งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารพบนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารพบนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหารพบนักเรียน

2 มติจากการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
มติจากการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

3 เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ณ ห้องประชุมอาคาร อเนกประสงค์โรงเรียนวัดชาวเหนือ

4 เพื่อแจ้งข้อราชการ กฎ ระเบียบของ โรงเรียน และขอความเห็นจาก ที่ประชุมผู้ปกครอง เพื่อเป็น แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น

5 โดยหัวข้อที่ขอความเห็นจากที่ ประชุมผู้ปกครองมีดังนี้

6 ๑. เรื่องทรงผมนักเรียน

7 จากระเบียบ ทรงผมของนักเรียนชาย ๑. ทรงผมแบบตัดสั้นเกรียน (แบบเดิม) ๒
จากระเบียบ ทรงผมของนักเรียนชาย ๑. ทรงผมแบบตัดสั้นเกรียน (แบบเดิม) ๒. ทรงผมแบบรองทรงสูง หรือรองทรง

8 มติในที่ประชุมแก้ไขทรงผมของ นักเรียนชาย ข้อ ๒ จากเดิม คือ ทรงผมแบบรองทรงสูง หรือรองทรง

9 เป็นอนุญาตให้นักเรียนตัดทรงผม แบบรองทรงสูง และความยาวของ ผมด้านบนต้องไม่ยาวจนเกินไป จะไม่อนุญาตให้ตัดผมรองทรง หรือรองทรงต่ำ

10 ๒. เรื่องการนำโทรศัพท์มาโรงเรียน ของนักเรียน

11 จากระเบียบเดิม ไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือ หรือ เครื่องมือสื่อสารอื่น เช่น iphone/smartphone มา ใช้ในโรงเรียน

12 แต่ขณะนี้พบว่านักเรียนบางส่วนนำ โทรศัพท์มาโรงเรียน และมีการใช้ โทรศัพท์ขณะที่อยู่ในโรงเรียนมากขึ้น

13 ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนมี มติว่า ไม่อนุญาตให้นักเรียน นำโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียน

14 ถ้าพบนักเรียนคนใดนำโทรศัพท์มา โรงเรียน จะยึดโทรศัพท์เป็นระยะเวลา ๑ เดือน และให้ผู้ปกครองเป็นผู้มารับ โทรศัพท์คืนเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารพบนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google