งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบพลังงานหมุนเวียนเต็มร้อยที่กระบี่ ประสาท มีแต้ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบพลังงานหมุนเวียนเต็มร้อยที่กระบี่ ประสาท มีแต้ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบพลังงานหมุนเวียนเต็มร้อยที่กระบี่ ประสาท มีแต้ม
ระบบพลังงานหมุนเวียนเต็มร้อยที่กระบี่ ประสาท มีแต้ม 1. ความเป็นไปได้ 2. ทำอย่างไรให้เป็นจริง 3. สิ่งที่วิศวกรไม่บอกเรา 4. สองมายาคติ 5. ทำแล้วจะดีอย่างไร

2 การใช้ไฟฟ้าจังหวัดกระบี่

3 1 2552 2 กระบี่ทั้งจังหวัดใช้ไฟฟ้า 60 เมกะวัตต์
มีศักยภาพที่ผลิตจากชีวมวลได้ถึง 120 เมกะวัตต์ 1 2 “เราอยากจะส่งเสริมจังหวัดกระบี่เป็นต้นแบบที่ดี”

4 มกราคม 2554

5 เดินเครื่องเต็มที่ได้
นางสาวัน กล่าว่า ในจังหวัดกระบี่ จำนวน 13 โรง ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เองนั้น เมื่อเดินเครื่องเต็มที่ก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 42 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดกระบี่ คือ อยู่ที่ 100 เมกะวัตต์ โรงงานปาล์มอย่างเดียว นางสาวัน ตัน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่  เดินเครื่องเต็มที่ได้ 42 เมกะวัตต์ 40% ของการใช้

6 ก๊าซชีวภาพ

7 “ประเทศไทยเป็นเมืองยิ้มและ มีแสงอาทิตย์เยอะมากด้วย ซึ่งสามารถใช้ได้
แม้กระทั่งในฤดูฝน” Thailand the land of smiles and the land with a lot of sun too. This renewable energy can be used even during rainy season, where the sun is still shining strong between occasional rain showers. Stefan Sommer 

8 แผนที่แดด 2,000 หน่วย/ปี 2,200 หน่วย/ปี 2,100 หน่วย/ปี 1,800 หน่วย/ปี
เยอรมนี 1,300 หน่วย/ปี มิเนโซตา 1,700 หน่วย/ปี ญี่ปุ่น 1,200 หน่วย/ปี อินเดีย 1,900 หน่วย/ปี 1,200 หน่วย/ปี บราซิล 2,100 หน่วย/ปี ออสเตรเลีย 2,300 หน่วย/ปี นิวซีแลนด์ 1,200 หน่วย/ปี 2,000 หน่วย/ปี ปี เยอรมนีผลิตไฟฟ้าจากแสงแดด ได้มากกว่าที่คนไทยใน 20 จังหวัดอีสาน และ 14 จังหวัดภาคใต้ใช้รวมกัน 1,700 หน่วย/ปี 2,200 หน่วย/ปี 2,100 หน่วย/ปี 1,800 หน่วย/ปี

9 ผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดได้ 4,188 หน่วย/ปี
ทุก 20 ตารางเมตร ผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดได้ 4,188 หน่วย/ปี (เดือนละ 349 หน่วย หรือ ประมาณ 1,400 บาท/เดือน)

10 การใช้ไฟฟ้าจังหวัดกระบี่

11 57 ล้านหน่วย (8% ของความต้องการไฟฟ้าทั้งจังหวัด)
ถ้าผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 10% (13,577 ราย) ติดโซลาร์เซลล์ 3.2 กิโลวัตต์ (20 ตารางเมตร) บนหลังคา จะได้ไฟฟ้าปีละ 57 ล้านหน่วย (8% ของความต้องการไฟฟ้าทั้งจังหวัด)

12 โครงการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ และกังลมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
บนดาดฟ้าอาคาร โซลาร์เซลล์ขนาด 55 กิโลวัตต์ (ประมาณ 350 ตารางเมตร) กังหันลมแนวตั้ง 25 กิโลวัตต์ เริ่มทำงานเมื่อความเร็วลม 2 เมตร/วินาที ผลิตไฟฟ้าได้รวมกันปีละ 106,000 หน่วย ใช้งานได้ 25 ปี (ข้อมูลบริษัท) * ไม่บอกต้นทุน แผงโซลาร์เซลล์ กังหันลมแนวตั้ง(ผลิตไฟฟ้า)

13 ระบบพลังงานหมุนเวียนเต็มร้อยที่กระบี่
1.น้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม 42% 2.แสงแดดบนหลังคา % = 50% 3. ทะลายปาล์มเกิน 100% สรุป ระบบพลังงานหมุนเวียนเต็มร้อยที่กระบี่

14 1. ความเป็นไปได้ 2. ทำอย่างไรให้เป็นจริง 3. สิ่งที่วิศวกรไม่บอกเรา 4. สองมายาคติ 5. ทำแล้วจะดีอย่างไร

15 2. ทำอย่างไรให้เป็นจริง
(๑) ทำความคิดให้เป็นระบบ (๒) มีความกล้าหาญตัดสินใจ ไม่ประชานิยม (๓) ประชาชนคือพันธมิตรที่ดีที่สุด ต้องมีส่วนร่วม

16 “การถกเถียงเรื่องพลังงาน
แบบแยกส่วนตามลำพัง คือการลวงทางปัญญา” “To discuss energy as a separate matter is an intellectual illusion.” Dr. Hermann Scheer

17 ดีแต่ปาก ชอบแก้ตัว ขาดความกล้าหาญ เป็นปัญหาของผู้นำที่
“วีระบุรุษแห่งศตวรรษสีเขียว” ดีแต่ปาก ชอบแก้ตัว ขาดความกล้าหาญ

18 3. สิ่งที่วิศวกรไม่บอกเรา
1. ความเป็นไปได้ 2. ทำอย่างไรให้เป็นจริง 3. สิ่งที่วิศวกรไม่บอกเรา 4. สองมายาคติ 5. ทำแล้วจะดีอย่างไร

19 ความจริงที่วิศวกรไม่ยอมบอกคนไทย
อ้างว่า “พลังงานหมุนเวียนไม่แน่นอน บริหารยาก” ความจริงคือ เราสามารถพยากรณ์กรล่วงหน้าได้ ดังกราฟ แผนการผลิต การผลิตจริง จากแสงแดด จากลม จากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ จากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่

20 พลังงานหมุนเวียน 60.4%

21 การลด PEAK ในออสเตรเลีย

22 4. สองมายาคติ 3. สิ่งที่วิศวกรไม่บอกเรา 1. ความเป็นไปได้
2. ทำอย่างไรให้เป็นจริง 3. สิ่งที่วิศวกรไม่บอกเรา 4. สองมายาคติ 5. ทำแล้วจะดีอย่างไร

23 ต้นทุนสูง? 3.90 บาทและ 3.60 บาท

24 13 เซ็นต์ , 3.90 บาท

25 กลางคืนหรือฝนตกติดต่อกัน ๒-๓ วัน จะเอาไฟฟ้าที่ไหนใช้
ผลิตได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง

26

27 Supercritical steam ไอน้ำอุณหภูมิ 570 C ความดัน 23.5 megaPascals CSIRO ออสเตรเลีย

28 4. สองมายาคติ 5. ทำแล้วจะดีอย่างไร 3. สิ่งที่วิศวกรไม่บอกเรา
1. ความเป็นไปได้ 2. ทำอย่างไรให้เป็นจริง 3. สิ่งที่วิศวกรไม่บอกเรา 4. สองมายาคติ 5. ทำแล้วจะดีอย่างไร

29 เป็นธนาคาร เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นโรงไฟฟ้า พรรคการเมือง
ของผู้ติดแผงโซลาร์

30

31 สงคราม ความเหลื่อมล้ำ คอร์รัปชัน
สงคราม ความเหลื่อมล้ำ คอร์รัปชัน วิกฤติสภาวะโลกร้อน วิกฤติค่าเงิน และวิกฤติชนบท

32 A nation that can't control its
energy sources can't control its future.

33 1. ความเป็นไปได้


ดาวน์โหลด ppt ระบบพลังงานหมุนเวียนเต็มร้อยที่กระบี่ ประสาท มีแต้ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google