งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรือ อาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A ( H1N1 ) โรคติดเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรือ อาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A ( H1N1 ) โรคติดเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรือ อาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A ( H1N1 ) โรคติดเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่

2 กลุ่มเสี่ยงต่อโรครุนแรง โรคหอบหืดหรือโรคปอดเรื้อรัง โรคหอบหืดหรือโรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคที่ทำให้ภูมิต้านทานต่ำ โรคที่ทำให้ภูมิต้านทานต่ำ โรคเอดส์ โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคมะเร็ง โรคไตเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง ภาวะความผิดปกติของเมตาโบลอซึม เช่น โรคเบาหวาน ภาวะความผิดปกติของเมตาโบลอซึม เช่น โรคเบาหวาน โรคทาลัสซีเมีย โรคทาลัสซีเมีย เด็กอายุ ≤ 15 ปี ที่กำลังกินยาแอสไพรินรักษาโรค เช่น คาวา ซากิ รูมาตอยด์ เด็กอายุ ≤ 15 ปี ที่กำลังกินยาแอสไพรินรักษาโรค เช่น คาวา ซากิ รูมาตอยด์ มีความผิดปกติทางระบบประสาท โรคลมชัก ที่จะทำให้ ป้องกันการแพร่เชื้อยาก มีความผิดปกติทางระบบประสาท โรคลมชัก ที่จะทำให้ ป้องกันการแพร่เชื้อยาก อายุ ˂24 เดือน หรือมากกว่า 65 ปี อายุ ˂24 เดือน หรือมากกว่า 65 ปี หญิงตั้งครรภ์ และคนที่เป็นโรคอ้วน หญิงตั้งครรภ์ และคนที่เป็นโรคอ้วน โรคหอบหืดหรือโรคปอดเรื้อรัง โรคหอบหืดหรือโรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคที่ทำให้ภูมิต้านทานต่ำ โรคที่ทำให้ภูมิต้านทานต่ำ โรคเอดส์ โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคมะเร็ง โรคไตเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง ภาวะความผิดปกติของเมตาโบลอซึม เช่น โรคเบาหวาน ภาวะความผิดปกติของเมตาโบลอซึม เช่น โรคเบาหวาน โรคทาลัสซีเมีย โรคทาลัสซีเมีย เด็กอายุ ≤ 15 ปี ที่กำลังกินยาแอสไพรินรักษาโรค เช่น คาวา ซากิ รูมาตอยด์ เด็กอายุ ≤ 15 ปี ที่กำลังกินยาแอสไพรินรักษาโรค เช่น คาวา ซากิ รูมาตอยด์ มีความผิดปกติทางระบบประสาท โรคลมชัก ที่จะทำให้ ป้องกันการแพร่เชื้อยาก มีความผิดปกติทางระบบประสาท โรคลมชัก ที่จะทำให้ ป้องกันการแพร่เชื้อยาก อายุ ˂24 เดือน หรือมากกว่า 65 ปี อายุ ˂24 เดือน หรือมากกว่า 65 ปี หญิงตั้งครรภ์ และคนที่เป็นโรคอ้วน หญิงตั้งครรภ์ และคนที่เป็นโรคอ้วน

3 ระยะฟักตัวของโรค ระยะแพร่เชื้อ ระยะฟักตัวของโรค ระยะแพร่เชื้อ 1-3 วัน 1 วัน – 5 วัน หลังป่วย ผู้ป่วย แพร่เชื้อได้มากที่สุดใน 3 วัน แรก ถ้ามีภูมิต้านทานต่ำอาจ แพร่เชื้ออยู่นานหลายสัปดาห์ หรือเดือน

4 การรับผู้ป่วยไว้ใน รพ. ผู้ที่มีอาการน้อยหรือเป็น ผู้สัมผัสที่ยังไม่มีอาการ ไม่จำเป็นต้องรับไว้ใน รพ. แนะนำวิธีการดูแลรักษาตนเอง และ วิธีการป้องกันการแพร่เชื้อที่พึง ปฏิบัติ ไม่จำเป็นต้องรับไว้ใน รพ. แนะนำวิธีการดูแลรักษาตนเอง และ วิธีการป้องกันการแพร่เชื้อที่พึง ปฏิบัติ

5 ผู้ที่มีอาการมากหรือ เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรค รุนแรง พิจารณารับไว้เพื่อ ตรวจและรักษาใน โรงพยาบาลตามดุลย พินิจของแพทย์

6 การป้องกันการแพร่เชื้อใน รพ การป้องกันการแพร่เชื้อใน รพ. การแยก ผู้ป่วย แยกผู้ป่วยเช่นเดียวกับโรคติด เชื้อทางเดินหายใจทั่วๆไป แยกผู้ป่วยเช่นเดียวกับโรคติด เชื้อทางเดินหายใจทั่วๆไป 1. ผู้ป่วยนอก ให้ผู้ป่วยที่ มีอาการ ใช้ surgical mask 1. ผู้ป่วยนอก ให้ผู้ป่วยที่ มีอาการ ใช้ surgical mask 2. ผู้ป่วยใน ให้อยู่ในห้อง แยกเดี่ยว 2. ผู้ป่วยใน ให้อยู่ในห้อง แยกเดี่ยว

7 การป้องกันการ รับเชื้อ ผู้ที่เข้าใกล้ผู้ป่วยในระยะน้อยกว่า 2 เมตร หรืออยู่ในสถานที่ที่เสี่ยง ต่อการรับเชื้อหวัด ป้องกันตนเอง โดยสวม surgical mask และล้าง มือบ่อยๆ ผู้ที่เข้าใกล้ผู้ป่วยในระยะน้อยกว่า 2 เมตร หรืออยู่ในสถานที่ที่เสี่ยง ต่อการรับเชื้อหวัด ป้องกันตนเอง โดยสวม surgical mask และล้าง มือบ่อยๆ

8 ไวรัส A ( H1N1 ) ติดต่อทางการ พูด ไอ จาม เชื้อจะสามารถ กระจายในระยะไม่เกิน 2 เมตร ไวรัส A ( H1N1 ) ติดต่อทางการ พูด ไอ จาม เชื้อจะสามารถ กระจายในระยะไม่เกิน 2 เมตร กรณีทั่วๆ ไป แนะนำให้ใส่ surgical mask กรณีทั่วๆ ไป แนะนำให้ใส่ surgical mask สำหรับกรณีที่เข้าใกล้ผู้ติดเชื้อ ขณะให้ nebulization หรือ suction เท่านั้น จึงใช้ N95 mask สำหรับกรณีที่เข้าใกล้ผู้ติดเชื้อ ขณะให้ nebulization หรือ suction เท่านั้น จึงใช้ N95 mask การใช้ mask เพื่อป้องกัน การรับเชื้อ

9 1. เอาสีเข้มออกด้านนอก ด้านที่มี โลหะอยู่บนสันจมูก สวมคลุมจมูก - ปากและคาง 1. เอาสีเข้มออกด้านนอก ด้านที่มี โลหะอยู่บนสันจมูก สวมคลุมจมูก - ปากและคาง 2. ใช้แต่ละอันไม่เกิน 1 วัน เปลี่ยนเมื่อ ชื้นหรือขาด ทิ้งลงภาชนะที่มีฝาปิด 3. ไม่เอามือจับ mask ที่บนใบหน้า ขณะที่ใช้อยู่ ถ้าจับต้องล้างมือ 1. เอาสีเข้มออกด้านนอก ด้านที่มี โลหะอยู่บนสันจมูก สวมคลุมจมูก - ปากและคาง 1. เอาสีเข้มออกด้านนอก ด้านที่มี โลหะอยู่บนสันจมูก สวมคลุมจมูก - ปากและคาง 2. ใช้แต่ละอันไม่เกิน 1 วัน เปลี่ยนเมื่อ ชื้นหรือขาด ทิ้งลงภาชนะที่มีฝาปิด 3. ไม่เอามือจับ mask ที่บนใบหน้า ขณะที่ใช้อยู่ ถ้าจับต้องล้างมือ วิธีใช้ surgical mask ให้ถูกต้อง ให้ถูกต้อง

10 การส่งตรวจหาไวรัสการส่งตรวจหาไวรัส เก็บ nasal swab หรือ throat swab ( ให้ได้ epithelial cells ) เฉพาะ ในผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ( influenza-like illness,ILI ) มาจากพื้นที่ที่ยัง ไม่เคยมีการระบาดมาก่อน ผู้ป่วย ILI ที่มีอาการมาก เช่น มีไข้สูง มี อาการหอบ ผู้ป่วย ILI ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เก็บ nasal swab หรือ throat swab ( ให้ได้ epithelial cells ) เฉพาะ ในผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ( influenza-like illness,ILI ) มาจากพื้นที่ที่ยัง ไม่เคยมีการระบาดมาก่อน ผู้ป่วย ILI ที่มีอาการมาก เช่น มีไข้สูง มี อาการหอบ ผู้ป่วย ILI ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

11 ให้ยา Oseltamivir ( ยาต้านไวรัส ) ใน ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและอาการยังไม่ดีขึ้น และให้ในรายที่มีอาการมาก ให้ยา Oseltamivir ( ยาต้านไวรัส ) ใน ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและอาการยังไม่ดีขึ้น และให้ในรายที่มีอาการมาก การรักษาผู้ติด เชื้อ

12 แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้หวัดใหญ่ รพ. ค่ายกฤษณ์สีวะรา ผู้ป่วยทุกคน จุดคัด แยก มีอาการ ILI ใส่หน้ากาก ทุกคน ไม่มีอาการ ILI รอตรวจ ตามปกติ จุดแยก ตรวจ ABCD unstabie ABCD stabie และอาการ รุนแรง ABCD stabie และอาการไม่ รุนแรง แจ้งแพทย์ และ จนท. ER เตรียมพร้อมกัน ผู้ป่วยอื่นออกจาก ER ช่วยให้ ABCD stabie Refer 1. สงสัยปอดอักเสบจาก Hx หรือ CXR 2. ซึมผิดปกติ มีภาวะขาดน้ำ หรือกินได้น้อย 3. อาการไม่ดีขึ้นหลัง 48 ชม. ตั้งแต่เริ่มป่วย 1. สงสัยปอดอักเสบจาก Hx หรือ CXR 2. ซึมผิดปกติ มีภาวะขาดน้ำ หรือกินได้น้อย 3. อาการไม่ดีขึ้นหลัง 48 ชม. ตั้งแต่เริ่มป่วย มีความเสี่ยง ต่อโรครุนแรง ไม่มีความเสี่ยงต่อโรค รุนแรง Admit +/- เริ่ม Oseltamivir 1×2pc +/- ATB ส่ง Viral PCR ตาม ความเหมาะสม รักษาตามอาการ - ไม่ต้อง Admit - ไม่ต้องส่ง Viral PCR - ไม่ต้องเริ่ม Oseltamivir แนะนำหากอาการ ไม่ดีขึ้นใน 3 วัน มา พบแพทย์

13 Thank you พ. ต. หญิงกัญญามาส มณีนาค


ดาวน์โหลด ppt แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรือ อาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A ( H1N1 ) โรคติดเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google