งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานคุณธรรมธุรกิจ เรื่องน้ำหมักชีวภาพอเนกประสงค์ คณะผู้จัดทำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม   โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอท่าวังผา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานคุณธรรมธุรกิจ เรื่องน้ำหมักชีวภาพอเนกประสงค์ คณะผู้จัดทำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม   โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอท่าวังผา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานคุณธรรมธุรกิจ เรื่องน้ำหมักชีวภาพอเนกประสงค์ คณะผู้จัดทำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม   โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

2 ที่มาและความสำคัญ เนื่องจากทางโรงเรียนได้จัดการอบรมเกี่ยวกับการทำการทำน้ำหมักชีวภาพซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แอย่างหลายจากประโยชน์เหล่านี้จึงทำให้พวกข้าเจ้าอยากน้ำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงได้จัดทำโครงงานเรื่อง น้ำหมักชีวภาพอเนกประสงค์ขึ้นมาเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และนำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และนำมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆนักเรียนด้วยกัน

3 1. 2 จุดมุ่งหมายของการศึกษา. 1
1.2 จุดมุ่งหมายของการศึกษา 1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและ ประโยชน์ของการทำน้ำหมักชีวภาพ 2.เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 3.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพให้แก่เพื่อนนักเรียนด้วยกัน

4 1. การผลิตและขยายน้ำหมักชีวภาพ 1. 1ส่วนผสม. -กากน้ำตาล. 2 ช้อนโต๊ะ
1.การผลิตและขยายน้ำหมักชีวภาพ 1.1ส่วนผสม -กากน้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะ -จุลินทรีย์หัวเชื้อ(EM) 2 ช้อนโต๊ะ -น้ำสะอาด 1 ลิตร 1.2 วิธีการทำและขยายจุลินทรีย์(EM) -นำน้ำสะอาดใส่ขวดพลาสติกตามที่ได้เตรียมไว้เติมเชื้อจุลินทรีย์และกากน้ำตาลลงไปอย่างละ 2 ช้อนโต๊ะและปิดฝาให้แน่น

5 ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ
ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ -ใช้ผสมอาหารให้สัตว์กินช่วยให้สัตว์เลี้ยงโตเร็วและแข็งแรง -ใช้ฉีดพ่นเพื่อปรับอากาศ -ใช้ล้างห้องน้ำดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ -ใช้ราดบ่อเลี้ยงกบ บ่อเลี้ยงปลา ช่วยลดกลิ่นเหม็นในบ่อ -ผสมกากน้ำตาลและน้ำใช้ฉีด พ่น ราด พืช ผัก ผลไม้ ใบและดอกจะดกบานทน -ใช้รดไม้ยืนต้นทำให้ผลโต รสชาติดี -ใช้บำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่นเหม็น

6 2. การทำปุ๋ยหมักโดยใช้น้ำหมักชีวภาพ ส่วนผสมของการทำปุ๋ยหมักโดยใช้น้ำหมักชีวภาพ มูลสัตว์ต่างๆ เช่น ไก่ หมู วัว ควาย นำมาผึ่งให้แห้ง(1กระสอบ) แกลบดิบหรือฟางแห้งหรือหญ้าแห้งหรือใบไม้แห้ง(1กระสอบ) -รำละเอียดหรือคายข้าว(1กระสอบ) -จุลินทรีย์และกากน้ำตาลอย่างละ 2 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 10 ลิตรคนให้เข้ากัน

7 วิธีทำปุ๋ยหมัก -คลุกรำละเอียดกับมูลสัตว์แห้งที่บดหรือย่อยให้เล็กเข้าด้วยกัน -นำแกลบดิบหรือวัสดุอื่นๆที่ใช้แทนคลุกเข้าด้วยกันและนำจุลินทรีย์และกากน้ำตาลที่ผสมน้ำสะอาดรดและคลุกเคล้าให้เข้ากัน -ให้ความชื้นประมาณ40-50เปอร์เซ็นต์ดูได้จากการทำส่วนผสมเมื่อบีบเป็นก้อนจะไม่มีน้ำไหลออกจากง่ามมือ ถือว่าใช้ได้

8 -นำส่วนผสมไปใส่ในกระสอบ ถุงปุ๋ยหรือถุงอาหารสัตว์ ที่อากาศสามารถถ่ายเทได้ มัดปากกระสอบให้แน่น หมักไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ก็จะได้ปุ๋ยจุลินทร์ที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้

9 การเก็บรักษา เก็บไว้ในที่ร่ม ไม่ให้โดนแดดหรือฝนหรือที่มีความชื้น เก็บรักษาได้ประมาณ 1 ปี

10 ประโยชน์ของปุ๋ยหมักชีวภาพ -ใช้ในการเตรียมดินปลูกพืช -ใช้หว่านเป็นปุ๋ยสำหรับพืช ผัก ผลไม้ -ใช้ผสมอาหารในการเลี้ยงสัตว์ -ใช้บำบัดน้ำ สร้างอาหารในน้ำ ในบ่อปลา บ่อกบ -ใช้บำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่นเหม็น

11 3. การทำน้ำหมักป้องกันแมลงศัตรูพืช ส่วนผสม. -เหล้าขาว 2 ลิตร
3.การทำน้ำหมักป้องกันแมลงศัตรูพืช ส่วนผสม -เหล้าขาว 2 ลิตร -น้ำส้มสายชู 1 ลิตร -จุลินทรีย์ 1 ลิตร -กากน้ำตาล 1 ลิตร -น้ำสะอาด 10 ลิตร

12 วิธีทำ -นำกากน้ำตาลผสมน้ำ เหล้าขาว น้ำส้มสายชูและจุลินทรีย์ คนให้เข้ากัน -ปิดฝาให้สนิท หมักไว้ วัน -เขย่าภาชนะทุกวันเพื่อไม่ให้เกิดการนอนก้น ครบกำหนดนำไปใช้ขับไล่แมลงป้องกันโรคพืชบางชนิด เช่น ใบหงิก ใบด่าง เพลี้ยแป้ง หนอนชอนใบ เป็นต้น

13 วิธีใช้. -ใช้ผสมน้ำ 1-5 ช้อนโต๊ะต่อน้ำสะอาด 5- 10 ลิตร
วิธีใช้ -ใช้ผสมน้ำ 1-5 ช้อนโต๊ะต่อน้ำสะอาด ลิตร -ฉีดพ่น ให้ทั่วถึง พืชผัก -ใช้กับพืชผักทุก 3 วันสลับกับพ่นจุลินทรีย์น้ำ

14 ประโยชน์ของน้ำหมักพืชสมุนไพรป้องกันแมลงศัตรูพืช
ประโยชน์ของน้ำหมักพืชสมุนไพรป้องกันแมลงศัตรูพืช ใช้ ฉีด พ่น เพื่อขับไล่แมลงแลป้องกันโรคบางชนิด เช่น ใบหงิก ใบด่าง เพลี้ยแป้ง หนอนชอนใบ เป็นต้น

15 นำความรู้ที่ไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

16 ข้อเสนอแนะในการทำโครงงาน. 1
ข้อเสนอแนะในการทำโครงงาน 1.ควรมีการนำผลการทำโครงงานไปขยายผลและเผยแพร่ให้กับชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงเพื่อที่จะได้นำความรู้ไปใช้ในการทำเกษตรต่อไป


ดาวน์โหลด ppt โครงงานคุณธรรมธุรกิจ เรื่องน้ำหมักชีวภาพอเนกประสงค์ คณะผู้จัดทำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม   โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอท่าวังผา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google