งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำรูปเล่มรายงาน ก.พ.ร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำรูปเล่มรายงาน ก.พ.ร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำรูปเล่มรายงาน ก.พ.ร.
1. สารบัญ 2. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ แบบรายงานSARกพร\sar วิทยาเขต.xls 3. รายงานข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ - e-sar ตัวอย่างการเขียนe-sar\ตัวชี้วัดที่ 8.pdf - แบบรายงานข้อมูล ก.พ.ร.รอบ9เดือน\แบบรายงาน xls (พร้อมเซ็นชื่อผู้รายงาน)

2 การกำหนดหมายเลขเอกสารหลักฐานอ้างอิง
ให้กำหนดรหัสการอ้างอิงดังนี้ 1. หน่วยงาน มค-วท (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) มค-ศศ (คณะศิลปศาสตร์) มค-ศษ (คณะศึกษาศาสตร์) มค-สน (สำนักงานรองฯ) 2. ตัวชี้วัด มค-ศศ-4.1.1 3. ลำดับเอกสาร มค-ศศ คือคณะศิลปศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ หลักฐานชิ้นที่ 1

3


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำรูปเล่มรายงาน ก.พ.ร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google