งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O สื่อการเรียนการสอนผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยโปรแกรม Moodle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O สื่อการเรียนการสอนผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยโปรแกรม Moodle."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O สื่อการเรียนการสอนผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยโปรแกรม Moodle

2 www.themegallery.com Moodle Moodle เป็นซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการจัดการ รายวิชาผ่านเว็บ โดยกำหนดให้มีระบบการจัดการ เว็บไซต์ซึ่งรองรับทั้งผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และ ผู้เรียน มีเครื่องมือที่ช่วยในการจัดแหล่งความรู้ กิจกรรม และสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน ผ่านเว็บให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจาก Open Source Software ได้แก่ php และ mys

3 www.themegallery.com ข้อดีของ Moodle 1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนโดย สามารถใช้เป็นสื่อหลักและสื่อเสริม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีประสิทธิภาพทางการการเรียนสูงขึ้น 2. ใช้งานง่ายทั้งสำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และผู้เรียน 3. มีมาตรฐาน e-learing และรองรับมาตรฐาน SCORM 4. มีเครื่องมือที่ใช้สร้างแหล่งความรู้ และกิจกรรมแบบ ออนไลน์ครบถ้วน 5. เป็นระบบที่สร้างความเชื่อมโยงทางวิชาการ 6. มีเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินผลการเรียน 7. สามารถใช้งานได้ดีทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux 8. เป็น Open Source Software สามารถใช้งานได้ฟรี 9. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4 www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O สื่อการเรียนการสอนผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยโปรแกรม Moodle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google