งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานคุณธรรมธุรกิจ เรื่องน้ำหมักชีวภาพอเนกประสงค์ คณะผู้จัดทำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอท่าวังผา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานคุณธรรมธุรกิจ เรื่องน้ำหมักชีวภาพอเนกประสงค์ คณะผู้จัดทำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอท่าวังผา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานคุณธรรมธุรกิจ เรื่องน้ำหมักชีวภาพอเนกประสงค์ คณะผู้จัดทำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

2 ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากทางโรงเรียนได้จัดการอบรมเกี่ยวกับการ ทำการทำน้ำหมักชีวภาพซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้แอย่างหลายจากประโยชน์เหล่านี้จึงทำให้พวกข้าเจ้า อยากน้ำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ จึง ได้จัดทำโครงงานเรื่อง น้ำหมักชีวภาพอเนกประสงค์ ขึ้นมาเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และนำความรู้ที่ได้มาใช้ ให้เกิดประโยชน์และนำมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆนักเรียน ด้วยกัน

3 1.2 จุดมุ่งหมายของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน และ ประโยชน์ของการทำน้ำหมักชีวภาพ 2. เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติ และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 3. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การทำน้ำหมักชีวภาพให้แก่เพื่อน นักเรียนด้วยกัน

4 1. การผลิตและขยายน้ำหมัก ชีวภาพ 1.1 ส่วนผสม - กากน้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะ - จุลินทรีย์หัวเชื้อ (EM)2 ช้อน โต๊ะ - น้ำสะอาด 1 ลิตร 1.2 วิธีการทำและขยายจุลินทรีย์ (EM) - นำน้ำสะอาดใส่ขวดพลาสติก ตามที่ได้เตรียมไว้เติมเชื้อจุลินทรีย์ และกากน้ำตาลลงไปอย่างละ 2 ช้อน โต๊ะและปิดฝาให้แน่น

5 ประโยชน์ของน้ำหมัก ชีวภาพ - ใช้ผสมอาหารให้สัตว์กินช่วยให้สัตว์ เลี้ยงโตเร็วและแข็งแรง - ใช้ฉีดพ่นเพื่อปรับอากาศ - ใช้ล้างห้องน้ำดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ - ใช้ราดบ่อเลี้ยงกบ บ่อเลี้ยงปลา ช่วย ลดกลิ่นเหม็นในบ่อ - ผสมกากน้ำตาลและน้ำใช้ฉีด พ่น ราด พืช ผัก ผลไม้ ใบและดอกจะดกบานทน - ใช้รดไม้ยืนต้นทำให้ผลโต รสชาติดี - ใช้บำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่นเหม็น

6 2. การทำปุ๋ยหมักโดยใช้น้ำหมัก ชีวภาพ ส่วนผสมของการทำปุ๋ยหมักโดยใช้ น้ำหมักชีวภาพ - มูลสัตว์ต่างๆ เช่น ไก่ หมู วัว ควาย นำมาผึ่งให้แห้ง (1 กระสอบ ) - แกลบดิบหรือฟางแห้งหรือหญ้า แห้งหรือใบไม้แห้ง (1 กระสอบ ) - รำละเอียดหรือคายข้าว (1 กระสอบ ) - จุลินทรีย์และกากน้ำตาลอย่างละ 2 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 10 ลิตรคนให้เข้า กัน

7 วิธีทำปุ๋ย หมัก - คลุกรำละเอียดกับมูลสัตว์แห้งที่ บดหรือย่อยให้เล็กเข้าด้วยกัน - นำแกลบดิบหรือวัสดุอื่นๆที่ใช้ แทนคลุกเข้าด้วยกันและนำจุลินทรีย์ และกากน้ำตาลที่ผสมน้ำสะอาดรดและ คลุกเคล้าให้เข้ากัน - ให้ความชื้นประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์ดูได้จากการทำส่วนผสมเมื่อ บีบเป็นก้อนจะไม่มีน้ำไหลออกจากง่าม มือ ถือว่าใช้ได้

8 - นำส่วนผสมไปใส่ในกระสอบ ถุงปุ๋ย หรือถุงอาหารสัตว์ ที่อากาศสามารถ ถ่ายเทได้ มัดปากกระสอบให้แน่น หมักไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ก็จะได้ ปุ๋ยจุลินทร์ที่มีคุณภาพและสามารถ นำไปใช้ได้

9 การเก็บรักษา เก็บไว้ในที่ร่ม ไม่ให้โดนแดด หรือฝนหรือที่มีความชื้น เก็บรักษา ได้ประมาณ 1 ปี

10 ประโยชน์ของปุ๋ยหมักชีวภาพ - ใช้ในการเตรียมดินปลูกพืช - ใช้หว่านเป็นปุ๋ยสำหรับพืช ผัก ผลไม้ - ใช้ผสมอาหารในการเลี้ยงสัตว์ - ใช้บำบัดน้ำ สร้างอาหารในน้ำ ใน บ่อปลา บ่อกบ - ใช้บำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่นเหม็น

11 3. การทำน้ำหมักป้องกันแมลง ศัตรูพืช ส่วนผสม - เหล้าขาว 2 ลิตร - น้ำส้มสายชู 1 ลิตร - จุลินทรีย์ 1 ลิตร - กากน้ำตาล 1 ลิตร - น้ำสะอาด 10 ลิตร

12 วิธีทำ - นำกากน้ำตาลผสมน้ำ เหล้าขาว น้ำส้มสายชูและจุลินทรีย์ คนให้เข้ากัน - ปิดฝาให้สนิท หมักไว้ 10 -15 วัน - เขย่าภาชนะทุกวันเพื่อไม่ให้เกิด การนอนก้น ครบกำหนดนำไปใช้ขับไล่ แมลงป้องกันโรคพืชบางชนิด เช่น ใบ หงิก ใบด่าง เพลี้ยแป้ง หนอนชอนใบ เป็นต้น

13 วิธีใช้ - ใช้ผสมน้ำ 1-5 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ สะอาด 5- 10 ลิตร - ฉีดพ่น ให้ทั่วถึง พืชผัก - ใช้กับพืชผักทุก 3 วันสลับกับ พ่นจุลินทรีย์น้ำ

14 ประโยชน์ของน้ำหมักพืช สมุนไพรป้องกันแมลงศัตรูพืช ใช้ ฉีด พ่น เพื่อขับไล่แมลงแล ป้องกันโรคบางชนิด เช่น ใบหงิก ใบด่าง เพลี้ยแป้ง หนอนชอนใบ เป็นต้น

15 นำความรู้ที่ไปเผยแพร่ให้กับเพื่อน นักเรียนด้วยกัน

16 ข้อเสนอแนะในการทำ โครงงาน 1. ควรมีการนำผลการทำโครงงานไป ขยายผลและเผยแพร่ให้กับชาวบ้านใน ชุมชนใกล้เคียงเพื่อที่จะได้นำความรู้ไปใช้ ในการทำเกษตรต่อไป


ดาวน์โหลด ppt โครงงานคุณธรรมธุรกิจ เรื่องน้ำหมักชีวภาพอเนกประสงค์ คณะผู้จัดทำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอท่าวังผา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google