งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเวปเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเวปเครือข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเวปเครือข่าย

2 ๑....เข้าสู่การทำงานบนเวปเครือข่าย

3 ๒..คลิก

4

5 ๓.....พิมพ์ user id และ password
แล้วคลิก login

6 ..คลิก นำข้อมูลจากโปรแกรม pls v.5.3 เข้าเวปเครือข่าย

7 หมายเหตุ : File Pls.V.5.3 ที่จะ Choose ขึ้นเวปเครือข่ายจะต้องแตกไฟล์
ให้เป็น ก่อน แล้ว Choose File Pls.V.5.3 จาก นามสกุล DBF. ค่ะ

8 ..คลิก

9 ชู๊ทไฟล์ ให้ครบทุกรายการเลยนะคะ

10 แตกไฟล์ ซิปไว้ในฟูลเดอร์ ก่อนนะคะ

11 เลือกไฟล์นามสกุล .DBF นะคะ

12 ชู๊ทไฟล์ครบแล้วคลิกนำเข้าไปเลยค่ะ

13 มาดูผลงานกันหน่อยนะ...(เปิดซ้อนขึ้นมาเลยค่ะ)
เปิด Google chomehttp://lrls.nfe.go.th/ เครือข่ายห้องสมุด ภาคใต้ สงขลา  เลือกอำเภอของตนเองนะคะ ข้อมูลขึ้นเยอะแยะเลยนะคะ กลับเข้าทำงาน

14 พร้อมที่จะให้บริการ ยืม-คืน หนังสื่อ สื่อต่างๆ (เพิ่มสมาชิกใหม่,หนังสือใหม่)ได้แล้วค่ะ
(คลิก หน้าLearning Resources…ขึ้นมาเลยค่ะ)แล้วก็ไปที่ งานบริการห้องสมุด  จอง/ยืม/คืน หนังสือ อยู่ในสถานะใช้งาน

15 จัดการทรัพยากรห้องสมุด
หมายเหตุ: ในกรณีที่สมาชิกหมดอายุ ให้ไปที่ สมาชิก ค้นหา พิมพ์ชื่อหรือเลขสมาชิก แก้ไข ต่ออายุสมาชิก เปลี่ยนจากห้ามใช้งาน ให้เป็น ใช้งาน คลิกปรับปรุง

16 การเพิ่มหนังสือยังพบปัญหาไม่สามารถพิมพ์ลาเบล บาร์โคท สีหมวดหมู่
หนังสือผ่านระบบเครือข่ายได้ แนะนำใช้โปรแกรม Pls V.5.30 ไปก่อน นะคะ แล้วค่อยทำการชู๊ทไฟล์ หนังสือขึ้นเพียงอย่างเดียวนะคะ

17 ตั้งค่ายืม-คืน หนังสือ/สื่อ

18 จัดการสมาชิก

19 สมาชิกใหม่

20

21 พิมพ์บัตรสมาชิก บาร์โคทยังไม่ขึ้น คลิ๊กเม้าขวาสั่ง Print

22 บัตรสมาชิก ชู๊ทไฟล์รูปภาพขึ้น

23 ตอบกลับการขอความช่วยเหลือจากสมาชิกผ่านทางหน้าเวปเครือข่าย

24 ตอบกลับการขอความช่วยเหลือจากสมาชิกผ่านทางหน้าเวปเครือข่าย

25 ข่าวที่ต้องการแจ้งแก่สมาชิก

26 เปลี่ยนแบนเนอร์ห้องสมุด
(จัดทำภาพจำนวน 3 ภาพ ขนาดไม่เกิน 980 Pixel x 150 Pixel ขนาด ขนาดไม่เกิน 980 Pixel x 50 Pixel และ ขนาดไม่เกิน 780 Pixel x 125 Pixel

27 ขนาดไม่เกิน 980 Pixel x 150 Pixel

28

29

30 ชื่อ File ที่ใช้ Choose เป็นภาษาอักกฤษค่ะ
คลิกใช้งานด้วยนะคะ

31 เพิ่มรายการ

32 การแก้ไข,เปลี่ยนรูป

33 ภาพตรงนี้ทำในจัดการกิจกรรมค่ะ

34 จัดทำโดย : นางสุพิทย์ ลอยแก้ว บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
เข้าเว็บหน้าห้องสมุดแต่ละอำเภอ/จังหวัด/เฉลิมราชฯ เข้า จัดทำโดย : นางสุพิทย์ ลอยแก้ว บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดใหญ่

35 สรุปปัญหาที่พบจากการใช้เว็บเครือข่าย
ปัญหาที่ ๑. การเพิ่มหนังสือยังพบปัญหาไม่สามารถพิมพ์ลาเบล บาร์โคท สีหมวดหมู่ หนังสือผ่านระบบเครือข่ายได้ แนะนำใช้โปรแกรม Pls V.5.30 ไปก่อน นะคะ แล้วค่อยทำการชู๊ทไฟล์ หนังสือขึ้นเพียงอย่างเดียวนะคะ ปัญหาที่ ๒. พิมพ์บัตรสมาชิกบาร์โค๊ทยังไม่ขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเวปเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google