งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวลจิต ถิรพัฒนพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวลจิต ถิรพัฒนพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวลจิต ถิรพัฒนพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา

2 หาเหตุการณ์ / สถานการณ์ที่ใช้ใน ข้อสอบ กำหนดทักษะที่ต้องการสร้าง ข้อสอบ เขียนเหตุการณ์ / สถานการณ์ใน ข้อสอบ เขียนคำถาม เขียนตัวเลือก / แนวคำตอบ

3 ตื่นนอน ( เวลาตื่นนอน การทำอาหาร การชงเครื่องดื่ม ) การเดินทาง ( บัตรโดยสาร เวลารถ โดยสาร ระยะทาง แผนที่ ) การเล่นของเล่น ( จำนวนของเล่น การ เล่นเกม เกมตัวต่อ ) โรงอาหาร ( ราคาอาหาร ราคา เครื่องดื่ม ) ห้างสรรพสินค้า ลายกระเบื้อง โรง ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ วารสาร ( บทความ ข่าว ) ท่องเที่ยว ( ราคาบัตรเข้าชม อัตราค่า เข้าชม )

4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา

5 ทักษะที่ต้องการวัดอยู่ในระดับใด เช่น การหาค่าของข้อมูล การ กำหนดทางเลือก การแปล ความหมาย การลงข้อสรุป สถานการณ์ในข้อสอบ คำถาม ตัวเลือก / คำตอบ

6 ข้อสอบวัดได้ตรงกับทักษะที่ กำหนด ข้อสอบอยู่ในขอบเขตของ เนื้อหาแต่ละช่วงชั้น

7  มีความพอเพียงของข้อมูล หรือข้อสนเทศ ที่ใช้ตอบคำถาม  เนื้อหามีความเหมาะสมกับ ระดับช่วงชั้น  ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม กับระดับช่วงชั้น

8  มีความชัดเจน เข้าใจได้ ตรงกัน เข้าใจได้ง่าย  ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม กับระดับช่วงชั้น  ได้ใช้ข้อมูลจากสถานการณ์  เงื่อนไขที่กำหนดเพียงพอ ต่อการตอบ

9  ตัวเลือกทุกตัวอยู่ในขอบเขต ของสถานการณ์  ภาษาที่ใช้ ชัดเจน เข้าใจ ง่าย  ตัวเลือกมีความยาวใกล้เคียง กัน  ตัวเลือกทุกตัวมีความเป็นไป ได้  มีคำตอบถูกเพียงข้อเดียว

10 เตาไมโครเวฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับ ทำอาหารและอาหารแต่ละชนิดจะใช้เวลาที่ แตกต่างกัน ซึ่งเวลาที่ใช้ทำอาหารแต่ละ ชนิดเป็น ดังนี้ มันฝรั่งอบ 40 นาที ไก่ย่าง 120 นาที ขาหมูตุ๋น 180 นาที ไข่ตุ๋น 10 นาที ต้มซุป 5 นาที

11 การทำอาหารแต่ละชนิดโดยใช้ เตาไมโครเวฟใช้เวลาต่างกัน ดังนี้ มันฝรั่งอบ 40 นาที ไก่ย่าง 120 นาที ขาหมูตุ๋น 180 นาที ไข่ตุ๋น 10 นาที ต้มซุป 5 นาที

12 ในการทำอาหารสำหรับคน 5 คน ในมื้อหนึ่ง จะทำขาหมูตุ๋น มันฝรั่งอบและต้มซุป โดยจะทำ ขาหมูตุ๋นเป็นอาหารอย่างแรก ในเลา 15.30 น. หลังจากนั้นจึง จะทำมันฝรั่งอบ และตามด้วย ต้มซุป อยากทราบว่าอาหาร ชนิดสุดท้ายจะเสร็จเวลาใด

13 ถ้าทำขาหมูตุ๋น มันฝรั่งอบ และ ต้มซุป ทีละชนิดต่อเนื่องกัน และเริ่มทำเวลา 15.30 น. อาหารชนิดสุดท้ายจะเสร็จเวลา เท่าใด


ดาวน์โหลด ppt นวลจิต ถิรพัฒนพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google