งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูลสารสนเทศนคร ชัยบุรินทร์ ทพ. นิติโชติ 22/05/2557 สรุปผลงาน คตค. งวดแรก ตค.2556- เมย.2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูลสารสนเทศนคร ชัยบุรินทร์ ทพ. นิติโชติ 22/05/2557 สรุปผลงาน คตค. งวดแรก ตค.2556- เมย.2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูลสารสนเทศนคร ชัยบุรินทร์ ทพ. นิติโชติ 22/05/2557 สรุปผลงาน คตค. งวดแรก ตค เมย.2557

2 คะแนนราย รพสต. จำนวน นสค. ราย CUP จำนวนค่าตอบแทน ตามประเภทบุคลากร จำนวนคาบออกให้บริการ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่ต้องจ่าย จำนวนเงิน QOF ราย CUP สรุป คะแนน และการจ่าย ค่าตอบแทน คตค. งวดที่ 1

3 ใช้ คะแนน ณ วันที่ 15 พค.2557

4 จำนวน หน่วยบริการตามช่วง คะแนน ระดับคะแนน > รวม โคราช ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ระดับคะแนน > โคราช ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยละ หน่วยบริการตามช่วงคะแนน

5 แผนภูมิแสดงคะแนน จำแนกตาม ระดับ

6 การจัดสรร QOF และค่าตอบแทนราย CUP จ. ชัยภูมิ CUP เงินจัดสรร QOF รอบแรก ค่าตอบแทนงวด แรก ร้อยละ รพ. ซับใหญ่ 326, , รพ. บำเหน็จณรงค์ 1,157, , รพ. คอนสาร 1,388, , รพ. ชัยภูมิ 3,528, ,481, รพ. จัตุรัส 1,588, , รพ. เทพสถิต 1,568, , รพ. คอนสวรรค์ 1,112, , รพ. ภูเขียว 2,760, , รพ. เกษตรสมบูรณ์ 2,354, , รพ. เนินสง่า 576, , รพ. ภักดีชุมพล 699, , รพ. บ้านแท่น 1,006, , รพ. แกร้งคร้อ 2,009, , รพ. บ้านเขว้า 1,066, , รพ. หนองบัวแดง 2,313, , รพ. หนองบัวระเหว 841, , เฉลี่ย 24,299, ,061,

7 CUPQOF(55%) ผลรวม ของ p4pp ร้อยละ 1 โรงพยาบาลโนนดินแดง 629, , โรงพยาบาลปะคำ 1,034, , โรงพยาบาลกระสัง 2,373,657 1,132, โรงพยาบาลพุทไธสง 1,003, , โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 853, , โรงพยาบาลสตึก 2,404, , โรงพยาบาลห้วยราช 814, , รพ. สต. บุลาว ตำบลสะแก โพรง 649, , โรงพยาบาลพลับพลาชัย 991, , รพ. สต. ยาง ตำบลบ้านยาง 886, , รพ. สต. สองห้อง ตำบลบ้าน ด่าน 681, , โรงพยาบาลหนองหงส์ 1,071, , โรงพยาบาลหนองกี่ 1,581, , โรงพยาบาลคูเมือง 1,468, , โรงพยาบาลลำปลายมาศ 2,841, , รพ. สต. โคกกลาง ตำบลกลัน ทา 592,592178, โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 788, , โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชย พจน์ 598, , โรงพยาบาลนาโพธิ์ 698, , โรงพยาบาลนางรอง 2,422, , โรงพยาบาลบ้านกรวด 1,701, , โรงพยาบาลละหานทราย 1,643, , โรงพยาบาลแคนดง 740, , โรงพยาบาลประโคนชัย 2,910, , โรงพยาบาลชำนิ 777, , รพ. สต. บัว ตำบลบ้านบัว 883, , รพ. สต. หัววัว ตำบลเสม็ด 1,013, , โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 568,253 98, รวม 34,625,391 11,158, การจัดสรร QOF และค่าตอบแทนราย CUP จ. บุรีรัมย์

8 รูปแบบการจัดทำข้อมูลเพื่อคิด คะแนน จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ รหัส สถาน บริการ รพสต CUP/CU P Split CUP/CU P Split name อำเภอ คะแนน % งบจาก สปสช. POP UC สัดส่วน นสค : ปชก นสค. คาบ ระดับ จำนวนเงินที่ต้องจ่าย เงินที่ ต้องจ่าย (%) 55%100% วิชาการทั่วไป วิชาการทั่วไปวิชาการทั่วไปรวม รพ. สต. บุ ลาว ตำบล สะแก โพรง รพ. สต. บุ ลาว ตำบล สะแก โพรง เมือง บุรีรัมย์ , ,2886,0441, ,80027,00091,

9 สรุปจำนวนค่าตอบแทนทั้งเขต ราย จังหวัด จังหวัด จำนวน หน่วยงาน ปฐมภูมิ ค่าตอบแทน ( บาท ) นครราชสีมา ,104, ชัยภูมิ 182 8,061, บุรีรัมย์ ,158, สุรินทร์ รวม1,051

10 จังหวัด QOFP4PP ร้อยละ นครราชสีมา 56,503, ,104, ชัยภูมิ 24,299, ,061, บุรีรัมย์ 34,625, ,158, สุรินทร์ 29,861,

11 จังหวัด QOFP4PP ร้อยละ โคราช 56,503, ,104, ชัยภูมิ 24,299, ,061, บุรีรัมย์ 34,625, ,158, สุรินทร์ 30,136,

12 การตรวจสอบข้อมูลระดับอำเภอ

13

14 การตรวจสอบหลักฐานประกอบ ตัวชี้วัด

15 การตรวจสอบข้อมูล หลักฐาน KPI การมีส่วนร่วม ระดับ อำเภอ 37 อำเภอ 39 อำเภอ 88 อำเภอ

16 แสดงร้อยละการ Upload เอกสาร ของอำเภอ

17 การ Ranking คะแนน

18


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูลสารสนเทศนคร ชัยบุรินทร์ ทพ. นิติโชติ 22/05/2557 สรุปผลงาน คตค. งวดแรก ตค.2556- เมย.2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google