งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Background / Story Board / Character. หลักการสร้าง Animation Animation คือ การนำภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพ มาวางเรียงต่อกัน เพื่อทำให้เกิดการ เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Background / Story Board / Character. หลักการสร้าง Animation Animation คือ การนำภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพ มาวางเรียงต่อกัน เพื่อทำให้เกิดการ เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Background / Story Board / Character

2 หลักการสร้าง Animation Animation คือ การนำภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพ มาวางเรียงต่อกัน เพื่อทำให้เกิดการ เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบการ เคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ขึ้นอยู่กับ การเลือกใช้โปรแกรมในการสร้าง เช่น Adobe Photoshop, Adobe Flash,SwishMax หรือโปรแกรม 3 มิติ เช่น 3D Studio Max ตัวอย่าง ภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by Frame

3 การสร้าง Animation ต้องลำดับเรื่องราว ให้สามารถเขียนบท และวาดลำดับ เรื่องราว กำหนดฉาก มุมกล้อง แล้วจึงวาดตัวละคร และทำ Animation เพื่อให้รูปแบบการ นำเสนอ Animation น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ ซึ่งจะประกอบด้วย ส่วนเปิดเรื่อง ส่วน เนื้อเรื่อง และส่วนปิด เรื่อง Storyboard

4 การออกแบบ Character วาดโครงร่างเพื่อกำหนดสัดส่วน ตัวละคร วาดส่วนต่าง ๆ ที่ละส่วนตามลำดับชั้นงาน ส่วนใด ที่มีการทำ ภาพเคลื่อนไหวหรือมีการขยับ ให้แยก Layer นำภาพที่เตรียมไว้มาประกอบกันแล้วเก็บไว้เป็นต้นแบบสำหรับ เปลี่ยนเป็นท่าทาง รูปร่าง หน้าตา อื่น ๆ

5 การออกแบบ หน้าตา และอารมณ์ ส่วนประกอบของการแสดงอารมณ์ อยู่ที่หน้าตา ทรงผม ปาก โครงหน้า ต้องแยกชิ้นส่วนในการวาดไว้ เพื่อสร้าง Animation ภายหลัง ซึ่งใน ส่วนของหน้าตาจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ต่างจากส่วนอื่น ๆ ตัวอย่าง การสร้าง ตัวละครต้นแบบอารมณ์ต่าง ๆ

6 การกำหนดมุมกล้อง แบบต่าง ๆ มุมกล้องแบบ MS (Medium Short) เป็นมุมที่เห็นภาพครึ่ง ตัว ใช้ในการแสดงสีหน้าตัว ละครว่าเป็นอย่างไร มุมกล้องแบบ CU (Close Up) เป็นมุมที่เน้นเฉพาะส่วนที่ ต้องการให้คนดูสนใจ เช่น หน้า ตา หรือการแสดงอารมณ์ มุมกล้องแบบ ECU (Extreme Close Up) เป็นมุมที่เน้นเฉพาะ จุดเพื่อให้รู้ว่าเหตุการณ์อะไร

7 การกำหนดมุมกล้อง แบบต่าง ๆ ( ต่อ ) มุมกล้องแบบ LS (Long Shot) เป็นมุมที่บอกบรรยากาศ บอก เหตุการณ์ว่าตัวละครอยู่ที่ใด มุมกล้องแบบ ELS (Extreme Long Shot) เป็นมุมที่บอกบรรยากาศ มุมกว้าง

8 การแสดงภาพใน มุมมองแบบต่าง ๆ มุมมองผ่านด้านหลัง เช่น การ สนทนา มุมมองชัดตื้น หน้าชัด หลังเบลอ มุมมองชัดลึก หน้าเบลอ หลังชัด มุมมองแบบ Bird Eye view มอง จากที่สูง

9 เทคนิคการทำ Animation แบบต่าง ๆ 1. แบบ Zoom In และ Zoom Out จับภาพเฉพาะจุด ที่สนใจ หรือจับภามุมกว้าง ใช้หลักการย่อขยาย ที่ Frame ปลายทาง 2. แบบการแพนกล้อง (Pan) เช่น การแพนมุมกล้องไปทาง ด้านซ้าย ขวา ขึ้นบนลงล่าง ในที่นี้ ต้องเตรียมภาพที่มีความยาวมาก ๆ ไว้

10 เทคนิคการทำ Animation แบบ ต่าง ๆ ( ต่อ ) 3. แบบการทิลท์กล้อง (Tilt) เช่น การเคลื่อนไหว แทนสายตาของตัวละคร ขึ้นลง ต้องเตรียมภาพในแนวตั้งให้มีความสูง 4. การดอลลี่กล้อง (Dolly) คือ การที่ตัวละครอยู่นิ่ง ๆ แล้วฉากเคลื่อนที่ ทำให้ดูเหมือนตัวละครขยับจริง ในตัว Animation ตัว ละครอาจทำเป็นแบบ Frame by frame เพื่อให้ เห็นการเคลื่อนไหว เล็กน้อย

11 การจัดองค์ประกอบฉาก วาดฉากให้สอดคล้องกับมุมมองต่าง ๆ ที่ กำหนดไว้ใน Storyboard รูปแบบของภาพที่วาด ภาพเดียวสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบ

12 Background / Story Board / Character The End


ดาวน์โหลด ppt Background / Story Board / Character. หลักการสร้าง Animation Animation คือ การนำภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพ มาวางเรียงต่อกัน เพื่อทำให้เกิดการ เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google