งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้คำสั่ง เงื่อนไข การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้คำสั่ง เงื่อนไข การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้คำสั่ง เงื่อนไข การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 ความสำคัญของคำสั่ง เงื่อนไข ช่วยให้คอมพิวเตอร์ต่างจาก เครื่องคิดเลข ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถ ตัดสินใจได้

3 คำสั่งเงื่อนไขใน php คล้ายกับในภาษาซี if if … else if … else if … else

4 รูปแบบ if if ( เงื่อนไข ) { คำสั่งที่ต้องการให้ทำเมื่อ เงื่อนไขเป็นจริง ; }

5 รูปแบบ if … else if ( เงื่อนไข ) { คำสั่งที่ต้องการให้ทำเมื่อ เงื่อนไขเป็นจริง ; } else { คำสั่งที่ต้องการให้ทำเมื่อ เงื่อนไขเป็นเท็จ ; }

6 รูปแบบ if … else if … else if ( เงื่อนไข 1) { คำสั่งที่ต้องการให้ทำเมื่อเงื่อนไข 1 เป็นจริง ; } else if ( เงื่อนไข 2){ คำสั่งที่ต้องการให้ทำเมื่อเงื่อนไข 2 เป็นจริง ; } else if ( เงื่อนไข 3){ คำสั่งที่ต้องการให้ทำเมื่อเงื่อนไข 3 เป็นจริง ; } … else { คำสั่งที่ต้องการให้ทำเมื่อไม่มีเงื่อนไขใดเป็นจริง ; }

7 ตัวอย่างที่ 1 รับคะแนนมาจาก html แล้ว ตรวจสอบว่ามากกว่าหรือเท่ากับ 50 หรือไม่ ถ้าจริง ให้แสดงคำ ว่า ผ่านด้วยสีเขียว ถ้าเท็จ ให้ แสดงคำว่า ตก สีแดง ไฟล์ html ชื่อ input_score.html ไฟล์ php ชื่อ check.php

8 input_score.html กรุณาป้อนคะแนนสอบ ( เต็ม 100)

9 check.php =50) { printf(“ ผ่าน ”); } else { printf(“ ตก ”); } ?>

10 การสร้าง link ด้วย html ใช้ tag มีรูปแบบคือ ข้อความลิงค์ ตัวอย่างเช่น ไป google จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

11 การสร้าง link ด้วย html หรือลิงค์ไปยังไฟล์ html ของเราก็ได้แต่ต้องอ้างอิงที่อยู่ให้ ถูกต้อง ถ้าอยู่ที่เดียวกันก็สามารถใช้ชื่อได้เลย เช่น ไฟล์ a.html กับ b.html อยู่ที่เดียวกันเราสามารถเพิ่มคำสั่งลิงค์ ต่อไปนี้ในไฟล์ a.html ได้เลย คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดไฟล์ b.html


ดาวน์โหลด ppt การใช้คำสั่ง เงื่อนไข การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google