งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีครับ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คุณครู. การศึกษา ที่มีคุณภาพ คุณภาพการสอนของครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีครับ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คุณครู. การศึกษา ที่มีคุณภาพ คุณภาพการสอนของครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดีครับ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คุณครู

2 การศึกษา ที่มีคุณภาพ คุณภาพการสอนของครู

3 คูณภาพการสอน คุณภาพวิธีสอน

4 จะสอนโดยวิธีใด ๆ คุณครูก็ต้องพูด สื่อสารปฏิสัมพันธ์ กับผู้เรียน

5

6 ทางลบ ☞ สมองจะปิดกั้นการเรียนรู้ ทั้งวิชาการและจริยธรรม ☞ สมองจะหลั่งสารทุกข์ ไปทั่วร่างกาย ทำให้เกิด ♥ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์

7 ♥ แสดงอารมณ์ทางลบ ♠ โกรธ ♠ ปฏิเสธ ♠ ดื้อแบบต่อต้าน ♠ ขลาดกลัว

8 ♠ ถดถอย ♠ ขาดความรับผิดชอบ ♠ ไม่มั่นใจในตัวเอง ♠ ขาดความคิดริเริ่ม สร้างปัญหาในชั้นเรียน ☞

9 ๑๐ กลุ่มคำพูดที่เสียดแทงใจ นักเรียนไม่อยากได้ยินจากคุณครู ♥ พ่อแม่ไม่สั่งสอน ♥ ไปกินหญ้าไป ♥ เรียนไปก็ไม่รู้เรื่อง ♥ เธออยู่ก็ไม่มีประโยชน์ อะไรหรอก

10 ♥ สอนไม่รู้จักจำ / ทำไมเข้าใจยากอย่างนี้ / หัดเป็นเหมือนคนอื่นบ้างซิ ♥ ทำไมคนอื่นทำได้ เธอทำไม่ได้ ♥ คำหยาบคาย... “โตเสียเปล่า สมองไม่ดีเท่าควาย”... ♥ เธอนี้ขี้เกียจจริง ๆ

11 ♥ อย่าแสดงออกนอกหน้า / อย่าโชว์พาวเวอร์(Power) ♥...ใช้มือทำเหรอ ครูใช้เท้าทำยังดี กว่านี้เลย คุณครูครับ ไม่พูด ๑๐ คำนี้ ได้ไหม ได้ซิ ๆ

12 ขอความร่วมมือคุณครู ไม่พูด/สื่อสารปฏิสัมพันธ์ ทางลบ กับ นักเรียน ขอบคุณครับ

13 ทางบวก ☻ สมองจะเปิดรับการเรียนรู้ทั้ง ทางวิชาการและจริยธรรม ☻ กระตุ้นสมองให้หลั่งสารสุข ไปทั่วร่างกาย ทำให้ ♣ จิตใจเบิกบาน

14 ♣ เรียนรู้อย่างมีความสุข ♣ สมองพัฒนาเต็มศักยภาพ ♣ สร้างกำลังใจที่เข้มแข็ง ♣ เชื่อมั่นตนเองและ ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ♣ มีความรับผิดชอบ

15 ♣ มีวินัยในตนเอง ขอสนับสนุนให้คุณครู พูด และสื่อสารปฏิสัมพันธ์ทางบวก กับนักเรียน อย่างสม่ำเสมอ เหมาะสม และจริงใจ

16 ๑๐ กลุ่มคำพูดที่ประทับใจ และอยากได้ยินจากคุณครู ☺ ทำดีแล้วจ้ะ/ ค่ะ /ครับ ☺ พยายามเข้านะ ☺ ขอให้เรียนเก่งๆ ได้คะแนนดีๆ ☺ ตั้งใจเรียนนะคะ / นะครับ ☺ ทำได้ดีเยี่ยม / ทำได้ยอดเยี่ยม

17 ☺ ไม่เป็นไร เอาใหม่แล้วกัน ☺ บอกครูซิว่า ครูช่วยอะไรได้บ้าง ☺ อย่าสนใจ/ใส่ใจอดีต ☺ ครูคือเพื่อนที่ดี มีเรื่องไม่สบายใจ ปรึกษาได้นะ ☺ ดี / เก่ง / ขอบใจมาก

18 คำพูดด้านบวกและด้านลบ ที่กระทบต่อความรู้สึกของนักเรียน ส่งผลต่อการเรียนรู้และปลูกฝัง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (จากผลการวิจัยฯ)

19 นักเรียนอยากให้คุณครูพูดกับตน ๑๕ กลุ่มคำพูด ทางบวก เมื่อเกิดความท้อแท้ผิดหวัง

20 ♥ สู้.. อย่าท้อถอย / อดทน / เข้มแข็ง ♥ พยายามให้มาก / สู้ต่อไป ♥ ไม่เป็นไร / ลองใหม่ / อย่าท้อ.. ♥ ครูให้กำลังใจ / ทำใจดีๆไว้ ♥ โอกาสหน้ายังมี / เริ่มใหม่ได้ ♥ ไม่สบายใจ มีอะไรหรือเปล่า

21 ♥ เปิดเรียนแล้ว ต้องตั้งใจเรียน ♥ อย่าทำผิดอีก ♥ ตั้งใจเรียนนะ ไม่เข้าใจให้ถาม ♥ ธรรมดาของการแข่งขัน ย่อมมีแพ้ มีชนะ ♥ ไม่เป็นไร / ใจเย็น ๆ

22 ♥ มีอะไรให้บอกครูนะ ♥ ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้ว ♥ อย่าร้องให้เลยคนดี ♥ ความสำเร็จอยู่ที่ตัวเรา... ต้องกล้า

23 คำพูดทางบวก ๑๘ กลุ่มคำที่นักเรียน อยากให้คุณครูพูดกับตน เมื่อตั้งใจเรียน / ทำงานเสร็จ

24 ☺ เยี่ยม / วันนี้เก่งเป็นพิเศษ ☺ ดีมาก ๆ / ทำดีมาก ๆ ☺ ตั้งใจทำงานดี(มาก) / งานเสร็จเรียบร้อย(ดีมาก) ☺ ทำงานรวดเร็ว(ดี/ดีมาก) เหมือนเดิม

25 ☺ (อยากให้คุณครูพูดเพราะกับฉัน) ☺ พยายามต่อไป จะเก่งกว่านี้ ☺ ต้องอย่างนี้สิ ☺ ครูภูมิใจในตัวเธอ ☺ เสร็จแล้วเหรอ(ทำเร็วจัง)

26 ☺ เรียนเก่ง (เก่งขึ้น/เก่งขึ้นมาก) ☺ เรียนสูง ๆ นะ ☺ มีความรับผิดชอบ(ดี/ดีมาก) ☺ เสร็จแล้วช่วยเพื่อน(เล่นได้) ☺ ขอให้ทำดีเช่นนี้ตลอดไป

27 ☺ อยากให้นักเรียนเจริญ ก้าวหน้าทุกคน ☺ ทำงานเสร็จแล้ว (ให้รางวัลตนเองโดยอ่านหนังสือ) ☺ ครูรักนักเรียน ☺ ครูจะพาไป(กินไอติม / เที่ยว...

28 ๒๐ กลุ่มคำพูด อยากให้คุณครูพูดกับตน เมื่อทำผิด / ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบของโรงเรียน

29 ☼ อย่าลืมอีกนะ ปรับปรุงตัวให้ดี ☼ อย่าทำผิดอีกนะ ครูให้อภัย / ครูให้โอกาส ☼ อย่าทำไม่ดีอีก จะติดนิสัยไม่ดี ☼ ควรทำตามระเบียบของโรงเรียน ☼ (พูดดี ๆ กับนักเรียน)

30 ☼ ไม่เป็นไร คนเราทำผิดพลาดได้ ☼ ปรับปรุงตัวใหม่นะ ครูจะดีใจมาก ☼ ไม่ดีนะ นักเรียน ☼ ครูยกโทษให้ เพราะนักเรียนรับผิด ☼ อย่าให้ครูผิดหวังนะ ☼ ครูจะเสียใจ ถ้าเธอไม่ฟังครู

31 ☼ ฟังครูเตือนบ้าง ครูหวังดีนะ ☼ (ทำโทษพอสมควร เช่น ในลักษณะจิตอาสา) ☼ (ให้ไปเก็บขยะ / กวาดบริเวณโรงเรียน) ☼ ไม่ควรทำลายทรัพย์สิน ของโรงเรียน

32 ☼ ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน ก็เพื่อความเรียบร้อย ☼ บอกกับเพื่อนก็ได้ ว่าเธอทำผิดอะไร ☼ (อยากให้ครูเข้าใจเหตูผล) ☼ ทำตามที่ครูบอก ครูหวังดีต่อเธอ ☼ ครูขอโทษ ที่เข้าใจ...ผิด

33 ๑๗ กลุ่มคำพูดทางบวกของครู ที่นักเรียนชอบ/พึงพอใจ

34 ☞ เรียนเก่ง / เก่งขึ้น ☞ ตั้งใจเรียนดี / ทำงานเรียบร้อย ☞...มีน้ำใจ / สามัคคี ☞...พูดเพราะ ☞ เป็นเด็กดี ☞ นิสัยดี

35 ☞ ครูเป็นห่วงเธอ ☞ ครูไว้ใจเธอ ☞ ต้องการให้ครูช่วยอะไร ☞ ไม่มีเงินบอกครู ☞ หิวไหม ☞ นึกถึงอนาคตให้มาก ๆ

36 ☞ มีอะไรมาปรึกษาครูได้ ☞ ไม่เป็นไร ตั้งต้นใหม่ ☞ ครูให้งานมากไหม เสร็จแล้วหรือ ☞ ห้องเรียนสะอาดดี ☞ เธอพอจะเข้าใจแล้วนะ

37 ข้อคิดสำหรับคุณครู คนเป็นครู เป็นได้ เพราะใจสูง คอยชักจูง ชี้ทาง สว่างไสว เป็นแม่พิมพ์ นำเด็กดี มีวินัย สมที่ได้ พากเพียร หมั่นเรียนรู้

38 ประพฤติดี มีคุณธรรม ประจำจิต สั่งสอนศิษย์ ให้ดีตาม งามเลิศหรู อนาคต เด็กจะดี อยู่ที่ครู ช่วยเชิดชู ไทยก้าวหน้า สถาพร (พระธรรมฐิติญาณ วัดบึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด)

39


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีครับ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ คุณครู. การศึกษา ที่มีคุณภาพ คุณภาพการสอนของครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google