งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2557

2 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
ขั้นตอนเข้าระบบ e:studentloan ระบบ e:studentloan นักเรียน - นักศึกษา

3 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว (สำหรับ นร. ที่มีรหัสผ่านแล้ว)

4 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
** รหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 19 ตุลาคม 2531 คือ หรือ 1 หกตัว เช่น ใส่เลขบัตรประชาชน **************** รหัสผ่าน ******** เข้าสู่ระบบ

5 ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2

6 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
เลือกแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน

7 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
ข้อ.1 ข้อมูลสถานศึกษา

8 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
ข้อ 2. ข้อมูลบุคคล

9 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
ขั้นตอนสุดท้าย คลิกพิมพ์แบบ พร้อมปริ้น มาส่งงาน กยศ. อ.จันทร์สุดา ยอมรับ คลิก บันทึกแบบ

10 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
ขั้นตอนสุดท้าย คลิกพิมพ์แบบ พร้อมปริ้น มาส่งงาน กยศ. อ.จันทร์สุดา การตั้งค่าหน้ากระดาษก่อน ปริ้น Left /Right/Top/Bottom เป็น 0.5 Headers and Footers เลือก Empty

11 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
*ส่งบันทึกแบบคำขอกู้ยืม เทมอ 2/2557 ภายในวันที่ 30/ก.ย./57 (มิฉะนั้นระบบจะปิดนักเรียนจะยื่นคำขอไม่ได้) *และในวันที่ 3 ต.ค.2557 นัดเซ็นเอกสารแบบลงทะเบียน เทอม 2/57 ณ อาคารโรงภาพยนตร์ เวลา น. (นักเรียน-นักศึกษา ช่วยรับผิดชอบสิทธิของตัวเองด้วย)


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google