งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องหลักการปฏิบัติตนในการใช้บริการ ทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา พ 016 สุขศึกษา โดย อ. จุรีไม้จันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องหลักการปฏิบัติตนในการใช้บริการ ทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา พ 016 สุขศึกษา โดย อ. จุรีไม้จันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เรื่องหลักการปฏิบัติตนในการใช้บริการ ทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา พ 016 สุขศึกษา โดย อ. จุรีไม้จันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

3 หลักการปฏิบัติตน ในการใช้บริการทาง การแพทย์ หลักทั่วไป หลักการปฏิบัติเมื่อไปพบแพทย์ เพื่อให้ตรวจรักษา หลักการปฏิบัติเมื่อไปพบแพทย์ เพื่อให้ตรวจรักษา ขั้นตอนการใช้บริการสาธารณสุข สรุป สรุป

4 หลักทั่วไปในการใช้บริการทาง แพทย์ ควรมีแพทย์ประจำตัวหรือครอบครัว เพราะจะมี ข้อมูลเก่าๆที่ทำให้วินิจฉัยโรคได้ดีขึ้น ถ้าไม่ใช่แพทย์ประจำตัว ต้องศึกษาความชำนาญ รวมทั้งสำนักงานของแพทย์คนใหม่ด้วย จำประวัติการป่วยให้ถี่ถ้วน เช่นการฉีดยา แพ้ยา อะไร เพื่อจะแจ้งแพทย์ได้ถูกต้อง ศึกษาขั้นตอนการรักษาให้ดี ไม่เปลี่ยนแพทย์รักษาบ่อยๆ ถ้าไม่จำเป็น เพราะ การรักษาจะเหมือนเริ่มนับ 0 ใหม่

5 ขั้นตอนการรักษา

6 หลักการปฏิบัติ เมื่อไปพบแพทย์เพื่อให้ตรวจ รักษา ควรไปพบแพทย์เมื่อเริ่มเจ็บป่วย ในกรณีที่ อาจรุนแรงขึ้นได้ ควรนัดก่อนไปหา และไปให้ตรงเวลา หากป่วยรุนแรง ไม่ควรไปพบแพทย์ที่ บ้านพักเพราะไม่มีเครื่องมือ แต่งกายให้พร้อม เช่น ใส่เสื้อที่ถอดง่าย เพื่อความสะดวกในการตรวจ ควรนำบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย อาจจะ ได้ใช้

7 หลักการปฏิบัติ เมื่อไปพบแพทย์เพื่อให้ตรวจ รักษา ถ้าไม่แน่ใจว่าแพทย์จะให้พักรักษาตัวที่บ้าน หรือไม่ ควรเตรียมของเพื่อพักที่โรงพยาบาล ด้วย ถ้าป่วยหนักควรนำผู้ติดตามไปด้วย ไม่ควรนำเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีไปด้วย ควรเตรียมเงินไปมากพอควร ควรนำสิ่งผิดปกติหรือวัตถุต้นเหตุไปด้วย เช่น ปัสสาวะ เสมหะ ยาที่ซื้อมาเอง อาหาร ที่คาดว่าเป็นพิษ เป็นต้น

8 ขั้นตอนการใช้บริการ สาธารณสุข บ้าน ไปโรงพยาบาล รับบัตรคิว ตรวจร่างกายทั่วไปตรวจรักษาโดยแพทย์ จ่ายเงิน รับยา

9 สรุป การไปตรวจรักษานั้นเราจะต้อง เตรียมตัวเพื่อ ความสะดวกและความรวดเร็วของ แพทย์ในการรักษา ถ้ารู้สึกว่าไม่สบายควรรีบรักษา ไม่ควรทิ้ง ไว้นานๆ ทางที่ดีเราควรรักษา สุขภาพให้แข็งแรง อยู่เสมอจะดีกว่าการไปพบแพทย์นะ คะ …. สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่องหลักการปฏิบัติตนในการใช้บริการ ทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา พ 016 สุขศึกษา โดย อ. จุรีไม้จันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google