งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรจุหีบห่อทำหน้าที่ สื่อสารให้ผู้บริโภคทราบ ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวสินค้าและยังมี วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ทัศนคติที่ดีต่อสินค้า กระตุ้นให้เกิดการซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรจุหีบห่อทำหน้าที่ สื่อสารให้ผู้บริโภคทราบ ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวสินค้าและยังมี วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ทัศนคติที่ดีต่อสินค้า กระตุ้นให้เกิดการซื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บรรจุหีบห่อทำหน้าที่ สื่อสารให้ผู้บริโภคทราบ ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวสินค้าและยังมี วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ทัศนคติที่ดีต่อสินค้า กระตุ้นให้เกิดการซื้อ ตลอดจนให้ผู้บริโภค พอใจ

3 1. แจ้งข่าวสารความรู้ 2. แจ้งความเด่นและขาย ตัวเอง 3. ใช้ในการตั้งแสดงสินค้า ได้อย่างสวยงาม 4. ทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดี 5. ทำให้ขายสินค้าได้มาก ขึ้น 6. ประโยชน์ใช้สอย

4 1. การเปลี่ยนแปลงบรรจุ หีบห่อ 2. การบรรจุหีบห่อเพื่อนำ กลับมาใช้ใหม่ 3. การบรรจุหีบห่อรวม 4. การบรรจุหีบห่อสาย ผลิตภัณฑ์ 5. บรรจุเพื่อแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมโดยใช้หลัก 7 R s

5 จัดทำขึ้นให้มีขนาด เล็กกว่าของจริงที่ เรียกว่าขนาดทดลอง นำมาแจกให้กับผู้ที่ คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้า ได้ทดลองใช้

6 1. สามารถทำให้ผู้บริโภค ทดลองใช้ได้อย่าง ทันทีทันใด 2. เป็นการกระตุ้นผู้บริโภค ให้เกิดการซื้อเร็วขึ้น 3. สามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่ม ผู้บริโภคที่มีความจงรักภักดี ต่อตรายี่ห้ออื่น

7 1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูง มาก 2. ผู้บริโภคที่ได้ทดลองใช้ แล้วอาจจะไม่ซื้อ 3. การแจกสินค้าตัวอย่าง ไม่เหมาะสมกับสินค้าที่มี ราคาแพง

8

9 เป็นเอกสารหรือ ใบสำคัญที่ผู้ผลิตหรือ ร้านค้าปลีกจัดทำขึ้น เพื่อนำไปแลกซื้อสินค้า คูปองจึงเป็นเครื่องมือ ในการส่งเสริมการขาย ที่ได้รับความนิยมมาก ชนิดหนึ่ง

10 1. เพื่อเพิ่มยอดขายให้ สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 2. เพื่อให้เกิดการทดลองใช้ สินค้ามากขึ้น 3. เพื่อสร้างความจงรักภักดี ต่อตรายี่ห้อ 4. เพื่อเพิ่มส่วนของตลาด

11 1. ทำให้มีการทดลอง ใช้สินค้ามากขึ้น 2. เปลี่ยนแปลงกลุ่ม ผู้บริโภคที่ทดลองใช้ สินค้ามาเป็นลูกค้า ประจำ 3. สามารถเจาะ กลุ่มเป้าหมายได้ง่าย

12 1. ไม่สามรถกำหนดช่วง ระยะเวลาของการไถ่ ถอนคืนจากผู้บริโภค ได้ 2. คูปองใช้ได้เฉพาะกับ ลูกค้าเดิม 3. คูปองไม่เหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมี อัตราการใช้น้อย

13

14 เป็นวิธีการที่ผู้ผลิตหรือ ผู้ขายมอบของพิเศษให้ ลูกค้าเมื่อซื้อสินค้าโดยไม่ คิดมูลค่าหรือคิดในราคาทุน ราคาต่ำกว่าคุณเป็น เครื่องมือส่งเสริมการขายที่ สามารถกระตุ้นผู้ซื้อให้ซื้อ สินค้าหรือซื้อซ้ำสินค้าที่ ขายหรือทดลองใช้สินค้าที่ แถม

15 1. เพื่อให้ลูกค้าเกิดการ ซื้อซ้ำ 2. เพื่อให้ลูกค้าทดลอง ใช้สินค้าที่แถม 3. เพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้า จำนวนมากขึ้น 4. เพื่อแนะนำสินค้าใหม่

16 1. ของแถมที่อยู่ภายใน บรรจุภัณฑ์ 2. ของแถมที่แถบติดอยู่ บนบรรจุภัณฑ์ 3. ของแถมที่แยกออก จากตัวสินค้า 4. ของแถมที่ส่งทาง ไปรษณีย์ 5. ของแถมโดยใช้ ชิ้นส่วนแลกซื้อ

17


ดาวน์โหลด ppt บรรจุหีบห่อทำหน้าที่ สื่อสารให้ผู้บริโภคทราบ ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวสินค้าและยังมี วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ทัศนคติที่ดีต่อสินค้า กระตุ้นให้เกิดการซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google