งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล และสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย พิชญา สุธีวีระขจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล และสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย พิชญา สุธีวีระขจร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล และสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย พิชญา สุธีวีระขจร

3 การปฐมพยาบาล (FIRST AID) การช่วยเหลือ ผู้บาดเจ็บ ณ ที่เกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ ก่อนนำส่งร. พ.

4 วัตถุประส งค์ ช่วยชีวิ ต ป้องกันความ พิการ บรรเทา ความ เจ็บปวด

5 หลักทั่วไปในการ ปฐมพยาบาล 1.1. 2.2. อย่าเคลื่อนย้าย ผู้บาดเจ็บในทันที (DON’T MOVE ) 3.3. ใช้สติ สำรวจ สถานการณ์อย่าง รวดเร็ว ( LOOK ) ช่วยเหลือด้วยความ นุ่มนวล ระมัดระวัง ( TREAT GENTLY )

6 12 – 20 ครั้ง / นาที 60 – 90 ครั้ง / นาที สัญญาณชีพ (VITAL SIGN) การหายใจ ชีพจร อุณหภูมิ 37 องศา เซลเซียล

7 ใช้เวลาสั้นๆในเรื่อง ต่อไปนี้  ความปลอดภัย  จำนวนผู้บาดเจ็บ  ความรุนแรง ( ดู อาการ ) สำรวจ สถานการณ์

8 ช่วยเหลือ เร่งด่วน !!! หยุด หายใจ เสียเลือดหมดสติ

9 รอได้ เจ็บปวดอัมพาตกระดูกหัก

10 การประเมินการ บาดเจ็บ 1. ปลุกเขย่า ตัว เรียกชื่อ

11 2. ถ้าไม่มี ปฏิกิริยา โต้ตอบ ( หมด สติ ) ร้องเรียกคน ช่วย ( โทร. 1669)

12 3. เปิดทางเดิน หายใจ ตรวจการ หายใจ ตาดู หูฟัง แก้มสัมผัส ใช้เวลาตรวจ 10 วินาที

13 ประเมิน การ หายใจ เป่าปาก 2 ครั้ง นวดหัวใจ 30 ครั้ง จัดท่านอนที่ ปลอดภัย ไม่ หายใ จ หาย ใจ

14 การขอความ ช่วยเหลือ รายละเอียด : 1. เหตุการณ์ 2. สถานที่เกิดเหตุ 3. จำนวนผู้บาดเจ็บ 4. การปฐมพยาบาล 5. จำนวนผู้ช่วยเหลือ 6. ชื่อ นามสกุล โทรฯ ผู้ แจ้ง

15 ฝึกทักษะ การประเมินการ บาดเจ็บ และจัดท่านอนที่ ปลอดภัย

16 การปฐม พยาบาล บาดแผลชนิด ต่างๆ

17 แผลช้ำ หัวโน ห้อเลือด ประคบความเย็น ภายใน 24 ชม. แรก ต่อมาให้ ประคบร้อน ห้าม ! คลึง ขยี้ หรือนวดด้วย ความร้อนใน 24 ชม. แรก

18 แผลถลอก แผลตื้น ล้างแผลด้วยน้ำและ สบู่ให้สะอาด ใส่ยาหรือไม่ก็ได้ ปิดแผลหรือไม่ก็ได้

19 แผลฉีกขาด... ลึก.... กว้าง ห้าม เลือด

20 เลือดกำเดา ( เลือดออกจากจมูก ) ก้มศีรษะไปข้างหน้า บีบจมูกนาน ประมาณ 5-10 นาที ถ้ามีกระเป๋าน้ำแข็ง ให้วางบนหน้าผาก ห้าม ! สั่งน้ำมูก แคะ หรือขยี้จมูก

21 ฝึกปฏิบัติการ ห้ามเลือด ( ใช้ ผ้าสามเหลี่ยม )

22 คล้องแขน ปลายมือสูง เล็กน้อย

23 การห้ามเลือดใน ส่วนต่างๆ

24

25 การบาดเจ็บของ กระดูกและข้อ ข้อพลิก / แพลง ปวด บวม เสียกำลัง

26 การปฐมพยาบาล หลัก 4 ย.= RICE 1. หยุด (Rest) หยุด เคลื่อนไหว ข้อที่บาดเจ็บ พักในท่าที่ สบายที่สุด

27 ประคบครั้งละ ~ 15 – 20 นาที ประคบด้วย ความเย็นใน 24 ชั่วโมง แรก 2. เย็น (Ice)

28 3. ยึด (Compres s) พันยึด ด้วยผ้า ม้วนยืด

29 เพื่อช่วยลด อาการปวด และบวม ยกอวัยวะส่วนที่ บาดเจ็บให้สูงขึ้น 4. ยก (Elevation )

30 ฝึกปฏิบัติการพัน ข้อมือ - ข้อเท้า

31 แขน / ขาปวดมาก, บวม, รูปร่างผิดปกติ เกิด อุบัติเหตุ

32 การปฐม พยาบาล ใช้หลัก 4 ย. + เข้าเฝือก / ดาม

33 ฝึกปฏิบัติ ปลาย แขนหัก ข้อมือหัก

34 ข้อศอก หัก ต้น แขน หัก

35 การเคลื่อนย้าย แบบต่างๆ

36 การพยุง เดิน

37 4 มือ 3 มือ 2 มือ

38

39 การ อุ้ม

40 การ แบก

41 อุ้มคู่กอด หลัง ใช้ เก้าอี้ ไม่ใช้ เก้าอี้

42 การ ลาก

43 การเคลื่อนย้าย ท่านอน

44 การเคลื่อนย้าย โดยใช้เปล ใช้ผ้าห่ม ม้วนขอบ ใช้ไม้พลอง

45 การทำเปลนอน ด้วยมือ

46 การ เคลื่อนย้ ายด้วย เปลแข็ง

47


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล และสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย พิชญา สุธีวีระขจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google