งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเว ปเครือข่าย. ๑.... เข้าสู่การทำงานบนเวปเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเว ปเครือข่าย. ๑.... เข้าสู่การทำงานบนเวปเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเว ปเครือข่าย

2 ๑.... เข้าสู่การทำงานบนเวปเครือข่าย

3 ๒.. คลิก

4

5 ๓..... พิมพ์ user id และ password แล้วคลิก login

6 .. คลิก

7 หมายเหตุ : File Pls.V.5.3 ที่จะ Choose ขึ้นเวปเครือข่ายจะต้องแตกไฟล์ ให้เป็น ก่อน แล้ว Choose File Pls.V.5.3 จาก นามสกุล DBF. ค่ะ

8 .. คลิก

9 ชู๊ทไฟล์ ให้ครบทุกรายการเลยนะคะ

10 แตกไฟล์ ซิปไว้ในฟูลเดอร์ ก่อนนะคะ

11 เลือกไฟล์นามสกุล.DBF นะคะ

12 ชู๊ทไฟล์ครบแล้วคลิกนำเข้าไปเลยค่ะ

13 มาดูผลงานกันหน่อยนะ...( เปิดซ้อนขึ้นมาเลยค่ะ ) เปิด Google chome  http://lrls.nfe.go.th/  เครือข่ายห้องสมุด  http://lrls.nfe.go.th/ ภาคใต้  สงขลา  เลือกอำเภอของตนเองนะคะ ข้อมูลขึ้นเยอะแยะเลยนะคะ กลับเข้าทำงาน

14 พร้อมที่จะให้บริการ ยืม - คืน หนังสื่อ สื่อต่างๆ ( เพิ่มสมาชิกใหม่, หนังสือใหม่ ) ได้แล้วค่ะ ( คลิก หน้า Learning Resources… ขึ้นมาเลยค่ะ ) แล้วก็ไปที่  งานบริการห้องสมุด  จอง / ยืม / คืน หนังสือ อยู่ในสถานะ ใช้งาน

15 จัดการทรัพยากรห้องสมุด หมายเหตุ : ในกรณีที่สมาชิกหมดอายุ ให้ไปที่ สมาชิก ค้นหา พิมพ์ชื่อหรือเลขสมาชิก แก้ไข ต่ออายุสมาชิก เปลี่ยนจากห้ามใช้งาน ให้เป็น ใช้งาน คลิกปรับปรุง

16 การเพิ่มหนังสือยังพบปัญหาไม่สามารถพิมพ์ลาเบล บาร์โคท สีหมวดหมู่ หนังสือผ่านระบบเครือข่ายได้ แนะนำใช้โปรแกรม Pls V.5.30 ไปก่อน นะคะ แล้วค่อยทำการชู๊ทไฟล์ หนังสือขึ้นเพียงอย่างเดียวนะคะ

17 ตั้งค่ายืม - คืน หนังสือ / สื่อ

18 จัดการสมาชิก

19 สมาชิกใหม่

20

21 พิมพ์บัตรสมาชิก บาร์โคทยังไม่ขึ้น คลิ๊กเม้าขวาสั่ง Print

22 บัตรสมาชิก ชู๊ทไฟล์รูปภาพขึ้น

23 ตอบกลับการขอความช่วยเหลือจากสมาชิกผ่านทางหน้าเวปเครือข่าย

24

25 ข่าวที่ต้องการแจ้งแก่สมาชิก

26 เปลี่ยนแบนเนอร์ห้องสมุด ( จัดทำภาพจำนวน 3 ภาพ ขนาดไม่เกิน 980 Pixel x 150 Pixel ขนาด ขนาดไม่เกิน 980 Pixel x 50 Pixel และ ขนาดไม่เกิน 780 Pixel x 125 Pixel

27 ขนาดไม่เกิน 980 Pixel x 150 Pixel ขนาดไม่เกิน 980 Pixel x 50 Pixel

28

29

30 ชื่อ File ที่ใช้ Choose เป็นภาษาอักกฤษค่ะ คลิกใช้งานด้วยนะคะ

31 เพิ่มรายการ

32 การแก้ไข, เปลี่ยนรูป

33 ภาพตรงนี้ทำในจัดการกิจกรรมค่ะ

34 เข้าเว็บหน้าห้องสมุดแต่ละอำเภอ / จังหวัด / เฉลิมราชฯ เข้า http://lrls.nfe.go.th/ http://lrls.nfe.go.th/ จัดทำโดย : นางสุพิทย์ ลอยแก้ว บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดใหญ่

35 สรุปปัญหาที่พบจากการใช้เว็บเครือข่าย ปัญหาที่ ๑. การเพิ่มหนังสือยังพบปัญหาไม่สามารถพิมพ์ลาเบล บาร์โคท สีหมวดหมู่ หนังสือผ่านระบบเครือข่ายได้ แนะนำใช้โปรแกรม Pls V.5.30 ไปก่อน นะคะ แล้วค่อยทำการชู๊ทไฟล์ หนังสือขึ้นเพียงอย่างเดียวนะคะ ปัญหาที่ ๒. พิมพ์บัตรสมาชิกบาร์โค๊ทยังไม่ขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเว ปเครือข่าย. ๑.... เข้าสู่การทำงานบนเวปเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google