งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธุรกิจการบริการ Nursing Home โดย พลกฤษณ์ ชูติพงศ์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ ดูแลผู้สูงอายุลิฟวิ่งเวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธุรกิจการบริการ Nursing Home โดย พลกฤษณ์ ชูติพงศ์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ ดูแลผู้สูงอายุลิฟวิ่งเวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธุรกิจการบริการ Nursing Home โดย พลกฤษณ์ ชูติพงศ์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ ดูแลผู้สูงอายุลิฟวิ่งเวล

2 ธุรกิจการบริการ Nursing Home 1. แนวคิดการทำธุรกิจ 2. ปัจจัยความสำเร็จ 3. ข้อควรระวัง ( ปัญหา / อุปสรรค ) 4. เงินลงทุน หรือ ผลตอบแทน 5. คำแนะนำในการเริ่มต้น ทำธุรกิจ

3 1. แนวคิดในการทำธุรกิจ nursing home ขณะนี้ประเทศไทยและทั่วโลกได้กำลังเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ โดยในไทย พบการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุมี สูงกว่า 10% และในอีก 10 ปี จะมีผู้สูงอายุมากกว่า 15% ผู้สูงอายุประสบปัญหาการดำเนินชีวิตทั้งในด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม http://www.cps.chula.ac.th/cps/research_division/article_ageing/ageing_001.html

4 อะไรคือ nursing home ? ธุรกิจ nursing home ในปัจจุบัน ให้บริการดูแล ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย พักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล ให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบกลางวัน - ค้างคืน และ อยู่ประจำ

5 ทำไมต้อง nursing home ? ลูกหลานต้องเอาเวลาไปทำงานนอกบ้านเป็น ส่วนมาก มีสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากรที่พร้อมกว่า มีเพื่อนสูงวัย และคนดูแลที่สามารถพูดคุยได้ มีกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลาย

6 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ nursing home กายภาพบำบัด ทำกิจกรรมบำบัด ฟื้นฟูผู้ป่วย อัมพฤกต์ อัมพาต การเป็นศูนย์อบรมและจัดสอนการบริบาลให้ บุคคลภายนอกทั่วไป ร้านขายอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์การดูแลผู้สูงอายุ จัดส่งบุคลากรทางการดูแลไปช่วยเหลือนอก สถานที่

7 ภาพของ nursing home

8 ตัวอย่าง nursing home Livingwell nursinghome 3 สาขา : วงศ์สว่าง, ติวานนท์, แจ้งวัฒนะ จุดเด่น สะอาด น่าอยู่ มีมาตราฐานการดูแลเหมือน โรงพยาบาล บรรยากาศเหมือนบ้าน ประวัติ ต. ค.2553 เริ่มสร้างฝันจากการคนขายฝันเจอคนขายฝัน เดียวกันในงานกฐิน เม. ย.2554 นำอาคารพาณิชย์ที่มีมาเปิดดำเนินการ รองรับ ได้เบื้องต้น 30 เตียง ต. ค.2555 ขยายการลงทุนที่สาขาติวานนท์ในรูปแบบบ้าน รองรับได้ 30 เตียง และปี 2556 ที่สาขาแจ้งวัฒนะบนเนื้อที่ 2 ไร่ รองรับได้ 50 เตียง

9 2. ปัจจัยความสำเร็จ หัวใจการให้บริการ บุคลากรมีความรักในการ บริการและคุณภาพการดูแล รับฟังความคิด เห็น อกเห็นใจผู้อื่น สถานที่ ทำเลที่ตั้ง ใกล้แหล่งชุมชน เดินทาง สะดวก สถานที่มีที่จอดรถให้ลูกค้าผู้มาเยี่ยม ห้องพักแยกชายหญิง การวิเคราะห์ทางการตลาด จับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การกำหนดราคา และการประชาสัมพันธ์

10 หัวใจการให้บริการ (service mind) ความประทับใจเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ความประทับใจ = สิ่งที่ลูกค้าได้รับ - ความ คาดหวังต่อสถานบริการ

11 สถานที่ ทำเลที่ตั้ง ใกล้ที่ทำงานหรือบ้านของญาติ สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเสียงน่ารำคาญ มีที่จอดรถ

12 การวิเคราะห์การทางตลาด และ ประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ Marketing, STP, pricing, advertisement การวิเคราะห์ภาพรวมตลาด คู่แข่ง Segmentation การแบ่งส่วนตลาด Targeting เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย Positioning กำหนดการบริการให้กลุ่มเป้าหมาย Pricing คือ จำนวนเงินที่บุคคลต้องจ่ายเพื่อตอบแทนกับ การได้รักรรมสิทธิ์ สิทธิ ความสะดวกสบายและความพอใจ ในผลิตภัณฑ์นั้น Advertisement

13 ข้อควรระวัง และข้อจำกัดที่สำคัญ เรื่องการควบคุมคุณภาพการบริการและสุขภาพของ คนไข้

14 ข้อควรระวัง และข้อจำกัดที่สำคัญ บุคลากร ผู้ช่วยพยาบาลมีจำกัด

15 เงินลงทุนและผลตอบแทน เงินลงทุนเริ่มต้น ( ขั้นต่ำ 1-2 ล้านบาท ) ลงทุนปรับปรุงด้านสถานที่ เฉลี่ย 65% ได้แก่ ปรับปรุงสถานที่ ห้องน้ำ ทาสี เดินปลั้กไฟ ทำทางลาด ราวจับ ด้านเครื่องใช้ไม้สอย เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์การดูแล 20 % เช่น เตียงคนไข้ หมอนผ้าปู ตู้ข้างเตียง เครื่อง suction ฯลฯ เงินประชาสัมพันธ์ สายป่านทาง ธุรกิจ 15%

16 ผลตอบแทน ทางด้านตัวเงิน รายได้ = ค่าบริการห้องพักพื้นฐาน + ค่าบริการ เสริมอื่นๆ รายจ่าย = ค่าแรง ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค ภาษี ค่าเวชภัณฑ์ อื่นๆ ทางด้านชื่อเสียง จิตใจ

17 5. จะเริ่มต้นอย่างไรให้ประสบ ความสำเร็จ ใฝ่หาความรู้พื้นฐานการดูแล บริการ เริ่มสำรวจตลาด ชุมชนรอบๆ สถานที่ของเราว่ามี คู่แข่งมากน้อยอย่างไร สำรวจจุดดี จุดเด่น SWOT ของตัวเองและคู่แข่ง เพื่อนำข้อดีของตัวเองมาเป็นจุดขาย ทำสถานที่ให้น่าอยู่ ประชาสัมพันธ์ในเวปไซต์ สถานพยาบาล การหา บุคลากรเพิ่มเติม เช่น พนักงานผู้ช่วย พยาบาล หมอ

18 เคล็ดไม่ลับของความสำเร็จของการบริการ nursing home ใส่ใจ ลงแรง ลงเงิน - ทฤษฎีเจ้าสัว มีความรักในงาน ใส่ใจปรับปรุง พัฒนา ลงแรงลง มือทำ บริการถูกใจลูกค้าและลูกของลูกค้า


ดาวน์โหลด ppt ธุรกิจการบริการ Nursing Home โดย พลกฤษณ์ ชูติพงศ์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ ดูแลผู้สูงอายุลิฟวิ่งเวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google