งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ฟังก์ชั่น Frequency  ช่วยในการจัดลำดับข้อมูลที่อยู่อย่างกระจัดกระจาย ให้อยู่ในรูปตารางแจกแจงความถี่ ซึ่งจะทำให้ ข้อมูลที่ถูกจัดลำดับออกมาดูง่าย  และกระชับยิ่งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ฟังก์ชั่น Frequency  ช่วยในการจัดลำดับข้อมูลที่อยู่อย่างกระจัดกระจาย ให้อยู่ในรูปตารางแจกแจงความถี่ ซึ่งจะทำให้ ข้อมูลที่ถูกจัดลำดับออกมาดูง่าย  และกระชับยิ่งขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ฟังก์ชั่น Frequency  ช่วยในการจัดลำดับข้อมูลที่อยู่อย่างกระจัดกระจาย ให้อยู่ในรูปตารางแจกแจงความถี่ ซึ่งจะทำให้ ข้อมูลที่ถูกจัดลำดับออกมาดูง่าย  และกระชับยิ่งขึ้น รูปแบบ  =FREQUENCY(data_array,bins_array) data_array= อาร์เรย์หรือการอ้างอิงไปยังชุด ของค่าที่ต้องการนับหาความถี่โดยเซลล์ที่ว่างและ ข้อความจะถูกละเว้น  bins_array= อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ ที่ต้องการให้นับความถี่ของ data_array

3 เลือกฟังก์ชั่น Frequency จาก แถบสูตร Data_array ใส่ชุดข้อมูลลงไป B4:F5 Bins_array ใส่ชุดข้อมูลลงไป C8:C10

4 ทำการ Copy สูตร

5 กด F2 กด Ctrl+Shift+Enter


ดาวน์โหลด ppt  ฟังก์ชั่น Frequency  ช่วยในการจัดลำดับข้อมูลที่อยู่อย่างกระจัดกระจาย ให้อยู่ในรูปตารางแจกแจงความถี่ ซึ่งจะทำให้ ข้อมูลที่ถูกจัดลำดับออกมาดูง่าย  และกระชับยิ่งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google