งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำนาม คือคำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ อาคาร สภาพ และลักษณะทั้งสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม หน้าที่ของคำนาม 1. ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำนาม คือคำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ อาคาร สภาพ และลักษณะทั้งสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม หน้าที่ของคำนาม 1. ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำนาม คือคำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ อาคาร สภาพ และลักษณะทั้งสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม หน้าที่ของคำนาม 1. ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค เช่น นก บิน

3 2. ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค เช่น มดเห็น ผีเสื้อ 3. ทำหน้าที่เป็นส่วนขยาย คำอื่น เช่น สัตว์ป่าต้องอยู่ในป่า

4 4. ทำหน้าที่ขยายคำกริยา เช่น แม่ไปห้าง 5. ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของคำกริยาบางคำ เช่น เธอคือนางสาวไทย

5 6. ทำหน้าที่ตามหลังบุพบท เช่น ผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล 7. ทำหน้าที่เป็นคำเรียกขาน เช่น คุณครูคะหนูยังไม่เข้าใจคะ

6 ๑. จงเติมคำให้ทำหน้าที่เป็น กรรมลงในช่องว่าง 1) พวกเราพร้อมใจกันเชิญ.................. เป็นประธานชมรมภาษาไทย ? 2) เธอทำ.............. ที่ครูสั่งแล้วหรือ ? 3) รัฐบาลช่วยเหลือ.......... ที่ ประสบอุทกภัย ? 4) เขามี............ ฝากธนาคาร ออมสินหลายร้อยบาท ? 5) นางพยาบาลช่วยประคอง........... ไปที่เตียง ? 6) พ่อค้าซื้อ................... มา หลายอย่าง ? เฉลย

7 ๒. จงเติมคำนามให้ทำหน้าที่เป็นส่วน เติมเต็มในช่องว่างต่อไปนี้ ? 1) พี่ของเขาเป็น.............. บริษัททวีสิน จำกัด ? 2) รัตนาภรณ์คล้าย........... ของฉันมาก 3) เด็กคนนี้คือ............ ของนายอำเภอ 4) ไพบูลย์เป็น............. ที่เคยได้ รางวัลเหรียญทอง 5) เธอเหมือน............ ของเธอ เหลือเกิน 6) การสะสมดวงตราไปรษณียากร เป็น............. ที่เขาชอบมาก เฉลย

8 ๓. จงเติมคำนามที่เหมาะสมลง ในช่องว่างต่อไปนี้ 1) ถนนที่ข้าพเจ้าผ่านทุกวันชื่อ.........................? 2) นักร้องที่ข้าพเจ้าชอบคือ........................? 3) ถ้วยชาม........................? นั้น ราคาย่อมเยาน่าใช้ 4) เด็กดีช่วย......................? ทำงานบ้านทุกวัน 5) ชีวิตมนุษย์มีทั้ง.............? และความ ทุกข์ระคนปนกันไป 6) อาจารย์.................. จะมาช่วย ฝึกนักกีฬาของเรา เฉลย

9 1. หนังสือเรียนหลัก ภาษาไทย 2. http://area.obec.go.th/ http://area.obec.go.th/ 3. ห้องสมุด 4. อาจารย์ผู้สอน ภาษาไทย 5. ร้านอินเตอร์เน็ต ต่างๆ

10 1. ด. ช. นิพนธ์ ฉลาดลพ ชั้น ม.2/4 เลขที่ 4 กลุ่ม 6 3. ด. ช. อุกฤษฏ์ รักษ์พุก ชั้น ม.2/4 เลขที่ 17 กลุ่ม 6 4. ด. ญ. กนกวรรณ ทำชอบ ชั้น ม.2/4 เลขที่ 19 กลุ่ม 6 5. ด. ญ. นิตยา เครือทัด ชั้นม.2/4 เลขที่ 21 กลุ่ม 6 2. ด. ช. อภิสิทธิ์ ทองแถม ชั้น ม.2/4 เลขที่ 16 กลุ่ม 6


ดาวน์โหลด ppt คำนาม คือคำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ อาคาร สภาพ และลักษณะทั้งสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม หน้าที่ของคำนาม 1. ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google