งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบงานสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับตำบล สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบงานสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับตำบล สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบงานสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับตำบล
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท)

2 ข้อมูลคน (สมาชิกในบ้าน)
ข้อมูลบ้าน ข้อมูลคน (สมาชิกในบ้าน)

3 ข้อมูลสภาพกลุ่มเป้าหมาย

4 หลักการทำงานของระบบ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือน บ้าน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย ความช่วยเหลือที่ต้องการ และการเป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม/สมาคม บ้าน สภาพของกลุ่มเป้าหมาย คน (สมาชิกในบ้าน) ความช่วยเหลือที่ต้องการ การเป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม/สมาคม ผู้ให้ข้อมูล/ผู้จัดเก็บข้อมูล/ผู้ตรวจสอบ

5 การเข้าสู่ระบบงาน (Log In)
โดยผ่าน Web Site ของ สท. ( ) แล้วให้ Click ที่ปุ่ม Banner ของ ระบบงาน

6 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ระบบงานสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับตำบล สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google