งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์การใช้ eDLTV

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์การใช้ eDLTV"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์การใช้ eDLTV
โรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพท.นครนายก กับ

2 การนำระบบ eDLTV มาใช้งานในโรงเรียน
ในอดีต ใช้การสอน online พร้อมกับ โรงเรียนวังไกลกังวล

3 ปัญหาที่พบ จากการใช้งานระบบ online
เวลาออกอากาศกับเวลา สอนจริงที่โรงเรียนไม่ตรงกัน

4 ปัญหาที่พบ จากการใช้งานระบบ online
สอนไม่ทัน และไม่สามารถ ย้อนกลับไม่ได้

5 ปัญหาที่พบ จากการใช้งานระบบ online
การสอนขาดความต่อเนื่อง เพราะบางครั้งโรงเรียนมีกิจกรรมอื่น

6 การแก้ปัญหา อัด VDO ตามรายการสอน ที่ออกอากาศ

7 ปัญหา ใช้ม้วน VDO จำนวนมาก ครู 1 คนสอนหลายวิชา หลายชั้นเรียน

8 ปัจจุบัน ใช้ระบบ eDLTV
มีความสะดวกในการใช้งาน สอนได้ตรงตามตารางสอน กำหนดเวลาสอนได้เอง ตามความต้องการ

9 ปัจจุบัน ใช้ระบบ eDLTV
ครูสามารถดูการสอนล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัว และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ล่วงหน้า

10 ในโรงเรียนวัดโพธิ์แทน
รูปแบบการใช้ eDLTV ในโรงเรียนวัดโพธิ์แทน

11 แบบที่ 1 ใช้จากเครือข่าย ห้องคอมพิวเตอร์ แบบ 1:1

12 ใช้จากเครือข่ายห้องคอมพิวเตอร์

13 ใช้จากเครือข่ายห้องคอมพิวเตอร์

14 ใช้จากเครือข่ายห้องคอมพิวเตอร์

15 แบบที่ 2 ใช้จาก Ext.HDD เพื่อ แสดงผลทางโทรทัศน์ แบบ1เครื่อง :1ห้องเรียน

16 TV out แสดงผลทางโทรทัศน์

17 TV out แสดงผลทางโทรทัศน์

18 TV out แสดงผลทางโทรทัศน์

19

20 TV out แสดงผลทางโทรทัศน์

21 TV out แสดงผลทางโทรทัศน์

22 รูปแบบการสอน ใช้ประกอบการสอนปกติ ใช้สอนซ้ำ/สอนซ่อมเสริม

23 หากเป็นกิจกรรมการปฏิบัติ ครูจะต้องจัดเตรียม หรือให้นักเรียนนำมาล่วงหน้าก่อนทำกิจกรรม

24 ครูควบคุม ดูแล กำกับ ชั้นเรียน และสรุปเนื้อหา ในแต่ละช่วง VDO

25 จัดทำแบบฝึกเพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการทำกิจกรรม

26 การวัดและประเมินผล ครูจัดทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้

27 ประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรม
ประเมินผลจากชิ้นงาน/ผลงาน

28 โครงสร้างรายวิชา ที่สอนโดยใช้ระบบ eDLTV

29 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาฯ สังคมฯ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

30 ภาพประกอบการทำกิจกรรม
บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์การใช้ eDLTV

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google