งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาคอมพิวเตอร์ ง โครงงาน เรื่อง สนุกกับคำ เสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาคอมพิวเตอร์ ง โครงงาน เรื่อง สนุกกับคำ เสนอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาคอมพิวเตอร์ ง 32201 โครงงาน เรื่อง สนุกกับคำ เสนอ
คุณครูวรรณ เหรียญทอง

2 1.ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค เช่น
คำนาม คือคำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ อาคาร สภาพ และลักษณะทั้งสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม หน้าที่ของคำนาม 1.ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค เช่น นกบิน

3 2.ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค เช่น
มดเห็นผีเสื้อ 3.ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายคำอื่น เช่น สัตว์ป่าต้องอยู่ในป่า

4 4.ทำหน้าที่ขยายคำกริยา เช่น
แม่ไปห้าง 5.ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของคำกริยาบางคำ เช่น เธอคือนางสาวไทย

5 6.ทำหน้าที่ตามหลังบุพบท เช่น
ผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล 7.ทำหน้าที่เป็นคำเรียกขาน เช่น คุณครูคะหนูยังไม่เข้าใจคะ

6 ๑.จงเติมคำให้ทำหน้าที่เป็นกรรมลงในช่องว่าง
แบบฝึกหัดจ้า ๑.จงเติมคำให้ทำหน้าที่เป็นกรรมลงในช่องว่าง 1)พวกเราพร้อมใจกันเชิญ เป็นประธานชมรมภาษาไทย? 2)เธอทำ ที่ครูสั่งแล้วหรือ? 3)รัฐบาลช่วยเหลือ ที่ประสบอุทกภัย? 4)เขามี ฝากธนาคารออมสินหลายร้อยบาท? 5)นางพยาบาลช่วยประคอง ไปที่เตียง? 6)พ่อค้าซื้อ มาหลายอย่าง? เฉลย

7 ๒.จงเติมคำนามให้ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มในช่องว่างต่อไปนี้?
แบบฝึกหัดครับ.. ๒.จงเติมคำนามให้ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มในช่องว่างต่อไปนี้? 1)พี่ของเขาเป็น บริษัททวีสิน จำกัด? 2)รัตนาภรณ์คล้าย ของฉันมาก 3)เด็กคนนี้คือ ของนายอำเภอ 4)ไพบูลย์เป็น ที่เคยได้รางวัลเหรียญทอง 5)เธอเหมือน ของเธอเหลือเกิน 6)การสะสมดวงตราไปรษณียากรเป็น ที่เขาชอบมาก เฉลย

8 ๓.จงเติมคำนามที่เหมาะสมลงในช่องว่างต่อไปนี้
แบบฝึกหัดครับ ๓.จงเติมคำนามที่เหมาะสมลงในช่องว่างต่อไปนี้ 1)ถนนที่ข้าพเจ้าผ่านทุกวันชื่อ ? 2)นักร้องที่ข้าพเจ้าชอบคือ ? 3)ถ้วยชาม ?นั้นราคาย่อมเยาน่าใช้ 4)เด็กดีช่วย ?ทำงานบ้านทุกวัน 5)ชีวิตมนุษย์มีทั้ง ?และความทุกข์ระคนปนกันไป 6)อาจารย์ จะมาช่วยฝึกนักกีฬาของเรา เฉลย

9 1.หนังสือเรียนหลักภาษาไทย 2.http://area.obec.go.th/ 3.ห้องสมุด
แหล่งอ้างอิง 1.หนังสือเรียนหลักภาษาไทย 2.http://area.obec.go.th/ 3.ห้องสมุด 4.อาจารย์ผู้สอนภาษาไทย 5.ร้านอินเตอร์เน็ตต่างๆ

10 ผู้จัดทำ 1.ด.ช.นิพนธ์ ฉลาดลพ ชั้น ม.2/4 เลขที่ 4 กลุ่ม 6
1.ด.ช.นิพนธ์ ฉลาดลพ ชั้น ม.2/4 เลขที่ 4 กลุ่ม 6 2.ด.ช.อภิสิทธิ์ ทองแถม ชั้น ม.2/4 เลขที่ 16 กลุ่ม 6 3.ด.ช.อุกฤษฏ์ รักษ์พุก ชั้น ม.2/4 เลขที่ 17 กลุ่ม 6 4. ด.ญ.กนกวรรณ ทำชอบ ชั้น ม.2/4 เลขที่ 19 กลุ่ม 6 5. ด.ญ.นิตยา เครือทัด ชั้นม.2/4 เลขที่ 21 กลุ่ม 6


ดาวน์โหลด ppt วิชาคอมพิวเตอร์ ง โครงงาน เรื่อง สนุกกับคำ เสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google