งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ 40 ปี หาดทิพย์ เคียงข้าง ผูกพัน ” “ เราคือครอบครัวเดียวกัน ผูกพันและสามัคคี รักกันมาสี่สิบปีไม่มี เปลี่ยนแปลง ” 40 ปี หาดทิพย์ นับว่าเป็นเส้นทางที่ยาวนาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ 40 ปี หาดทิพย์ เคียงข้าง ผูกพัน ” “ เราคือครอบครัวเดียวกัน ผูกพันและสามัคคี รักกันมาสี่สิบปีไม่มี เปลี่ยนแปลง ” 40 ปี หาดทิพย์ นับว่าเป็นเส้นทางที่ยาวนาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ 40 ปี หาดทิพย์ เคียงข้าง ผูกพัน ” “ เราคือครอบครัวเดียวกัน ผูกพันและสามัคคี รักกันมาสี่สิบปีไม่มี เปลี่ยนแปลง ” 40 ปี หาดทิพย์ นับว่าเป็นเส้นทางที่ยาวนาน ของดำเนินธุรกิจ ในปลายด้ามขวานทอง จากวันที่ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ เข้ามาดำเนินธุรกิจ เมื่อ ตุลาคม 2517 จาก “ นครทิพย์ ” สู่ “ หาดทิพย์ ” จากรถขาย 4 ล้อ เพียง 4 คัน พนักงานประมาณ 200 คน มีพื้นที่การขาย 3 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล และ ยะลา ปัจจุบันหาดทิพย์ ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคคา - โค ลา ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เรามีรถขาย 260 คัน รถขนส่ง 50 คัน และพนักงานกว่า 1,900 คน เมื่อวันที่ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2531 บริษัทฯได้จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แปรสภาพเป็น บริษัท หาดทิพย์ จำกัด ( มหาชน ) และ มีสาขา 20 สาขา ทั่ว 14 จังหวัดภาคใต้ 40 ปี หาดทิพย์ เต็มไปด้วยปัญหาที่ท้าทาย สถานการณ์ที่ ตื่นเต้น ความสุข ความทุกข์ ที่เราต้องฝ่าฟันไปด้วยกัน ด้วยความรัก ความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการวางแผนการตลาดที่แตกต่างจากคู่แข่ง มีการ พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา มีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่เราเกี่ยวข้อง ทั้ง ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า ชุมชน หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ชาวหาดทิพย์ผ่านพ้นวันเวลาที่เหนื่อยยาก ด้วยวรรคสำคัญที่ CEO มอบให้เมื่อ 40 ปี ก่อนว่า “ รจ รย ”

2 40 ปี หาดทิพย์ เคียงข้างผูกพัน มุ่งมั่นก้าว ไกล 40 ปี หาดทิพย์... ยึดถือหลักการบริหารงานอย่างมี คุณธรรม จริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน มุ่งมั่นผลิตสินค้าและ การบริการอย่างมีคุณภาพ การอยู่เคียงข้างชุมชน ใส่ใจต่อ สิ่งแวดล้อม ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับชาวใต้ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย และมีการปลูกฝังให้พนักงานทุกคน มีจิตสำนึกใน การรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค รวมถึงปฏิบัติ ตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากล ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มอบทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์ มอบทุนกองบิน 56 มอบทุนการศึกษา กอง เรือภาคที่ 2 โครงการแฟนต้ายุวทูต Sprite Music Contest วันเด็กแห่งชาติ ประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่าและแข่งเรือ ยาว จ. สุราษฎร์ธานี ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ จ. นครศรีธรรมราช เทศกาลประเพณี ถือ ศีล กินผัก

3 การแข่งขันวิ่ง ไตรกีฬา ลากูน่า, Iron Man ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติห้วยหลุมพี ต. เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โครงการทำความสะอาด 2 ฝั่งทะเลไทย ( อ่าวไทย - อันดามัน ) “ สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้น แก่ผืนโลก ” ณ หมู่บ้านบางจำ ต. ตะกุกเหนือ อ. วิภาวดี จ. สุราษฎร์ธานี มอบทุนพนักงานเปลและเกียรติบัตรแก่ลูกจ้าง ชั่วคราวปฏิบัติงานดีเด่น โรงพยาบาลหาดใหญ่ ผู้บริหารบริษัทฯ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี น้อม ถวายถังเก็บน้ำ ให้สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ เพื่อนำไปให้แก่ โรงเรียนเสี่ยงภัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษายะลา เขต 1,2,3 นำเรือไฟเบอร์กราส เพื่อ ไปช่วยเหลือ ผู้ ประสบเหตุการณ์ เครื่องบินตก จ. สุราษฎร์ธานี ได้เข้า ช่วยเหลือในการเบื้องต้น โดยให้การบริการตั้ง เต็นท์อำนวยการ อาหาร น้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่และ ญาติผู้ประสบภัยและเรือ ขนย้ายผู้ประสบภัยออก จากที่เกิดเหตุ โครงการปลูกไทร น้ำตกโตนหมากลิ้ง อ. รัตภูมิ จ. สงขลา

4 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภาคใต้ตั้งอยู่บนพื้นที่ ขนาบด้วยทะเล ทั้งด้านตะวันออก และ ตะวันตก จึงทำให้มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี และมักจะประสบภัยธรรมชาติ น้ำท่วม พายุ เกิดขึ้นเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด ( มหาชน ) โดย ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ จึงให้ความสำคัญต่อการเข้า ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีหลังเกิดเหตุ ทั้งการช่วยเหลือโดยตรง จากผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมถึงการร่วมมือกับสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติคลื่นยักษ์ “ สึนามิ ” ใน ทะเลอันดามัน พ. ศ. 2547


ดาวน์โหลด ppt “ 40 ปี หาดทิพย์ เคียงข้าง ผูกพัน ” “ เราคือครอบครัวเดียวกัน ผูกพันและสามัคคี รักกันมาสี่สิบปีไม่มี เปลี่ยนแปลง ” 40 ปี หาดทิพย์ นับว่าเป็นเส้นทางที่ยาวนาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google