งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ KM ขับเคลื่อนใน การทำงานที่น่าน การสร้างความ เข้าใจ / สร้างคน เวทีเรียนรู้ / ช่องทาง หลังการเรียนรู้ต้อง AAR กระบวนก าร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ KM ขับเคลื่อนใน การทำงานที่น่าน การสร้างความ เข้าใจ / สร้างคน เวทีเรียนรู้ / ช่องทาง หลังการเรียนรู้ต้อง AAR กระบวนก าร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ KM ขับเคลื่อนใน การทำงานที่น่าน การสร้างความ เข้าใจ / สร้างคน เวทีเรียนรู้ / ช่องทาง หลังการเรียนรู้ต้อง AAR กระบวนก าร

2 ผลที่ เกิดขึ้น วางแผนก่อนทำงาน คนในองค์กร – มีความกะตือรืนล้น – มีทักษะการเขียน – เกิดพลเมืองจิตอาสา เกิดองค์ความรู้ใหม่ / ชุดความรู้ท้องถิ่น

3 ผลที่ เกิดขึ้น ( ต่อ ) ใช้ช่องทางระบบ ส่งเสริมอย่างคุ้มค่า ปฏิสัมพันธ์กับองค์กร ภายนอก เกิดนักวิจัยชุมชน

4 ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ สำนึกในหน้าที่ ผู้ประสานงานมีความ ชัดเจน คุณลิขิตทำหน้าที่ด้วย ใจ สร้างแรงจูงใจ – เพื่อสอนเพื่อน – ยกย่อง – เริ่มต้นจากงานเล็กๆ ที่ เขาสนใจ

5 ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ สร้างโอกาสให้กับ ตนเอง – แสวงหาพันธมิตร – เวทีเรียนรู้ – ทำโดยไม่ต้องสั่ง การ CKO สนับสนุน

6 ประเด็นที่ ต้องการนำเสนอ เรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง ลงมือปฏิบัติ ทันที ลดความเป็น ตัวตน

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt การใช้ KM ขับเคลื่อนใน การทำงานที่น่าน การสร้างความ เข้าใจ / สร้างคน เวทีเรียนรู้ / ช่องทาง หลังการเรียนรู้ต้อง AAR กระบวนก าร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google