งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบนัดพบ ตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี งบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบนัดพบ ตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี งบประมาณ 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบนัดพบ ตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี งบประมาณ 2557

2 โครงข่า ย Internet - ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน - ปรับปรุงข้อมูลบริษัท - ประกาศรับสมัครงาน - ส่งใบแจ้งตำแหน่งงานว่าง - เพิ่ม / แก้ไขประวัติ และข้อมูลส่วนตัว - ตรวจสอบงานที่ได้สมัครไว้ - ค้นหางาน / สมัครงานกับระบบ - ระบบกรองคุณสมบัติให้แบบ อัตโนมัติ - ค้นหางานด้วยตัวเอง - ตรวจสอบการสมัครเป็นนายจ้าง - ตรวจสอบผู้สมัครงาน - แก้ไข ควบคุม การใช้งาน - รายงานการจัดงาน -Export ข้อมูลในรูปแบบ XML - คัดลอกรายชื่อผู้หางาน - รับแจ้ง / ควบคุม ตรวจสอบ และ - อนุมัติ ประกาศแจ้งตำแหน่งงาน ว่าง เจ้าหน้าที่ ภาพรวมระบบนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ

3 คู่มือสำหรับผู้สมัครงาน การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ ผู้สมัครงานจะต้องทำการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบก่อน โดยคลิ๊กที่ ไอคอน “ ผู้หางานลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ ” 1

4 กรอกข้อมูลในหน้าลงทะเบียน โดยกำหนดให้ใช้เลขที่บัตรประชาชนเป็นรหัส ผู้ใช้งาน ( สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Card ท่านสามารถนำบัตรประชาชนแบบ Smart Card ของท่านใส่เข้าที่ ช่องอ่านบัตร แล้วกดปุ่ม " อ่านข้อมูลจาก Smart Card" ระบบจะนำข้อมูลจาก บัตรของท่านมาใส่ในแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ ) เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำท่านไปที่หน้ากรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนหางาน 2

5 ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวทั้งหมด หากมีเอกสาร แนบต่าง สามารถ upload เอกสารในแต่ละหัวข้อได้ทันที แนบ File เพิ่มเติม 3

6 4

7 5

8 6

9 การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว คุณสามารถใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเข้าระบบได้ทันทีโดย Login ผ่าน หน้าแรก เมื่อ Login แล้วจะปรากฎหน้าจอตามรูป โดยคลิ๊กที่เมนู “ ผู้สมัคร งาน  เพิ่ม / แก้ไขประวัติส่วนตัว ” เพื่อแก้ไขข้อมูล 7 บริษัทที่เรียกสัมภาษณ์

10 การตรวจสอบงานที่ได้เคยสมัครไว้ คุณสามารถใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเข้าระบบได้ทันทีโดย Login ผ่านหน้าแรก เมื่อ Login แล้วจะปรากฎหน้าจอตามรูป โดยคลิ๊กที่ เมนู “ ผู้สมัครงาน  งานที่คุณได้เคยสมัครไว้ ” 8 บริษัทที่สนใจขอสัมภาษณ์คุณ

11 การค้นหางานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติ โดยระบบ คัดกรองให้แบบอัตโนมัติ คุณสามารถใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเข้าระบบได้ทันทีโดย Login ผ่าน หน้าแรก เมื่อ Login แล้วจะปรากฎหน้าจอตามรูป โดยคลิ๊กที่เมนู “ ผู้สมัคร งาน  ตำแหน่งที่ตรงกับคุณสมบัติ ” 9 บริษัทที่สนใจขอสัมภาษณ์คุณ

12 การสมัครงาน แบบ ค้นหาด้วยตัวเอง เข้าไปที่เมนู “ ค้นหางาน ” สามารถค้นหางานที่ต้องการได้โดยเพียงระบุ บางส่วนของคำที่ต้องการค้นหาตามหัวข้อด้านล่าง แล้วกดปุ่ม " ค้นหา " ระบบจะแสดงตำแหน่งงานที่ตรงกับความต้องการที่จะค้นหา โดยจะแสดง ชื่อตำแหน่ง, ประเภทงาน, อัตราจ้าง, บริษัท, จังหวัดที่ทำงาน และบูทที่ บริษัทรอสัมภาษณ์ พร้อมทั้งยังสามารถดูรายละเอียดของตำแหน่งงาน ดังกล่าวได้โดยการคลิ๊กที่ชื่อตำแหน่งงาน และเมื่อสนใจสมัครงานนั้น สามารถกดปุ่ม " สมัครงาน " ในหน้าแสดงรายละเอียดได้ทันที หรือสามารถ กดปุ่มสมัครงานด้านท้ายตำแหน่งงานก็ได้ 10

13 การสมัครงาน แบบ ค้นหาด้วยตัวเอง เข้าไปที่เมนู “ ค้นหางาน ” สามารถค้นหางานที่ต้องการได้โดยเพียงระบุ บางส่วนของคำที่ต้องการค้นหาตามหัวข้อด้านล่าง แล้วกดปุ่ม " ค้นหา " ระบบจะแสดงตำแหน่งงานที่ตรงกับความต้องการที่จะค้นหา โดยจะแสดง ชื่อตำแหน่ง, ประเภทงาน, อัตราจ้าง, บริษัท, จังหวัดที่ทำงาน และบูทที่ บริษัทรอสัมภาษณ์ พร้อมทั้งยังสามารถดูรายละเอียดของตำแหน่งงาน ดังกล่าวได้โดยการคลิ๊กที่ชื่อตำแหน่งงาน 11

14 หลังจากที่เข้าไปดูรายละเอียดของงานได้โดยการคลิ๊กที่ชื่อตำแหน่งงาน แล้วกดปุ่ม " สมัครงาน " หากคุณต้องการสมัครงานนั้น 12

15 ตรวจสอบบริษัท ที่สนใจขอสัมภาษณ์คุณ คุณสามารถตรวจสอบ บริษัทที่เรียก เข้าสัมภาษณ์งานได้โดยเข้าไปที่ เมนู  “ บริษัทที่เรียกสัมภาษณ์ ” 13 บริษัทที่สนใจขอสัมภาษณ์คุณ


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบนัดพบ ตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี งบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google