งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ขั้นตอนการ ลงทะเบียน ผู้กู้รายเก่าและผู้กู้ รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ขั้นตอนการ ลงทะเบียน ผู้กู้รายเก่าและผู้กู้ รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ขั้นตอนการ ลงทะเบียน ผู้กู้รายเก่าและผู้กู้ รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2557

2 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. www.studentloan.or.th ขั้นตอนเข้าระบบ e:studentloan ระบบ e:studentloan นักเรียน - นักศึกษา

3 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว ( สำหรับ นร. ที่มีรหัสผ่านแล้ว )

4 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ใส่เลขบัตรประชาชน **************** รหัสผ่าน ******** เข้าสู่ ระบบ ** รหัสผ่าน คือ วัน / เดือน / ปีเกิด เช่น 19 ตุลาคม 2531 คือ 19102531 หรือ 1 หกตัว เช่น 111111

5 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2

6 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. เลือกแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน

7 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ข้อ.1 ข้อมูล สถานศึกษา

8 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ข้อ 2. ข้อมูล บุคคล

9 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.  ยอมรับ คลิก บันทึกแบบ ขั้นตอนสุดท้าย คลิกพิมพ์แบบ พร้อมปริ้น มาส่งงาน กยศ. อ. จันทร์สุดา

10 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ขั้นตอนสุดท้าย คลิกพิมพ์แบบ พร้อมปริ้น มาส่งงาน กยศ. อ. จันทร์สุดา การตั้งค่าหน้ากระดาษก่อน ปริ้น Left /Right/Top/Bottom เป็น 0.5 Headers and Footers เลือก Empty

11 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. * ส่งบันทึกแบบคำขอกู้ยืม เทมอ 2/2557 ภายในวันที่ 30/ ก. ย./57 ( มิฉะนั้นระบบจะปิดนักเรียนจะยื่นคำขอ ไม่ได้ ) * และในวันที่ 3 ต. ค.2557 นัดเซ็นเอกสาร แบบลงทะเบียน เทอม 2/57 ณ อาคารโรงภาพยนตร์ เวลา 10.00 น. ( นักเรียน - นักศึกษา ช่วยรับผิดชอบสิทธิ ของตัวเองด้วย )


ดาวน์โหลด ppt งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ขั้นตอนการ ลงทะเบียน ผู้กู้รายเก่าและผู้กู้ รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google