งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย
Sales Promotion Media

2 บรรจุหีบห่อ บรรจุหีบห่อทำหน้าที่สื่อสารให้ผู้บริโภคทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าและยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อสินค้า กระตุ้นให้เกิดการซื้อ ตลอดจนให้ผู้บริโภคพอใจ

3 ประโยชน์ของการบรรจุหีบห่อ
1.แจ้งข่าวสารความรู้ 2.แจ้งความเด่นและขายตัวเอง 3.ใช้ในการตั้งแสดงสินค้าได้อย่างสวยงาม 4.ทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดี 5.ทำให้ขายสินค้าได้มากขึ้น 6.ประโยชน์ใช้สอย

4 กลยุทธ์การบรรจุหีบห่อ
1.การเปลี่ยนแปลงบรรจุหีบห่อ 2.การบรรจุหีบห่อเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 3.การบรรจุหีบห่อรวม 4.การบรรจุหีบห่อสายผลิตภัณฑ์ 5.บรรจุเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลัก 7 R s

5 ของตัวอย่าง จัดทำขึ้นให้มีขนาดเล็กกว่าของจริงที่เรียกว่าขนาดทดลองนำมาแจกให้กับผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้าได้ทดลองใช้

6 ข้อดี 1.สามารถทำให้ผู้บริโภคทดลองใช้ได้อย่างทันทีทันใด
2.เป็นการกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดการซื้อเร็วขึ้น 3.สามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้บริโภคที่มีความจงรักภักดีต่อตรายี่ห้ออื่น

7 ข้อเสีย 1.ต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูงมาก
2.ผู้บริโภคที่ได้ทดลองใช้แล้วอาจจะไม่ซื้อ 3.การแจกสินค้าตัวอย่างไม่เหมาะสมกับสินค้าที่มีราคาแพง

8

9 คูปอง เป็นเอกสารหรือใบสำคัญที่ผู้ผลิตหรือร้านค้าปลีกจัดทำขึ้นเพื่อนำไปแลกซื้อสินค้า คูปองจึงเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการขายที่ได้รับความนิยมมากชนิดหนึ่ง

10 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้เกิดการทดลองใช้สินค้ามากขึ้น เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อตรายี่ห้อ เพื่อเพิ่มส่วนของตลาด

11 ข้อดี ทำให้มีการทดลองใช้สินค้ามากขึ้น
เปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้บริโภคที่ทดลองใช้สินค้ามาเป็นลูกค้าประจำ สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย

12 ข้อเสีย ไม่สามรถกำหนดช่วงระยะเวลาของการไถ่ถอนคืนจากผู้บริโภคได้
คูปองใช้ได้เฉพาะกับลูกค้าเดิม คูปองไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมีอัตราการใช้น้อย

13

14 ของแถม เป็นวิธีการที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายมอบของพิเศษให้ลูกค้าเมื่อซื้อสินค้าโดยไม่คิดมูลค่าหรือคิดในราคาทุน ราคาต่ำกว่าคุณเป็นเครื่องมือส่งเสริมการขายที่สามารถกระตุ้นผู้ซื้อให้ซื้อสินค้าหรือซื้อซ้ำสินค้าที่ขายหรือทดลองใช้สินค้าที่แถม

15 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดการซื้อซ้ำ
เพื่อให้ลูกค้าทดลองใช้สินค้าที่แถม เพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้าจำนวนมากขึ้น เพื่อแนะนำสินค้าใหม่

16 รูปแบบของของแถม ของแถมที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์
ของแถมที่แถบติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ ของแถมที่แยกออกจากตัวสินค้า ของแถมที่ส่งทางไปรษณีย์ ของแถมโดยใช้ชิ้นส่วนแลกซื้อ

17


ดาวน์โหลด ppt สื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google