งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Citric Acid Cycle. Acetyl-CoA CarbohydratesLipidsProteins Citric Acid Cycle Respiratory Chain.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Citric Acid Cycle. Acetyl-CoA CarbohydratesLipidsProteins Citric Acid Cycle Respiratory Chain."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Citric Acid Cycle

2 Acetyl-CoA CarbohydratesLipidsProteins Citric Acid Cycle Respiratory Chain

3 ปฏิกิริยาแรกของ Citric Acid Cycle การรวมตัวระหว่าง Acetyl-CoA กับ Oxaloacetate การรวมตัวระหว่าง Acetyl-CoA กับ Oxaloacetate C  COOH CH 2  COOH  O + CH 3  C~S.CoA  O (Acetyl-CoA) (Oxaloacetate)

4 C  COOH CH 2  COOH  O + CH 3  C~S.CoA  O CCCC O HH H S.CoA~ H

5 C  COOH CH 2  COOH  O CCCC O HH H S.CoA~ H Enzyme : Citrate synthase

6 C  COOH CH 2  COOH O CCCC  O HH H S.CoA~ H

7 C  COOH CCCC  O H2OH2O HOHO  HH H H  C  COOH H S.CoA~  OH H (Coenzyme A)

8 COOH C  COOH HOCOOH HO  C  COOH COOH H  C  COOH H HH H Tricarboxylic Acid Citric Acid

9 COOH C  COOH HCOOH H  C  COOH COOH  C  COOH H HH H Isocitrate HO

10 COOH C  COOH HCOOH H  C  COOH OCOOH O  C  COOH H HH H Isocitrate H NAD

11 COOH C  COOH HCOOH H  C  COOH OCOOH O  C  COOH H HH Isocitrate HHNAD + Respiratory Chain +

12 COOH C  COOH HHCHHC H HH COOH O=C  COOH Oxalosuccinate COO H

13 COOH C  COOH HCHHCH COOH O=C  COOH H HH  -Ketoglutarate CO 2

14 COOH C  COOH HCHHCH O=C  H HH CoA  S + CO 2 NAD NADH + H + COOH H Respiratory Chain

15 COOH C  COOH HCHHCH O=C~S  CoA H HH Succinyl-CoA + H 2 O + GDP + P i

16 COOH C  COOH HCHHCH O=C H HH H2OH2O GDP + P i S  CoA~

17 COOH C  COOH HCHHCH O=C H HH GDP + P i S  CoA H  OH +

18 COOH C  COOH COOH H  C  COOH H HH Succinate H

19 COOH C  COOH COOH H  C  COOH H HH Succinate H FAD Respiratory Chain H2H2

20 COOH C  COOH HOOC HOOC  C  H HH Fumarate

21 COOH C  COOH HOOC HOOC  C  H HH Fumarate H2OH2O

22 C  COOH H  C  COOH HO  Fumarate H H

23 COOH C  COOH COOH H  C  COOH HO  L-Malate H H

24 COOH C  COOH COOH H  C  COOH OO L-Malate H H H NAD + Respiratory Chain +

25 COOH C  COOH COOH H  C  COOH O= H Oxaloacetate เริ่มต้นวงรอบใหม่

26 End of Presentation


ดาวน์โหลด ppt Citric Acid Cycle. Acetyl-CoA CarbohydratesLipidsProteins Citric Acid Cycle Respiratory Chain.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google