งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีทำกระทงด้วยหัวปลี จัดทำโดย เด็กหญิง จรัญญา คำตัน ชั้นม. 1/1 เลขที่ 17 นำเสนอ อ. ละมุล สว่างเพาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีทำกระทงด้วยหัวปลี จัดทำโดย เด็กหญิง จรัญญา คำตัน ชั้นม. 1/1 เลขที่ 17 นำเสนอ อ. ละมุล สว่างเพาะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีทำกระทงด้วยหัวปลี จัดทำโดย เด็กหญิง จรัญญา คำตัน ชั้นม. 1/1 เลขที่ 17 นำเสนอ อ. ละมุล สว่างเพาะ

2 วิธีการทำกระทงด้วยหัวปลี 1. ตัดใบตองเป็นวงกลมให้มีขนาดเท่ากับต้นกล้วยที่ใช้ทำ ฐานกระทงลอย นำมาปิดทับบนฐานกล้วย พักไว้ 2. เตรียมกลีบหัวปลี ด้วยการใช้มีดเลาะปลีกล้วยออกทีละ กลีบโดยเก็บเกสรกล้วยไว้ จากนั้นแยกสีของกลีบหัวปลี เรียงกันไว้ เพื่อสะดวกในการใช้งาน

3 วิธีการทำกระทงด้วยหัวปลี 3. ชั้นแรกติดเกสรกล้วยกับฐานกระทงให้รอบ ยึด ด้วยไม้กลัดหรือตะปูเข็ม ชั้นที่ 2 ใช้ปลีกล้วยที่มีสีอ่อนที่สุดพับครึ่งโดยนำ ด้านในออก นำติดให้รอบ ฐานกระทง ชั้นที่ 3 ใช้ปลีกล้วยสีกลางติดโดยรอบ ชั้นที่ 4 และ 5 ใช้ปลีกล้วยสีเข้มที่สุดติดโดยรอบ

4 วิธีการทำกระทงด้วยหัวปลี 4. นำดอกรักหรือดอกไม้ชนิดอื่นนำมาติดเรียงกันให้ รอบฐานกระทงยึดด้วยไม้กลัดหรือตะปูเข็ม

5 วิธีการทำกระทงด้วยหัวปลี 5. นำธูป เทียน ปักกลางกระทง จะได้ กระทงจากปลีกล้วยที่สวยงาม

6 อุปกรณ์ในการทำ 1. ปลีกล้วย 2. เข็ม 3. ต้นกล้วย 4. ใบตอง 5. กรรไกร 6. ไม้กลัด

7 ประโยชน์ของการนำมาทำ “ การที่เรานำหัวปลีมาทำเป็นกระทงจากธรรมชาตินั้น เนื่องจากเห็นว่าหัวปลีมีสีสันที่สวย สามารถแยกออกมา เป็นกลีบๆ ได้ เพื่อความสะดวกในการนำมาเป็นกระทง ได้ง่ายขึ้น รวมถึงยังไม่มีใครให้ความสำคัญกับหัวปลี เพียงแต่นำส่วนด้านในมารับประทานเท่านั้น ในขณะที่ เปลือกนอกที่มีสีชมพูเข้ม กลับถูกทิ้งอย่างไร้ค่า ดังนั้น เมื่อนำมาทำเป็นกระทงจะได้กระทงที่สวยงาม มีสีสัน จากธรรมชาติ รูปลักษณ์คล้ายดอกบัว ซึ่งตรงกับสมัย พุทธกาลที่นิยมลอยกระทงด้วยดอกบัวบาน ”


ดาวน์โหลด ppt วิธีทำกระทงด้วยหัวปลี จัดทำโดย เด็กหญิง จรัญญา คำตัน ชั้นม. 1/1 เลขที่ 17 นำเสนอ อ. ละมุล สว่างเพาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google