งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Citric Acid Cycle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Citric Acid Cycle."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Citric Acid Cycle

2 Acetyl-CoA Respiratory Chain Citric Acid Cycle Carbohydrates Lipids
Proteins Acetyl-CoA Citric Acid Cycle Respiratory Chain

3 ปฏิกิริยาแรกของ Citric Acid Cycle
การรวมตัวระหว่าง Acetyl-CoA กับ Oxaloacetate CCOOH CH2COOH  O CH3C~S.CoA  O (Acetyl-CoA) + (Oxaloacetate)

4 O H  H CC ~ S.CoA H O  CH3C~S.CoA  O CCOOH + CH2COOH

5 O H  H CC ~ S.CoA H O  CCOOH CH2COOH Enzyme : Citrate synthase

6 O H  H CC ~ S.CoA H O CCOOH CH2COOH

7 H2O O H  H CC ~ OH S.CoA H (Coenzyme A) HO CCOOH HCCOOH H

8 H H CCOOH HOCCOOH HCCOOH H Tricarboxylic Acid Citric Acid

9 H H CCOOH HCCOOH HO CCOOH H Isocitrate

10 H H CCOOH HCCOOH H OCCOOH NAD H Isocitrate

11 Respiratory Chain H H CCOOH HCCOOH H NAD + H OCCOOH + Isocitrate

12 H H CCOOH HC COO H O=CCOOH Oxalosuccinate

13 H H CCOOH CO2 HCH O=CCOOH -Ketoglutarate

14 H H CCOOH HCH O=C COO H + CoAS H CO2 NAD NADH + H+
Respiratory Chain NADH + H+

15 H H CCOOH HCH O=C~SCoA + H2O + GDP + Pi Succinyl-CoA

16 H H CCOOH HCH O=C ~ SCoA H2O GDP + Pi

17 H H CCOOH HCH O=C OH H SCoA + GDP + Pi

18 H H CCOOH HCCOOH H Succinate

19 FAD FAD H2 Respiratory Chain H H CCOOH HCCOOH H Succinate

20 H CCOOH HOOCCH Fumarate

21 H2O H CCOOH HOOCCH Fumarate

22 H HO CCOOH HCCOOH H Fumarate

23 H HO CCOOH HCCOOH H L-Malate

24 + NAD NAD + Respiratory Chain H H O CCOOH HCCOOH H L-Malate

25 O= CCOOH HCCOOH H Oxaloacetate เริ่มต้นวงรอบใหม่

26 End of Presentation


ดาวน์โหลด ppt Citric Acid Cycle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google