งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ( สท ) ระบบงานสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ( สท ) ระบบงานสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ( สท ) ระบบงานสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ในระดับตำบล

2 ข้อมูลบ้าน ข้อมูลคน ( สมาชิกใน บ้าน )

3 ข้อมูลสภาพ กลุ่มเป้าหมาย

4 หลักการทำงานของระบบ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับ ครัวเรือน ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย ความช่วยเหลือที่ต้องการ และการเป็น สมาชิกกลุ่ม / ชมรม / สมาคม สภาพของกลุ่มเป้าหมาย ความช่วยเหลือที่ต้องการ การเป็นสมาชิกกลุ่ม / ชมรม / สมาคม บ้าน คน ( สมาชิกใน บ้าน ) ผู้ให้ข้อมูล / ผู้จัดเก็บข้อมูล / ผู้ ตรวจสอบ

5 การเข้าสู่ระบบงาน (Log In) โดยผ่าน Web Site ของ สท. (www.opp.go.th ) แล้วให้ Click ที่ปุ่ม Banner ของ ระบบงาน

6 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ( สท ) ระบบงานสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google