งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้องกันการแพร่กระจาย เชื้อไข้หวัดนก / ไข้หวัดใหญ่ ในสถานพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้องกันการแพร่กระจาย เชื้อไข้หวัดนก / ไข้หวัดใหญ่ ในสถานพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การป้องกันการแพร่กระจาย เชื้อไข้หวัดนก / ไข้หวัดใหญ่ ในสถานพยาบาล

2 การจัดการในสถานบริการ สุขภาพ  การจัดการโดยทั่วไป 1. ติดป้ายแสดง ที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย เกี่ยวกับกลุ่มอาการ 2. ประเมินและรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อให้เร็ว ที่สุด

3

4  การจัดการผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไปรับการ รักษารพ.ที่ใกล้ที่สุด 1. ให้ได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุด รายงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งรพ.ที่ เหมาะสม 2. ควรจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในบริเวณที่มีการ แลกเปลี่ยนอากาศที่ดี เป็นห้องเดี่ยวแยก จากผู้ป่วยอื่นอย่างน้อย 1 เมตร

5  การแยกผู้ป่วย 1. แยกจุดรอตรวจและจุดรับการรักษาให้ ห่างจากผู้ป่วยอื่นอย่างน้อย 1 เมตร 2. ถ้าไม่สามารถแยกได้ให้รวมกลุ่มผู้ที่มี อาการเหมือนกันไว้ด้วยกัน แล้วแยกผู้ป่วย อื่นห่างออกไป 1 เมตร * ผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่น มะเร็ง เอดส์ หรือโรคอื่น มีโอกาสติดเชื้อง่ายต้องแยก ผู้ป่วยเหล่านี้ออก *

6

7  การดูแลสิ่งแวดล้อมด้านการระบายอากาศ - ให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ - ให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ เปิดหน้าต่าง ประตูทุกบาน ให้อากาศมี เปิดหน้าต่าง ประตูทุกบาน ให้อากาศมี การไหลเวียนที่ดี การไหลเวียนที่ดี

8  สุขอนามัยของทางเดินหายใจ - แนะนำผู้ป่วย ญาติ บุคลากรสุขภาพใช้ กระดาษทิชชูปิดปากและจมูกเวลาไอหรือ จาม แล้วล้างมืออย่างถูกวิธี - แนะนำผู้ป่วย ญาติ บุคลากรสุขภาพใช้ กระดาษทิชชูปิดปากและจมูกเวลาไอหรือ จาม แล้วล้างมืออย่างถูกวิธี - การใส่หน้ากากอนามัย - การใส่หน้ากากอนามัย

9

10

11  การทำความสะอาดมือ - เป็นมาตรการหลักในการป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อ - ควรมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้ทำความ สะอาดมือเสมอ - สมาชิกในครอบครัวควรกระตุ้นให้ล้าง มือบ่อยๆหลังจากสัมผัสผู้ป่วย สิ่งของ สิ่งแวดล้อมในห้องผู้ป่วย

12

13  การใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง - ใช้สำหรับบุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ญาติที่เข้าเยี่ยม - ในการดูแลปกติใช้ ถุงมือ Surgical mask กาวน์ แว่นตา - ใน Aerosol producing procedures ใช้ กาวน์กันน้ำ หมวก แว่นตาหรือ Face shield N-95หรือN-100 P-100

14

15

16

17

18

19

20 การทำความสะอาดสถานพยาบาล การทำความสะอาดสถานพยาบาล  เช็ดเปียกแทนการใช้ไม้กวาดแห้ง  ใช้น้ำผสมผงซักฟอกหรือสบู่ในการทำความ สะอาดทั่วไป  การทำความสะอาดสิ่งขับถ่าย สารคัดหลั่ง หรือ ละอองฝอยจากผู้ป่วย โดย 1. สวมถุงมือยาง 2. เช็ดสิ่งขับถ่ายของผู้ป่วยบนพื้นผิวออกให้มาก ที่สุดโดยใช้ผ้าหรือกระดาษก่อนทำความสะอาด ด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือสบู่ 3. ทำความสะอาดพื้นผิวโดย 70% Alcohol

21 การทำความสะอาดเครื่องมือ  เช็ดด้วย 70% Alcohol หลังการใช้ทุก ครั้ง เช่น Stethoscope รถเข็น  ควรใช้อุปกรณ์ Disposable

22 การซักฟอก  วิธีการในปัจจุบันที่ปฏิบัติของรพ.เพียงพอ โดยการใช้อุณหภูมิการซัก 70 องศา เซลเซียส และใช้ผงฟอกขาว  เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้อง เหมาะสม

23 การเตรียม 0.05% bleach  Cold water 1000 cc.  Sodium hyprochloride 10 cc. (2 ช้อนชา) (2 ช้อนชา)  ผสมใช้ใน 1 วัน

24 การขนส่งสิ่งส่งตรวจที่เก็บจากตัวผู้ป่วย  การเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยไปยังหน่วย ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ต้องเก็บในวัสดุที่ ป้องกันการรั่วไหล และมีการเขียนกำกับ อย่างชัดเจนถึงชนิดของสิ่งตรวจ วิธีการ เก็บ และวิธีการส่งตรวจ

25

26 การจัดการขยะ  ขยะจากผู้ป่วยถือเป็นขยะติดเชื้อ

27

28


ดาวน์โหลด ppt การป้องกันการแพร่กระจาย เชื้อไข้หวัดนก / ไข้หวัดใหญ่ ในสถานพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google