งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธุรกิจการบริการ Nursing Home

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธุรกิจการบริการ Nursing Home"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธุรกิจการบริการ Nursing Home
โดย พลกฤษณ์ ชูติพงศ์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลิฟวิ่งเวล

2 ธุรกิจการบริการ Nursing Home
แนวคิดการทำธุรกิจ ปัจจัยความสำเร็จ ข้อควรระวัง (ปัญหา/อุปสรรค) เงินลงทุน หรือผลตอบแทน คำแนะนำในการเริ่มต้นทำธุรกิจ

3 1. แนวคิดในการทำธุรกิจ nursing home
ขณะนี้ประเทศไทยและทั่วโลกได้กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยในไทย พบการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุมีสูงกว่า 10% และในอีก 10 ปี จะมีผู้สูงอายุมากกว่า 15% ผู้สูงอายุประสบปัญหาการดำเนินชีวิตทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม

4 อะไรคือ nursing home ? ธุรกิจ nursing home ในปัจจุบัน ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล ให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบกลางวัน - ค้างคืน และอยู่ประจำ

5 ทำไมต้อง nursing home ? ลูกหลานต้องเอาเวลาไปทำงานนอกบ้านเป็นส่วนมาก
มีสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากรที่พร้อมกว่า มีเพื่อนสูงวัย และคนดูแลที่สามารถพูดคุยได้ มีกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลาย

6 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ nursing home
กายภาพบำบัด ทำกิจกรรมบำบัด ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกต์ อัมพาต การเป็นศูนย์อบรมและจัดสอนการบริบาลให้บุคคลภายนอกทั่วไป ร้านขายอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์การดูแลผู้สูงอายุ จัดส่งบุคลากรทางการดูแลไปช่วยเหลือนอกสถานที่

7 ภาพของ nursing home

8 ตัวอย่าง nursing home Livingwell nursinghome 3 สาขา: วงศ์สว่าง , ติวานนท์ , แจ้งวัฒนะ จุดเด่น สะอาด น่าอยู่ มีมาตราฐานการดูแลเหมือนโรงพยาบาล บรรยากาศเหมือนบ้าน ประวัติ ต.ค.2553 เริ่มสร้างฝันจากการคนขายฝันเจอคนขายฝันเดียวกันในงานกฐิน เม.ย.2554 นำอาคารพาณิชย์ที่มีมาเปิดดำเนินการ รองรับได้เบื้องต้น 30 เตียง ต.ค.2555 ขยายการลงทุนที่สาขาติวานนท์ในรูปแบบบ้าน รองรับได้ 30 เตียง และปี 2556 ที่สาขาแจ้งวัฒนะบนเนื้อที่ 2 ไร่ รองรับได้ 50 เตียง

9 2. ปัจจัยความสำเร็จ หัวใจการให้บริการ บุคลากรมีความรักในการบริการและคุณภาพการดูแล รับฟังความคิด เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สถานที่ ทำเลที่ตั้ง ใกล้แหล่งชุมชน เดินทางสะดวก สถานที่มีที่จอดรถให้ลูกค้าผู้มาเยี่ยม ห้องพักแยกชายหญิง การวิเคราะห์ทางการตลาด จับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การกำหนดราคา และการประชาสัมพันธ์

10 หัวใจการให้บริการ (service mind)
ความประทับใจเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ  ความประทับใจ = สิ่งที่ลูกค้าได้รับ - ความคาดหวังต่อสถานบริการ

11 สถานที่ ทำเลที่ตั้ง ใกล้ที่ทำงานหรือบ้านของญาติ
สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเสียงน่ารำคาญ มีที่จอดรถ

12 การวิเคราะห์การทางตลาด และประชาสัมพันธ์
การวิเคราะห์ Marketing , STP , pricing, advertisement การวิเคราะห์ภาพรวมตลาด คู่แข่ง Segmentation การแบ่งส่วนตลาด Targeting เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย Positioning กำหนดการบริการให้กลุ่มเป้าหมาย Pricing คือ จำนวนเงินที่บุคคลต้องจ่ายเพื่อตอบแทนกับการได้รักรรมสิทธิ์ สิทธิ ความสะดวกสบายและความพอใจในผลิตภัณฑ์นั้น Advertisement

13 ข้อควรระวัง และข้อจำกัดที่สำคัญ
เรื่องการควบคุมคุณภาพการบริการและสุขภาพของคนไข้

14 ข้อควรระวัง และข้อจำกัดที่สำคัญ
บุคลากร ผู้ช่วยพยาบาลมีจำกัด

15 เงินลงทุนและผลตอบแทน
เงินลงทุนเริ่มต้น (ขั้นต่ำ 1-2 ล้านบาท) ลงทุนปรับปรุงด้านสถานที่ เฉลี่ย 65% ได้แก่ ปรับปรุงสถานที่ ห้องน้ำ ทาสี เดินปลั้กไฟ ทำทางลาด ราวจับ ด้านเครื่องใช้ไม้สอย เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์การดูแล 20 % เช่น เตียงคนไข้ หมอนผ้าปู ตู้ข้างเตียง เครื่อง suction ฯลฯ เงินประชาสัมพันธ์ สายป่านทาง ธุรกิจ 15%

16 ผลตอบแทน ทางด้านตัวเงิน
รายได้ = ค่าบริการห้องพักพื้นฐาน + ค่าบริการเสริมอื่นๆ รายจ่าย = ค่าแรง ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค ภาษี ค่าเวชภัณฑ์ อื่นๆ ทางด้านชื่อเสียง จิตใจ

17 5. จะเริ่มต้นอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
ใฝ่หาความรู้พื้นฐานการดูแล บริการ เริ่มสำรวจตลาด ชุมชนรอบๆ สถานที่ของเราว่ามีคู่แข่งมากน้อยอย่างไร สำรวจจุดดี จุดเด่น SWOT ของตัวเองและคู่แข่ง เพื่อนำข้อดีของตัวเองมาเป็นจุดขาย ทำสถานที่ให้น่าอยู่ ประชาสัมพันธ์ในเวปไซต์ สถานพยาบาล การหาบุคลากรเพิ่มเติม เช่น พนักงานผู้ช่วย พยาบาล หมอ

18 เคล็ดไม่ลับของความสำเร็จของการบริการ nursing home
ใส่ใจ ลงแรง ลงเงิน - ทฤษฎีเจ้าสัว มีความรักในงาน ใส่ใจปรับปรุง พัฒนา ลงแรงลงมือทำ บริการถูกใจลูกค้าและลูกของลูกค้า


ดาวน์โหลด ppt ธุรกิจการบริการ Nursing Home

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google