งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ KM ขับเคลื่อนในการทำงานที่น่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ KM ขับเคลื่อนในการทำงานที่น่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ KM ขับเคลื่อนในการทำงานที่น่าน
กระบวนการ การสร้างความเข้าใจ / สร้างคน เวทีเรียนรู้/ช่องทาง หลังการเรียนรู้ต้อง AAR

2 ผลที่เกิดขึ้น วางแผนก่อนทำงาน คนในองค์กร
มีความกะตือรืนล้น มีทักษะการเขียน เกิดพลเมืองจิตอาสา เกิดองค์ความรู้ใหม่/ชุดความรู้ท้องถิ่น

3 ผลที่เกิดขึ้น (ต่อ) ใช้ช่องทางระบบส่งเสริมอย่างคุ้มค่า
ปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก เกิดนักวิจัยชุมชน

4 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
สำนึกในหน้าที่ ผู้ประสานงานมีความชัดเจน คุณลิขิตทำหน้าที่ด้วยใจ สร้างแรงจูงใจ เพื่อสอนเพื่อน ยกย่อง เริ่มต้นจากงานเล็กๆ ที่เขาสนใจ

5 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
สร้างโอกาสให้กับตนเอง แสวงหาพันธมิตร เวทีเรียนรู้ ทำโดยไม่ต้องสั่งการ CKO สนับสนุน

6 ประเด็นที่ต้องการนำเสนอ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ลงมือปฏิบัติทันที ลดความเป็นตัวตน

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt การใช้ KM ขับเคลื่อนในการทำงานที่น่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google