งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเกษตร จังหวัด สุพรรณบุรี สถานีพัฒนาที่ดิน สุพรรณบุรี สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ปราญช์เกษตร ศูนย์บริหาร ศัตรูพืชจังหวัด สุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเกษตร จังหวัด สุพรรณบุรี สถานีพัฒนาที่ดิน สุพรรณบุรี สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ปราญช์เกษตร ศูนย์บริหาร ศัตรูพืชจังหวัด สุพรรณบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สำนักงานเกษตร จังหวัด สุพรรณบุรี สถานีพัฒนาที่ดิน สุพรรณบุรี สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ปราญช์เกษตร ศูนย์บริหาร ศัตรูพืชจังหวัด สุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยข้าว สุพรรณบุรี

3

4 สำนักงาน เกษตร + หน่วยงาน ภาคี วิทยากร เกษตร เกษตรกร ต้นแบบ เกษตรกร เป้าหมาย 1:40

5

6

7

8 แผนภาพ : ช่วย อธิบายเนื้อหา แถบสีและอักษร : แบ่ง ประเด็นเนื้อเรื่อง ภาพ : ช่วยเพิ่ม ความเข้าใจ เลขหน้า : สะดวก ในการใช้งาน

9 แผนภาพ : ช่วย อธิบายเนื้อหา แถบสีและอักษร : แบ่ง ประเด็นเนื้อเรื่อง ภาพ : ช่วยเพิ่ม ความเข้าใจ

10 3 ลด ลดเมล็ดพันธุ์ ลดเมล็ดพันธุ์ ลดปุ๋ยเคมี ลดปุ๋ยเคมี ลดสารเคมี ลดสารเคมี 1 เพิ่ม เพิ่มความ อุดมสมบูรณ์ ของดิน เพิ่มความ อุดมสมบูรณ์ ของดิน 2 ปฏิบัติ เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจ พอเพียง การทำบัญชี การทำบัญชี ความยาว 17:46 นาที แบ่งเป็น 3 ประเด็น มี 6 ตอน

11 รายการรายละเอียดต้นทุ น ค่าเตรียมดินไถดะ ไถแปร ตีเทือก 700 ค่าเมล็ดพันธุ์ 25 กก. ละ 23 บาท 575 ค่าปุ๋ยเคมีใสปุ๋ย 3 ครั้ง ปริมาณ 55 กก. 822 ค่าสารเคมีกำจัดแมลง กำจัดโรค กำจัดหญ้า 1,23 6 ค่าจ้างแรงงานหว่าน ดูแล ใส่ปุ๋ย 560 ค่าจ้างเก็บเกี่ยว 600 ค่าเช่านา 4,00 0 รวม 8,49 3

12 การเตรียมดิน  ตรวจวิเคราะห์ดินด้วย soil test kit  ตรวจวิเคราะห์ดินเก็บตัวอย่างส่งตรวจ การปรับปรุงบำรุงดิน  ไม่เผาตอซัง  ใช้ปุ๋ยอินทรีย์  ใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ

13 รายการก่อนหลังเพิ่มขึ้น / ลดลง ค่าเมล็ด พันธุ์ 57552550 ค่าปุ๋ยเคมี 1,508832676 ค่า สารเคมี 300100200 รวม 2,3831,457926

14

15

16

17

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเกษตร จังหวัด สุพรรณบุรี สถานีพัฒนาที่ดิน สุพรรณบุรี สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ปราญช์เกษตร ศูนย์บริหาร ศัตรูพืชจังหวัด สุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google