้องการส่งจะผ่านขบวนการเข้ารหัส ข้อมูลโดยใช้ Public key ของ B จะได้ Cipher Text ส่งไปยัง B B A PKSK PKSK PK:B PK:A การเข้ารหัส Encryption Cipher Text Plain Text ที่ต้องการส่ง ให้ B PK:B

18 18 เมื่อข้อมูล Cipher ส่งมาถึง B แล้ว จะผ่าน ขบวนการถอดรหัสข้อมูลโดยใช้ Secret key ของ B จะได้ Plain Text ที่ A ต้องการส่งถึง B BA PKSK PKSK PK:B PK:A การถอดรหัส Decryption Cipher Text Plain Text ที่ต้องการส่ง ให้ B SK:B


ดาวน์โหลด ppt 1 การเข้ารหัสและ การถอดรหัส 5. 2 พื้นฐานการเข้ารหัสข้อมูล จุดประสงค์การเข้ารหัส (Encryption) คือ การรักษาความลับของข้อมูล การเข้ารหัส (Encryption) เป็นกรรมวิธีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google