งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำรูปเล่มรายงาน ก. พ. ร. 1. สารบัญ 2. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ แบบรายงาน SAR กพร \sar วิทยาเขต.xls แบบรายงาน SAR กพร \sar วิทยาเขต.xls 3. รายงานข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำรูปเล่มรายงาน ก. พ. ร. 1. สารบัญ 2. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ แบบรายงาน SAR กพร \sar วิทยาเขต.xls แบบรายงาน SAR กพร \sar วิทยาเขต.xls 3. รายงานข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำรูปเล่มรายงาน ก. พ. ร. 1. สารบัญ 2. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ แบบรายงาน SAR กพร \sar วิทยาเขต.xls แบบรายงาน SAR กพร \sar วิทยาเขต.xls 3. รายงานข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ - e-sar ตัวอย่างการเขียน e-sar\ ตัวชี้วัดที่ 8.pdf ตัวอย่างการเขียน e-sar\ ตัวชี้วัดที่ 8.pdf - แบบรายงานข้อมูล ก. พ. ร. รอบ 9 เดือน \ แบบรายงาน 4.1.1-2.xls ( พร้อม เซ็นชื่อผู้รายงาน ) ก. พ. ร. รอบ 9 เดือน \ แบบรายงาน 4.1.1-2.xls

2 การกำหนดหมายเลขเอกสาร หลักฐานอ้างอิง ให้กำหนดรหัสการอ้างอิงดังนี้ 1. หน่วยงาน มค - วท ( คณะวิทยาศาสตร์ฯ ) มค - ศศ ( คณะศิลป ศาสตร์ ) มค - ศษ ( คณะศึกษาศาสตร์ ) มค - สน ( สำนักงาน รองฯ ) 2. ตัวชี้วัด มค - ศศ -4.1.1 3. ลำดับเอกสาร มค - ศศ -4.1.1-1 คือคณะศิลปศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 หลักฐานชิ้นที่ 1

3 Booboo_1919@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำรูปเล่มรายงาน ก. พ. ร. 1. สารบัญ 2. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ แบบรายงาน SAR กพร \sar วิทยาเขต.xls แบบรายงาน SAR กพร \sar วิทยาเขต.xls 3. รายงานข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google