งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบันทึกค่าใช้จ่าย (Expense) สายการขาย. วัตถุประสงค์ การเข้าสู่ระบบฯ การบันทึกข้อมูล Trip เดินทาง การบันทึกข้อมูล ค่าใช้จ่าย การบันทึกข้อมูล เลขไมล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบันทึกค่าใช้จ่าย (Expense) สายการขาย. วัตถุประสงค์ การเข้าสู่ระบบฯ การบันทึกข้อมูล Trip เดินทาง การบันทึกข้อมูล ค่าใช้จ่าย การบันทึกข้อมูล เลขไมล์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบันทึกค่าใช้จ่าย (Expense) สายการขาย

2 วัตถุประสงค์ การเข้าสู่ระบบฯ การบันทึกข้อมูล Trip เดินทาง การบันทึกข้อมูล ค่าใช้จ่าย การบันทึกข้อมูล เลขไมล์ หัวข้อ ถาม – ตอบ 1 2 3 4 5 6

3 วัตถุประสงค์ บันทึกค่าใช้จ่ายเข้าระบบฯ บริการการขายตรวจสอบข้อมูล และติดตามการนำส่งข้อมูลผ่านระบบฯ บริการการขายตรวจสอบข้อมูล และติดตามการนำส่งข้อมูลผ่านระบบฯ การเงินและบัญชี สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบฯ ค้นหาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายคืนได้อย่างรวดเร็ว

4 ตรวจสอบก่อนใช้ระบบฯ Browser (IE) Block Pop-up Browser (IE) Version 9

5 (1) การเข้าสู่ระบบฯ ผ่านทาง LAN ภายในบริษัท 1

6 (2) การเข้าสู่ระบบฯ ผ่านทาง Internet ภายนอกบริษัท 1 url : ssl.boonrawd.co.th เหมือน Email

7 (2) การเข้าสู่ระบบฯ ผ่านทาง Internet ภายนอกบริษัท 2

8 3

9 หน้าเข้าสู่ระบบบันทึกค่าใช้จ่าย (Expense) คลิกปุ่ม “ เข้าสู่ระบบ ” 1111

10 หน้าแรก คลิก “Change Password”

11 แก้ไขรหัสผ่าน คลิกปุ่ม “ ยืนยัน ”

12 ระบบบันทึกค่าใช้จ่าย (Expense) 2. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่าย 1. บันทึกข้อมูลทริป (Trip) 3. บันทึกข้อมูลเลขไมล์

13 บันทึก ข้อมูล (Trip)

14 บันทึก Trip เมนู สร้างรายการ เลือก “ บันทึก Trip”

15 บันทึก Trip ( ต่อ ) คลิกปุ่ม “ เพิ่ม ”

16 บันทึก Trip ( ต่อ ) คลิกปุ่ม “ บันทึก ” POP UP

17 บันทึก Trip ( ต่อ )

18 แก้ไข วันเดินทาง แก้ไข วันเดินทาง คลิกรูป “ แก้ไข ”

19 แก้ไข วันเดินทาง ( ต่อ ) คลิกปุ่ม “ บันทึก ” POP UP ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข

20 แก้ไข วันปิดทริป แก้ไข วันกลับ คลิกรูป “ แก้ไข ”

21 แก้ไข วันปิดทริป ( ต่อ ) คลิกปุ่ม “ บันทึก ” POP UP ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข

22 พิมพ์ รายงาน Trip รายบุคคล หลังจากตรวจสอบข้อมูล คลิกปุ่ม “ พิมพ์ ”

23 รายงาน Trip รายบุคคล ลายเซ็น A4

24 บันทึกข้อมูล ค่าใช้จ่าย

25 บันทึกค่าใช้จ่าย เมนู สร้างรายการ เลือก “ บันทึกค่าใช้จ่าย ”

26 บันทึกค่าใช้จ่าย ( ต่อ ) คลิกปุ่ม “ เพิ่ม ”

27 บันทึกค่าใช้จ่าย ( ต่อ ) POP UP

28 หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย คลิกเลือกหมวดหมู่ ค่าใช้จ่าย

29 บันทึกค่าใช้จ่าย ( ต่อ ) คลิกปุ่ม “ บันทึก ”

30 บันทึกค่าใช้จ่าย ( ต่อ ) บันทึกค่าใช้จ่าย เสร็จสิ้นแล้ว คลิกปุ่ม “ ยกเลิก ”

31 แก้ไข บันทึกค่าใช้จ่าย ต้องการลบ คลิกรูป “ ถังขยะ ” ต้องการแก้ไข คลิกรูป “ แก้ไข ”

32 แก้ไข บันทึกค่าใช้จ่าย ( ต่อ ) POP UP ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข หลังจากแก้ไข คลิกปุ่ม “ บันทึก ”

33 พิมพ์ รายงานค่าใช้จ่ายรายบุคคล หลังจากเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “ พิมพ์ ”

34 รายงานค่าใช้จ่ายรายบุคคล A4

35 ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำส่ง รายการ ลายเซ็น

36 นำส่งรายการค่าใช้จ่าย คลิกปุ่ม “ ส่งรายการ ”

37 บันทึกข้อมูล จดเลขไมล์

38 จดเลขไมล์ เมนู สร้างรายการ เลือก “ จดเลขไมล์ ”

39 จดเลขไมล์ ( ต่อ ) คลิกปุ่ม “ เพิ่ม ”

40 จดเลขไมล์ ( ต่อ ) เมนู สร้างรายการ เลือก “ จดเลขไมล์ ” หลังจากแก้ไข คลิกปุ่ม “ บันทึก ”

41 จดเลขไมล์ ( ต่อ ) เมนู สร้างรายการ เลือก “ จดเลขไมล์ ”

42 กรณีมีค่าน้ำมัน (Fleet Card) หลังจากแก้ไข คลิกปุ่ม “ บันทึก ”

43 พิมพ์ รายงานเลขไมล์รายบุคคล หลังจากตรวจสอบข้อมูล คลิกปุ่ม “ พิมพ์ ”

44 รายงานเลขไมล์รายบุคคล

45 ถาม – ตอบ เกี่ยวกับเอกสาร คุณสุภาพร แสงเกตุ ( ภา ) หัวหน้าหน่วยเอกสารและตรวจสอบ 3 โทร. 02-659-2 422 อีเมล supaporn_m@boonrawd.co.thsupaporn_m@boonrawd.co.th คุณหนึ่งนุช ศรีเกษสุข ( ตู่ ) หัวหน้าหน่วยเอกสารและตรวจสอบ 2 โทร. 02-659-2368 อีเมล nhungnuch@boonrawd.co.thnhungnuch@boonrawd.co.th เกี่ยวกับระบบฯ Download เอกสารได้ที่ http://portal.singhanetwork.com คุณทรงพล ไอยราคม ( ดิว ) เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ โทร. 02-659-2291 Line ID : songphol.brt อีเมล songphol_a@boonrawd.co.thsongphol_a@boonrawd.co.th คุณสุกานดา เกาะประเสริฐ ( ปลา ) หัวหน้าหน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ โทร. 02-659-2291 Line ID : sukanda.brt อีเมล sukanda_k@boonrawd.co.thsukanda_k@boonrawd.co.th

46 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ระบบบันทึกค่าใช้จ่าย (Expense) สายการขาย. วัตถุประสงค์ การเข้าสู่ระบบฯ การบันทึกข้อมูล Trip เดินทาง การบันทึกข้อมูล ค่าใช้จ่าย การบันทึกข้อมูล เลขไมล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google