งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Work Shop การทำเว็บไซต์ Social Network สิทธิเดช ลีมัคเดช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Work Shop การทำเว็บไซต์ Social Network สิทธิเดช ลีมัคเดช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Work Shop การทำเว็บไซต์ Social Network สิทธิเดช ลีมัคเดช www.thaibusinessmarket.com E-Mail: thaimarketonline@gmail.com

2 เว็บไซต์โชว์ห่วย ! โหลดช้า Speed ข้อมูลน้อยเกินไป Information ภาพประกอบไม่น่าสนใจ Picture ออกแบบไม่เป็นมิตร ใช้งานยาก Design ไม่น่าเชื่อถือ Trust

3 เริ่มต้นทำเว็บ ! กำหนดวัตถุประสงค์ เลือกใช้ระบบที่มีความเสถียร ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ภาพประกอบ ดูดี มีความน่าสนใจ ข้อมูลครบถ้วน มีความน่าเชื่อถือ

4 แผนที่เว็บไซต์ (Site Map) PostDetailPage ชื่อ เว็บไซต์ Domain Name About Us ประวัติใบรับรอง Testimonial ลูกค้าเครือข่าย Promotion Today Contact Us ที่อยู่ / อีเมล // โทร ประเภทสินค้า / บริการ เรื่องราวที่ น่าสนใจ แบบ สำรวจ

5

6 แสดงถึงความเป็น มืออาชีพ

7 บอกเล่าที่มา, ประสบการณ์, ความ เชี่ยวชาญที่ เหนือกว่า คู่แข่ง

8 ระบุให้ ชัด ต้อง มี ผู้รับ ผิดช อบ

9 ภาพประ กอบ น่าสนใจ ทำธุรกิจที่มี ฐานตลาด รองรับ

10 ตัวอย่ าง ผลงา น

11


ดาวน์โหลด ppt Work Shop การทำเว็บไซต์ Social Network สิทธิเดช ลีมัคเดช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google