งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้คำสั่งเงื่อนไข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้คำสั่งเงื่อนไข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้คำสั่งเงื่อนไข
การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 ความสำคัญของคำสั่งเงื่อนไข
ช่วยให้คอมพิวเตอร์ต่างจากเครื่องคิดเลข ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถตัดสินใจได้

3 คำสั่งเงื่อนไขใน php คล้ายกับในภาษาซี if if … else if … else if … else

4 รูปแบบ if if (เงื่อนไข) { คำสั่งที่ต้องการให้ทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง;
}

5 รูปแบบ if … else if (เงื่อนไข) {
คำสั่งที่ต้องการให้ทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง; } else { คำสั่งที่ต้องการให้ทำเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ;

6 รูปแบบ if … else if … else
คำสั่งที่ต้องการให้ทำเมื่อเงื่อนไข 1 เป็นจริง; } else if (เงื่อนไข 2){ คำสั่งที่ต้องการให้ทำเมื่อเงื่อนไข 2 เป็นจริง; else if (เงื่อนไข 3){ คำสั่งที่ต้องการให้ทำเมื่อเงื่อนไข 3 เป็นจริง; else { คำสั่งที่ต้องการให้ทำเมื่อไม่มีเงื่อนไขใดเป็นจริง;

7 ตัวอย่างที่ 1 รับคะแนนมาจาก html แล้วตรวจสอบว่ามากกว่าหรือเท่ากับ 50 หรือไม่ ถ้าจริง ให้แสดงคำว่า ผ่านด้วยสีเขียว ถ้าเท็จ ให้แสดงคำว่า ตก สีแดง ไฟล์ html ชื่อ input_score.html ไฟล์ php ชื่อ check.php

8 input_score.html <form action=check.php method=post>
กรุณาป้อนคะแนนสอบ(เต็ม 100)<input type=text name=score> <input type=submit value=‘ส่งคะแนน’> </form>

9 check.php <?php $s = stripslashes($_POST[‘score']);
if ($s>=50) { printf(“<font color=green>ผ่าน </font>”); } else { printf(“<font color=red>ตก </font>”); ?>

10 การสร้าง link ด้วย html
ใช้ tag <a> มีรูปแบบคือ <a href=เว็บเพจที่ต้องการไป>ข้อความลิงค์ </a> ตัวอย่างเช่น <a href=http://www.google.co.th>ไป google </a> จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

11 การสร้าง link ด้วย html
หรือลิงค์ไปยังไฟล์ html ของเราก็ได้แต่ต้องอ้างอิงที่อยู่ให้ถูกต้อง ถ้าอยู่ที่เดียวกันก็สามารถใช้ชื่อได้เลย เช่น ไฟล์ a.html กับ b.html อยู่ที่เดียวกันเราสามารถเพิ่มคำสั่งลิงค์ต่อไปนี้ในไฟล์ a.html ได้เลย <a href=b.html> คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดไฟล์ b.html </a>


ดาวน์โหลด ppt การใช้คำสั่งเงื่อนไข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google