งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบ่มเพาะ ผู้ประกอบการกองทุนตั้ง ตัวได้ต้นแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบ่มเพาะ ผู้ประกอบการกองทุนตั้ง ตัวได้ต้นแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการบ่มเพาะ ผู้ประกอบการกองทุนตั้ง ตัวได้ต้นแบบ

2 ABI in Technopreneurship Immediate 3 companies to walk through the GoSMEs process (Finish in March 2013) AI as an Angel for 9 start up companies in Edutainment on Government Tablet Program (Write up/Simulation as a case study) 100 companies which attended some government incubation programs (April 2013) In 2014 – Master Students (Reskill senior programmers to Entrepreneurs) – 4 th Year Student Apprenticeship Program to Create Business Models

3 Virtual University ทำ Subtitle ภาษาอังกฤษ - ไทย 10 วิชา Prof. Faltin เลือก 20 กรณี ของ Prof. Faltin ทำ Subtitle เพิ่ม 20 กรณี ของ ไทย สัมภาษณ์พี่ เพียงออ กรณี AI ตาม 10 วิชา Prof. Faltin


ดาวน์โหลด ppt โครงการบ่มเพาะ ผู้ประกอบการกองทุนตั้ง ตัวได้ต้นแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google