งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชั่น Frequency.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชั่น Frequency."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชั่น Frequency

2 ความหมาย ฟังก์ชั่น Frequency
ช่วยในการจัดลำดับข้อมูลที่อยู่อย่างกระจัดกระจายให้อยู่ในรูปตารางแจกแจงความถี่ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลที่ถูกจัดลำดับออกมาดูง่าย และกระชับยิ่งขึ้น รูปแบบ =FREQUENCY(data_array,bins_array) data_array= อาร์เรย์หรือการอ้างอิงไปยังชุดของค่าที่ต้องการนับหาความถี่โดยเซลล์ที่ว่างและข้อความจะถูกละเว้น bins_array= อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ ที่ต้องการให้นับความถี่ของdata_array

3 ตัวอย่างการใช้งาน เลือกฟังก์ชั่น Frequency จากแถบสูตร
Data_array ใส่ชุดข้อมูลลงไป B4:F5 Bins_array ใส่ชุดข้อมูลลงไป C8:C10

4 ตัวอย่างการใช้งาน ทำการ Copy สูตร

5 ตัวอย่าง กด F2 กด Ctrl+Shift+Enter


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชั่น Frequency.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google